kala-tamin موارد و عوارض مصرف <b>اس ایکس (Meningococcal (A+C) Vaccine)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>اس ایکس</b>


موارد و عوارض مصرف اس ایکس (Meningococcal (A+C) Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اس ایکس
    موارد و عوارض مصرف اس ایکس (Meningococcal (A+C) Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اس ایکس چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف ویزیپک (Iodixanol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویزیپک چیست؟

1:موارد و عوارض مصرف لوپرامید (Iopromide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لوپرامید چیست؟

موارد و مقدار مصرف:
این واكسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه عفونتهای Neisseriaeningitidis (مننژیت ،سپتی سمی) در افراد با سن بیش از 2 سال كه در نواحی اپیدمیك و اوندمیك زندگی می كنند،افرادی كه با بیماران مبتلا به بیماری مننگوككی تماس دارند (همراه پیشگیری مناسب با اونتی بیوتیك ها); كاركنان پزشكی و آزمایشگاهی كه احتمال تماس با عامل بیماری زا برای اونها وجود دارد،مسافرینی كه قصد عزیمت به نواحی آلوده را دارند;بیماران دارای نقص در جزء انتهایی كمپلمان و بیماران فاقد طحال فعال مصرف می شود.


موارد و عوارض مصرف آتروونت، ایپراترکس (Ipratropium Bromide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی

عوارض جانبی:
واكنشهای سیستمیك شامل سردرد،ناخوشی ،تب ،لرز،آدنوپاتی زیر بغل می باشند و درد،قرمزی و تورم در ناحیه تزریق واكنشهای موضعی نسبت به این واكسن هستند.
مکانیسم اثر:
این واكسن حاوی پلی ساكاریدهای Neisseria eningitidis گروههای و C هست و باعث تحریك سیستم ایمنی برای تولید پادتن های ضدمننگوككی و C در انسان می شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
در صورت بارداری ،ابتلا به بیماریهای حاد و حساسیت به هریك از اجزاء واكسن نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
واكنشهای سیستمیك شامل سردرد،ناخوشی ،تب ،لرز،آدنوپاتی زیر بغل می باشند و درد،قرمزی و تورم در ناحیه تزریق واكنشهای موضعی نسبت به این واكسن هستند.
هشدار:
در صورت بارداری ،ابتلا به بیماریهای حاد و حساسیت به هریك از اجزاء واكسن نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1- تزریق واكسن ممكن هست در همه افراد مصونیت ایجاد نكند.


موارد و عوارض مصرف ایرینوتکان (Irinotecan Hydrochloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایرینوتکان


موارد و عوارض مصرف ایزوفلوران (Isoflurane) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایزوفلوران
2- واكسن را باید دردمای 2-8 درجه سانتیگراد و بدور از نور نگهداری كرد.فقط از محلول همراه واكسن برای رقیق كردن باید هستفاده كرد و اونقدر تكان داده شود تا پودر واكسن كاملا حل شود.


موارد و عوارض مصرف ایزوسورباید (Isosorbide dinitrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایزوسورباید
درصورت عدم مصرف سپس 5 روز باید اون را دور ریخت.


موارد و عوارض مصرف لارونیداز (Laronidase) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لارونیداز


موارد و عوارض مصرف متوپرولول (Metoprolol succinate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متوپرولول

اشكال دارویی:
owder for Injection:
for 0.5 ml single dose

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 10 شهریور ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


55 out of 100 based on 50 user ratings 825 reviews