kala-tamin لبخند دیدنی یک قورباغه به دوربین عکاس


لبخند دیدنی یک قورباغه به دوربین عکاسلبخند دیدنی یک قورباغه به دوربین عکاس
به نظر می رسد این قورباغه بابت پیدا کردن خانه ی جدیدش خوشحال است، او با خوشحالی و غرور از فراز این سوسن به بیرون نگاه می کند.
این قورباغه ی منزوی کاملا در میان گل پنهان شده بوده که عکاس این تصویر، استیو پاسکو از او عکس می گیرد. وی تصمیم داشته از فون جانوری منطقه نمونه هایی بردارد اما قورباغه ی کوچک دستش را می خواند.
با لبخندی به پهنای صورتش، این قورباغه ی بنفش و قرمز از دست او می گریزد.

لبخند دیدنی یک قورباغه به دوربین عکاسجانور منزوی کاملا داخل گل پنهان شده بوده است که عکاس استیو پاسکو تصویر او را بر می دارد

نمونه بردار تازه کار، استیو ۴۴ ساله از نیو سوت ولز استرالیا می گوید: «او مرا شگفت زده کرد. با بچه هایم و دوستانشان به بخش پائینی رودخانه رفته بودیم تا عکس بگیریم. امیدوار بودیم چند قورباغه ببینیم و بتوانیم در نمای نزدیک از آنها عکس بگیریم.»آسمان شب+عکس

1:

چه خنده خوشکلی کرده


83 out of 100 based on 83 user ratings 533 reviews