kala-tamin ابیات کاربردی


ابیات کاربردیابیات کاربردی
در ادبیات شاعرانه ما برخی ابیات هستند که می توان از آنها در گفتگوهای روزانه، وابسته به شرایط و پیشامدهای زمان استفاده کرد. ویژگی این ابیات کوتاه و مختصر بودن آنها ( حداکثر دو بیت) و تاثیرگذاری زیاد، سادگی فهم و راحتی بیان می باشد.

در این تاپیک با همکاری شما به زیبایی سخنوری همدیگر کمک خواهیم نمود .اخراج یک دختر شاعر فلسطینی بخاطر داشتن حجاب (عکس)

1:

نیش عقرب نه از ره کین هست......اقتضای طبیعتش این هست

ابیات کاربردی


زندگی یعنی چه !؟ شعر از خودمان و دیگران

2:

شکسته بال تر از من میان مرغان نیست.....دلم خوش هست که نامم کبوتر حرم هست

ابیات کاربردی


کودک من صلح می خواهد

3:

ناشادی من گر سبب شادی غیر هست ....


اشعـــــار کامیــــــار کریـمی...
شادم که بمانم من و ناشاد بمانم


ابیات کاربردی


زمینت نزنند!

4:

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی....


پیامک های ادبی باموضوع تنهائی
الی بر اونکه دارد با دلبری وصالی


ابیات کاربردی


☆ سفری کوتاه با دوستداران اهل دل☆

5:

دور گردون گر 2 روزي بر مراد ما نرفت
دايما يكسان نباشد حال دوران غم مخور..


شادنویس هم میهن

6:

اين دهان بستي دهاني باز شد
كو خورنده لقمه هاي راز شد

7:

دوصد فرموده چون نيم كردار نيست

8:

از كوزه همان برون طراود كه در اوست

9:

لقمه ها بس در دهان كردي فرو
لقمه هاي قلب خود را هم بجو

10:

برنج اندر هست ای خردمند گنج ....

نبرده کسی گنج نابرده رنج
( هستاد طوس)

ابیات کاربردی
نابرده رنج گنج میسر نمی شود....

مزد اون گرفت جان برادر که کار کرد
( شیخ اجل)

11:

زبان در دهان اي خردمند چيست؟
كليد در گنج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند كسي
كه گوهر فروش هست يا پيله ور

12:

در پاي كسي نشين كه دل ميداند
ني اونكه كمي ز آب و گل ميداند
عندليب

13:

در می خانه ببستند خدایا مپسند....

که در خانه تزویر و ریا باز نمايند


ابیات کاربردی

14:

به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گايشاند
كه سالك بيخبر نبود ز راه و رسم منزلها

15:

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده....

بدان عاشق شده هست و گریه کردهابیات کاربردی

شایدم یه نامردی قالش گذاشته!

16:

قطره دریا ست اگر با دریاست
و رنه او قطره و دریا دریاست

17:

به جهان خرم از انم که جهان خرم اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

18:

هر که به نیکی عمل اغاز کرد
نیکی او روی به او باز کرد

19:

گر به سخن کار میسر شدی.....کار نظامی ز جهان بر شدی

ابیات کاربردی

تو مملکت ما خیلی کاربرد داره این بیت

20:

تا توانی دلی به دست آور....

دل شکستن هنر نمی باشد

21:

اين روزها از اين بيت زياد هستفاده ميكنم

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

22:

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ ....

قراون ز بر بخوانی در چارده روایت


به درد برخی جوانان مشتاق عشق می خوره

23:

ما ز یاران چشم یاری داشتیم ....

خود غلط بود اونچه می پنداشتیم

24:

عاقل مباش تا غم نا بخردان خوری ....

دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند

25:

از اين بيت هم زياد هستفاده ميكنم
هر دم از این باغ بری میرسد.
تازه تر از تازه تری میرسد

26:

آخر کنفرانسام همیشه این بیت از هستاد طوس رو میگم ملت کف می کنن:

همیشه خرد بادت آموزگار ....

خنک شهر ایران و خوش روزگار

والسلام

اینقده خوبه

27:

همیشه بزی شاد و روشن روان....

همیشه خرد پیر و دولت جوان

28:

اون یکی خر داشت پالانش نبود
یافت پالان گرگ خر را در ربود


29:

در اوقات شادی و خوشی این رو برا رفقاتون بخونید

ما را به جهان خوش تر از این یک دم نیست.....

کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست

30:

اگر شما ناخوش بودید و یکی شعر بالا رو براتون خوند!

ای اونکه به اقبال تو در عالم نیست.....

گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست!

31:

از غم هجر مکن ناله فریاد که دوش
زده ام فالی فریاد رسی می آید

32:

تو نیکی میکن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز

33:

ما زنده به اونیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

34:

سالها دل طلب جام جم اطز ما میکرد
انچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد

35:

حجاب چهره جان میشود غبار تنم
خوشا دمی کزین چهره برکنم

36:

گر به اتش نمیزنی ابی
اتشم در دل خراب مزن

37:

مگر ادمی نبودی که اسیر دیو ماندی
که فرشته ره ندارد به مکان ادمیت

38:

شاهدی از مشهد مقدس، عارفی از عرفات....

بر گل روی محمد صلوات

39:

عمر به خشونودی دلها گذار
تا ز تو خشنود شود کردگار

40:

چو از چنگان گرگم در ربودی
بدیدم عاقبت گرگم تو بودی

41:

بی معرفت مباش که در من یزید عشق
اهل نظر معامله با اشنا نمايند

42:

مرا کیفیت چشم تو کافیست
ریاضت کش به بادامی بساجه

43:

در کف هر یک اگر شمعی بودی
اختلاف از سرشان بیرون شدی

44:

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر انکه اسباب بزرگی همه اداماده کنی

45:

اینم خیلی به کار می برم :

من لاف عقل می زنم این کار کی کنم؟

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم!

46:

اينم يه بيت كاربردي در شطرنج

پياده برفتي زپيش و پس
كه او بود در جنگ فرياد رس

بهترين تكنيك هم براي گشايش
هم براي دفاع از قلعه
هم براي حمله فيل از دو گوش
هم براي تموم كردن كار سپس پذيرش گامبي وزير توسط حريف

47:

در ستایش از سعدی به کار برده میشه:

سعدی چه مرغ زیرکی خوبش به چنگ آورده ام ...

آسان به کف نارد کسی مانند او شهبال را

48:

عشق یعنی هستخوان و یک پلاک....

سالها تنهای تنها زیر خاک


ابیات کاربردی

49:

عاقل پس شط از پی پل می گشت....

دیوانه پابرهنه از آب گذشت


ابیات کاربردی

50:

من مست می عشقم، هشیار نخواهم شد
از خواب خوش مستی ، بیدار نخواهم شد

51:

عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید

ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی

52:

یا نکن با فیلبانان دوستی

یا بنا کن خانه ای فیل توش بره!

53:

دنیا همه هیچ و مال دنیا همه هیچ

ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ

54:

گر می نخوری طعنه مزن مستان را
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
تو فخر بدان کنی می نخوری!
صد کار کنی که می غلام هست ان را

55:

طواف کعبه ی دل کن ار دلی داری
دل هست کعبه معنی گل چه پنداری

56:

ترسم نرسی به کعبه ای ای شیخ
کاین ره که تو میروی به ترکستان هست

57:

اب در کشتی هلاک کشتی هست
اب اندر زیر کشتی , پشتی هست

58:

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

59:

دود اگر بالا نشیند، کسر شان شعله نیست
جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر هست

60:

آهن و فولاد هر دو از یک کوره می آید برون
از یکی شمشیر سازند،اون یکی نعل خر هست

61:

شست و شاهد هر دو دعوی بزرگی مینمايند
پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر هست

62:

امروز یه بیت به کارم اومد ، یادم اومد مرا در این فروم تاپیکی بود روزی!

ارزش اصل و نسب در گردش دوران زر هست.....

متصل خون می خورد اون کس که صاحب جوهر هست

63:

چرخ گردون گردوروزی برمرادمانگشت


دايمایکسان نباشدحال دوران غم مخور

64:

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست
از نقطه ای بترس که شیطانی ات کند

65:

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟
خواهان کسی باش که خواهان تو باشد ....


66:

دانی که چرا راز نهان با تو نگویم
طوطی صفتی ، طاقت اسرار نداری /


75 out of 100 based on 85 user ratings 885 reviews