kala-tamin لرد بایرن: طنزپرداز رمانتیک


لرد بایرن: طنزپرداز رمانتیک
به عنوان یک منتقد اجتماع، لرد بایرن چهره‌ی سرشناسی هست .


تاثیر آموزش لغات از طریق عبارات واژگانی بر میزان یادگیری آنها
درک شخصیت و سعر او نیازمند شناخت دقیق بستر تاریخی و اجتماعی روزگاری وی می‌باشد.


ارزیابی ارتباطی زبان یک آزمون ارتباطی زبان انگلیسی با چارچوب مشخص برای دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی در سرتاسر ایران
نهاد دوگانه‌ی وی، از او نمونه‌ی روشنی از آمیزه‌ای اضداد می‌سازد.


تاثیر غنی سازی برگ توت ‏‎Morus alba‎‏ بوسیله تعدادی از ویتامین ها و ترکیبات نیتروژن دار بر برخی از صفات اقتصادی و خصوصیات فیزیولوژیک کرم ابریش
وی نقطه‌ی رویارویی دو دوره‌ی ادبی هست : علاقمندی او به اندیشه و انتقاد، و ستایش او از "منطق"، او را در میان شاعران سده‌ی هجدهم میلادی برنامه می‌دهد.


تاثیر داده های زبانی آشکار و ضمنی بر روی یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی توسط فارسی زبانان
حال اونکه گرایش وی به پرواز در گسترده‌ی خیال و گونه‌گونی، شخصیت مستقل شاعر، عرصه ناخودآگاه ذهن، بازگشت به آرمان‌گرایی، رویگردانی از سنن ادبی، و بازگشت به طبیعت او را فرزند راستین جنبش رمانتیک می‌سازد.


تاثیر عوامل برانگیختن آگاهی و روشهای تدریس بر استفاده از راهبردهای یادگیری توسط فراگیران مذکر دوم
عشق بایرن به آزادی بشر از بند ستم، و رهایی او از زنجیر باورهای نادرست ، و بیزاری ژرف او از فریب و دوگانگی، در شخصیت و شعر او هوایدست .


تحقیقی راجع به غلطهای ناشی از تداخل زبانی و پیشرفت در مورد دانشجویان پیش دانشگاهی ایرانی که انگلیسی می‌خوانند و مفاهیم آموزشی مربوطه
بایرن انسان و جامعه را نه چنان که باید باشند، بلکه بد انسان که هستند به تصویر می‌کشد.


نبوت و روز معاد از دید توماس پین‌شون
واکاری هوشمندانه‌ی وی از لغزش‌های بشری نمایانگر آموزگار مصممی هست که بدون اغراق دشمنی از هر اونچه در گستردهی فکر بشر هست سخن می‌گوید.


مطالعه‌ای در داستانهای تخیلی کوتاه جان چیور
وی بر اون هست که جامعه‌ای با هنجارهای پیشرفته و نوین بنا نهد.

این پایان‌نامه می‌کوشد کنکاش بایرن در رویارویی حقیقت و رویا را نشان دهد و اینکه چگونه وی برای رهیدن از چنین تعارضی از طنز بهره می‌جوید.

شاهکار ناتمام بایرن، منظومه‌ی دان، دان جوئن بازتاب نابسامانی‌های اجتماعی، مذهبی و اخلاقی انگلستان هست و پهنه‌ی خیال انگیزی از تجربه و تماشا در پیش چشم می‌گسترد.

در این برآورد کنایه‌آمیز از فرهنگ غرب ، طنز به فراگیرترین کاربرد اجتماعی خود دست می‌یابد.

دان جوئن شعریست رمانتیک و فرضیه "هستی پویا" در مورد اون صادق هست ، چه در اون الگوهای از پیش تعیین شده کارآیی ندارند و شعر از قانون زیباشناختی ویژه‌ی خود برخوردار هست .

رویای داوری طنز زیرکانه‌ای بر نابسامانی‌های سیاسی، ادبی و مذهبی جامعه می‌باشد.

در این شعر شخصیت‌ها نشانگر افراد ویژه‌ای نیستند بلکه نمایانگر یک نوع اجتماعی می‌باشند.

بنابراین این شعر آینه‌ای تمام نما برای فرد و جامعه هست که بدان به بازنگری، نو اندیشی و بازسازی بپردازد.

طنز بایرن از دایره‌ی فردی پا برون می‌نهد و جنبه‌ی جهانی می‌یابد.

تیزبینی بایرن در تاختن بر تباهی و فساد بشر، شیفتگی راستین او به صداقت و راستی، و تجمع خیال‌انگیز اضداد در او، وی و شعرش را فراتر از مرزهای وقت و مکان برنامه می‌دهد.
62 out of 100 based on 17 user ratings 742 reviews