kala-tamin عبادت امام سجاد(ع) از زبان امام صادق(ع)‏


عبادت امام سجاد(ع) از زبان امام صادق(ع)‏عبادت امام سجاد(ع) از زبان امام صادق(ع)‏امام سجاد (ع) در آثار شهید مطهری 4‏

روزی امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ذكری به میان آورد و او را تعریف كرد و فرمود: به خدا قسم علی بن ابیطالب لقمه حرامی در دنیا نخورد تا از دنیا رفت.
و هیچ وقت دو كار برای او پیش نیامد كه خدا از اونها راضی بود مگر اون كه سخت‏ترین اون دو را انتخاب نمود.

و هیچ گرفتاری برای رسول خدا (ص) پیش نیامد مگر اونكه برای رفع اون، علی بن ابیطالب را خواست زیرا كه به او اعتماد داشت .

و هیچ كس از این امت طاقت عمل رسول خدا (ص) نیاورد مگر علی بن ابیطالب (ع)، و اونگاه كه كاری انجام می‏داد خود را میان بهشت و جهنم می‏دید، ثواب خدا را امید داشت و از عقابش می‏ترسید.

هزار بنده آزاد كرد كه در آزادی اونها رضای خدا را می‏خواست و همه اونها را با زحمت دست و عرق پیشانی خریده بود.

او به خانواده خویش روغن زیتون، سركه و خرمان می‏داد (و خود نان جو می‏خورد).

لباسش جز از كرباس نبود و اگر آستینش بلند بود، قیچی می‏خواست و اضافه اون را می‏برید، از فرزندان و خانواده‏اش در پوشش و فقه علی بن الحسین از همه به او شبیه‏تر بود.

روزی ابو جعفر (امام باقر (ع))، پسرش وارد محضر او شد، دید از عبادت به حالی رسیده كه كسی به حال او نرسیده هست، رنگش از كثرت بیداری زرد شده، چشمانش از كثرت گریه جراحت سفیدی درآورده، پیشانیش از كثرت سجده مجروح گشته، بینیش از كثرت سجده پینه بسته و ساقها و پاهایش از كثرت ایستادن در نماز ورم كرده بود.

ابوجعفر (ع) فرمود: از دیدن حالش خودداری نتوانسته و به گریه افتادم ، دیدم او به فكر فرو رفته هست، سپس كمی به من متوجه شد و فرمود: پسر عزیزم بعضی از اون جزوه‏ها را كه عبادت جدّت علی بن ابیطالب در اونها نوشته شده بود به من بده اونها را به محضرش آوردم مقدار كمی خواند، بعد به حالت ناراحتی به زمین گذاشت و فرمود: «من یَقْوی علی عبادة علی (ع)» كی می‏تواند مانند علی بن ابیطالب عبادت و تهجد داشته باشد .

_________________________

ارشاد مفید: ص 239.


نظرات کاربران

57 out of 100 based on 42 user ratings 617 reviews