kala-tamin بررسی و بهینه سازی توان مصرفی ضرب کننده‌ها و اجزا ارتباطی پردازنده‌هایDSP در تکنولوژی‌های زیر 100نانو متر

اثر استفاده از بذر غنی شده (با روی و منگنز) بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گلرنگ پائیزه (Carthamus Tinctorius L ) تحت تنش خشکی
رفتار اکسید اسیون دمای بالا و شوک حرارتی پوشش‌های MCrAIY/TBC
ارزیابی پروگنوز دو ماهه بیماران دچار MI بطن چپ از روی شاخص QT و PR
مقایسه روشهای ‏‎TOPAZ‎‏و ‏‎D8‎‏ جهت کاربرد در مهندس هیدرولوژی (حوزه سد اکباتان همدان)
بررسی مقایسه‌ای پاتولوژی D&C و هیسترکتومی که پاتولوژی D&C آنها هیپرپلازی آندومتر بوده در بیماران هیسترکتومی شده مراجعه کننده به بیمارستان
تاثیر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی ‏‎(CITS)‎‏بر گفتمان امنیتی نظام بین الملل پس از جنگ سرد
زیست شناسی پروانه ابریشم باف پاییزی، : Hyphantria Cunea Drury(Lepidoptera Arctiidae تحت شرایط آزمایشگاهی
طراحی و پیاده‌سازی سیستم تهیه فایل ورودی MCNP4C از تصاویر توموگرافی با استفاده از بسته نرم‌افزاری MATLAB و مقایسه نتایج با روش‌های استاندارد
بررسی فراوانی جهش‌های ژن ARX در بیماران مبتلا به عقب ماندگی وابسته به جنس ارجاع شده به مرکز تحقیقات ژنتیک در سال های 1384-1382
بررسی الگوی مصرف ( DUE ) وانکومایسین در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران
برخی کاربردهای جدید کاتالیزور بین فازی سیلیکا بر پایه اسکاندیم (III ) و بررسی فرایند تثبیت پروتئین بر روی کانال‌های نانو مهندسی شده SBA-15
بررسی پیامدهای بالینی غیر کشنده طی شش ماه در بیماران دچار CAD بستری شده در بیمارستان شرکت نفت که تحت درمان با تعبیه DES قرار گرفته‌اند
اثر مصرف نیتروژن و کاربرد مواد بیولوژیک در کنترل لایه کاهبرگ ‏‎(Thatch)‎‏ در چمن
*