kala-tamin در باب چرائی و چگونگی انتشار این شماره ‏‎]‎‏ویژه نامه نخستین سمینار بررسی نقش اطلاع‌رسانی در تحقیق و توسعه‏‎[‎‏

بهسازی سازمانی
تقویت انگیزه کارکنان، راهبردی مناسب برای شرکت فعال تر در کلاس های کوتاه مدت ضمن خدمت
مدیر هوشیار، یک مدیر کارآمد است
تقویت بنیه رهبری در مدارس
خودراهبری در مدیریت
نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش
بررسی تاثیر مصرف مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول های سفید و گلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار
نقش حرتکت درمانی در بازتوانی بیماران مبتلا به استنوکندروز بخش کمری ستوان فقرات
نقش تمرینات ویژه دوران بارداری در کاهش درد کمر ناشی از بارداری در زنان فاقد سابقه ورزشی
بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعدادیابی در کشتی
رابطه لاکتات و حذف ‏‎mtDNA‎‏ لکوسیت های خون انسان پس از شرکت در یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز
اثر ویتامین ‏‎E‎‏ بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار
نقش آموزش زنان در توسعه پایدار انسانی
*