kala-tamin بررسی مقایسه‌ای جایگاه برندهای بین‌المللی لوازم صوتی و تصویری فعال در بازار ایران از دیدگاه مشتریان ساکن شهر تهران با استفاده از تکنیک نقش


بررسی مقایسه‌ای جایگاه برندهای بین‌المللی لوازم صوتی و تصویری فعال در بازار ایران از دیدگاه مشتریان ساکن شهر تهران با استفاده از تکنیک نقش
بحثی که امروز به عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به برند مطرح شده، جایگاه یابی برند هست- مفهومی که رایز و تروت برای اولین بار در سال 1970 مطرح کردند.


بررسی عوامل اجتماعی–فرهنگی موثر بر هویت ملی جوانان در شهر اهواز
در حقیقت، شرکت با توجه به شرایط مختلف جایگاه برند را تعیین کرده و ان را به کمک ابزارهای بازاریابی به ذهن مشتری منتقل می کند .


رابطه قشربندی سنی با جهت‌گیری‌های ارزشی (فردگرایانه-جمع گرایانه) در گروه‌های نسلی جوان و بزرگسال
جایگاه یابی برند، در واقع چگونگی ادراک یک برند توسط بازار هدف در مقایسه با رقباست.


بررسی توان استروپ هیجانی ترکیبی زیر آستانه‌ای و فوق آستانه‌ای در سنجش تورش توجه اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان
با توجه به موارد ذکر شده می توان فرمود ذهن مشتری در بردارنده جایگاه برند هست.


تاثیر عملکردهای عصب روانشناختی بر ابعاد کیفیت زندگی در جانبازان با تشخیص PTSD ناشی از جنگ
نوع فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد، نوع ارتباطات، میزان ارائه ی خدمات، کیفیت محصولات و حتی نیروی انسانی شاغل در شرکت، و بسیاری از شرایط دیگر می تواند بر جایگاه برند تأثیر بگذارد.


اثربخشی ترکیب درمان هومیوپاتی با درمان رفتاری-شناختی در مدیریت رفتار کودکان فزون‌کنش پیش‌دبستانی
هدف اصلی از این تحقیق بررسی مقایسه ای جایگاه رقابتی برندهای بین المللی لوازم صوتی و تصویری فعال در بازار ایران (مورد پژوهشی: شرکت های سونی، سامسونگ، پاناسونیک، ال جی) با توجه به دیدگاه مشتریان نهایی هست.


مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سه ماهه‌های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری
با توجه به تحقیقات گذشته و با هستفاده از مدل ها و شاخص های مدل مزیت رقابتی کاتلر و با ایده گرفتن از مدل جایگاه یابی بلنکسون و کالافاتیس و شاخص های مطرح شده توسط محققان دیگر، در تحقیق حاضر، به روش تحلیلی – پیمایشی ( با هستفاده از پرسشنامه)، چهار شاخص (کیفیت، قیمت، خدمات و نوآوری) به عنوان شرایط مناسب برای جایگاه یابی برند شرکت های مذکور مشخص شده، مورد مقایسه برنامه گرفتند و در نهایت اولویت های اونها تعیین گردید.


بررسی تعامل اولیا و مربیان در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان مدارس راهنمایی و دبیرستان شهرستان فاروج
هر کدام از شاخص ها، با توجه به تعاریف مربوط در بخش روش تحقیق در چندین سئوال مطرح و از نمونه آماری تحقیق ( شامل 400 مشتریان) که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند، پرسیده شد.


تاثیر آموزش مادران دارای کودک اختلال کاستی‌توجه/بیش‌فعالی بر کاهش علائم، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و شادکامی والدین در شهر یزد
آزمون های مورد هستفاده برای این تحقیق شامل آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون اندازه گیری تکراری برای تعیین اولویت های هر گروه و ترسیم نقشه ادراکی هست.
73 out of 100 based on 73 user ratings 373 reviews