kala-tamin چرا باید به ایران افتخار کنیم؟


چرا باید به ایران افتخار کنیم؟چرا باید به ایران افتخار کنیم؟
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه سيستم اگو يا فاضلاب را جهت تخليه آب شهري به بيرون از شهر اختراع كرد ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه اسب را به جهان هديه كردند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه حيوانات خانگي را تربيت كردند و جهت بهره مندي از آنان استفاده كردند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه مس را كشف كردند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه آتش را در جهان كشف كردند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه ذوب فلزات را آغاز كردند ايرانيان بودند در شهر سيلك در اطراف كاشان .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه كشاورزي را جهت كاشت و برداشت كشف كردند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه نخ را كشف كردند و موفق به ريسيدن آن شدند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه سکه را در جهان ضرب كردند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه عطر را براي خوشبو شدن بدن ساختند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه كشتي يا زورق را ساختند ايرانيان بودند به فرمان يكي از پادشاهان زن ايراني.
آيا ميدانيد : اولين ارتش سواره نظام در دنيا توسط سام ايراني اختراع شد با 115 سرباز .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پيش در جنوب ايران ، ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه شيشه را كشف كردند و از آن براي منازل استفاده كردند ايراينان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه زغال سنگ را كشف كردند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه مقياس سنجش اجسام را كشف كردند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه به كرويت زمين پي بردند ايرانيان بودند .
آيا ميدانيد : اولين مردماني كه قاره آمريكا را كشف كردند ايراينان بودند و كريستف كلب و واسكودوگاما بر اثر خواندن كتابهاي ايراني كه در كتابخانه واتيكان بوده به فكر قاره پيمايي افتادند .
آيا ميدانيد : كلمه شاهراه از راهي كه كورش کبير بين سارد پايتخت كارون و پاسارگاد احداث كرد گرفته شده است .
آيا ميدانيد : كورش كبير در شوروي سابق شهري ساخت به نام كورپوليس كه خجند امروزي نام دارد .
آيا ميدانيد : كورش پس از فتح بابل به معبد مردوك رفت و براي ابراز محبت به بابلي ها به خداي آنان احترام گذاشت و در همان معبد كه بيش از 1000 متر بلندي داشت براي اثبات حسن نيت خود به آنان تاج گذاري كرد .
آيا ميدانيد : اولين هنرستان فني و حرفه اي در ايران توسط كورش كبير در شوش جهت تعليم فن و هنر ساخته شد .
آيا ميدانيد : ديوار چين با بهره گيري از ديواري كه كورش در شمال ايران در سال 544 قبل از ميلاد براي جلوگيري از تهاجم اقوام شمالي ساخت ، ساخته شد .
آيا ميدانيد : اولين سيستم استخدام دولتي به صورت لشگري و كشوري به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگي و گرفتن مستمري دائم را كورش كبير در ايران پايه گذاري كرد .
آيا ميدانيد : كمبوجبه فرزند كورش بدليل كشته شدن 12 ايراني در مصر و اينکه فرعون مصر به جاي عذر خواهي از ايرانيان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود ، با 250 هزار سرباز ايراني در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از ميلاد به مصر حمله كرد و كل مصر را تصرف كرد و بدليل آمدن قحطي در مصر مقداري بسيار زيادي غله وارد مصر كرد . اكنون در مصر يك نقاشي ديواري وجود دارد كه كمبوجيه را در حال احترام به خدايان مصر نشان ميدهد . او به هيچ وجه دين ايران را به آنان تحميل نكرد و بي احترامي به آنان ننمود .
آيا ميدانيد : داريوش کبير با شور و مشورت تمام بزرگان ايالتهاي ايران كه در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهي برگزيده شد و در بهار 520 قبل از ميلاد تاج شاهنشاهي ايران رابر سر تهاد و براي همين مناسبت 2 نوع سكه طرح دار با نام داريك ( طلا ) و سيكو ( نقره )
را در اختيار مردم برنامه داد كه بعدها رايج ترين پولهاي جهان شد .
آيا ميدانيد : داريوش كبير طرح تعلميات عمومي و سوادآموزي را اجباري و به صورت كاملا رايگان بنيان گذاشت كه به موجب آن همه مردم مي بايست خواندن و نوشتن بدانند كه به همين مناسبت خط آرامي يا فنيقي را جايگزين خط ميخي كرد كه بعدها خط پهلوي نام گرفت . ( داريوش به حق متعلق به زمان خود نبود و 2000 سال جلو تر از خود مي انديشيد . )
آيا ميدانيد : داريوش در پايئز و زمستان 518 - 519 قبل از ميلاد نقشه ساخت پرسپوليس را طراحي كرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با كمك چندين تن از معماران مصري بروي كاغد آورد .
آيا ميدانيد : داريوش بعد از تصرف بابل 25 هزار يهودي برده را كه در آن شهر بر زير يوق بردگي شاه بابل بودند آزاد كرد ..
آيا ميدانيد : داريوش در سال دهم پادشاهي خود شاهراه بزرگ كورش را به اتمام رساند و جاده سراسري آسيا را احداث كرد كه از خراسان به مغرب چين ميرفت كه بعدها جاده ابريشم نام گرفت .
آيا ميدانيد : اولين بار پرسپوليس به دستور داريوش كبير به صورت ماكت ساخته شد تا از بزرگترين كاخ آسيا شبيه سازي شده باشد كه فقط ماكت كاخ پرسپوليس 3 سال طول كشيد و کل ساخت کاخ ?? سال به طول انجاميد .
آيا ميدانيد : داريوش براي ساخت كاخ پرسپوليس كه نمايشگاه هنر آسيا بوده 25 هزار كارگر به صورت 10 ساعت در تابستان و 8 ساعت در زمستان به كار گماشته بود و به هر استادكار هر 5 روز يكبار يك سكه طلا ( داريك ) مي داده و به هر خانواده از كارگران به غير از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن - كره - عسل و پنير ميداده است و هر 10 روز يكبار استراحت داشتند .
آيا ميدانيد : داريوش در هر سال براي ساخت كاخ به كارگران بيش از نيم ميليون طلا مزد مي داده است كه به گفته مورخان گران ترين كاخ دنيا محسوب ميشده . اين در حالي است كه در همان زمان در مصر كارگران به بيگاري مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد كه با شلاق نيز همراه بوده است .
آيا ميدانيد : تقويم كنوني ( ماه 30 روز ) به دستور داريوش پايه گذاري شد و او هياتي را براي اصلاح تقويم ايران به رياست دانشمند بابلي "دني تون" بسيج كرده بود . بر طبق تقويم جديد داريوش روز اول و پانزدهم ماه تعطيل بوده و در طول سال داراي 5 عيد مذهبي و 31 روز تعطيلي رسمي كه يكي از آنها نوروز و ديگري سوگ سياوش بوده است .
آيا ميدانيد : داريوش پادگان و نظام وظيفه را در ايران پايه گزاري كرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزير بايد به خدمت بروند و تعليمات نظامي ببينند تا بتوانند از سرزمين پارس دفاع كنند .
آيا ميدانيد : داريوش براي اولين بار در ايران وزارت راه - وزارت آب - سازمان املاك -سازمان اطلاعات - سازمان پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنيان نهاد .
آيا ميدانيد : اولين راه شوسه و زير سازي شده در جهان توسط داريوش ساخته شد .
آيا ميدانيد : داريوش براي جلوگيري از قحطي آب در هندوستان كه جزوي از امپراطوري ايران بوده سدي عظيم بروي رود سند بنا نهاد .
آيا ميدانيد : فيثاغورث كه بدلايل مذهبي از كشور خود گريخته بود و به ايران پناه آورده بود توسط داريوش كبير داراي يك زندگي خوب همراه با مستمري دائم شد .
آيا ميدانيد : در طول سلطنت داريوش كبير 242 حكمران بر عليه او شورش كرده بودند و او پادشاهي بوده كه با 242 مورد شورش مقابله كرد و همه را بر جاي خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ايران بسط داد . او در سال آخر پادشاهي به اندازه 10 ميليون ليره انگلستان ذخيره مالي در خزانه دولتي بر جاي گذاشت .

*** داريوش در سال 521 قبل از ميلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پايين اجتماع خشنود نيستم .. ***
ياد آنان گرامي . شايد ما ذره اي ميهن پرستي را از آنان بياموزيمبوم شناسی ایران بزرگ

1:

آريايها

به باور جغـرافي دانان هند و اروپايي به امتي اطلاغ مي شود که اصل اونها به مرکز و شمال آسيا مربوط هست.


داستان كودكي كورش به روايت هردوت و كتزياس
تـقريـبا حدود 4000 - 3000 سال قـبل از ميلاد اين امت تصميم به مهاجرت به قسمتهاي گرمتر جنوب و غرب را کردند.


روزشمار رخداد های تاریخی ایران
به عـقـيده بـيشتر دانشمندان اين مهاجرت شروع جدايي بـين قبايل اين قوم بود.


جشن «پوریم» یا هولوکاست ایرانیان?
قبايلي که بسايشان غرب مهاجرت کردند به احتمال خيلي زياد نياکان آلماني ها، يوناني ها، اسلاوها، لاتـين و نـژاد سلت ها هستـند.


آشنایی با قلعه های تاریخی ایران
امتي که تصميم گرفتـند به سايشان جنوب حرکت نمايند به اسم هند و ايراني خوانده مي شوند.


معرفی کل گرشاسب نامه اسدی طوسی
همچـنـين گروه خيلي کوچکي از اين نـژاد تصميم به مهاجرت نگرفته و در مکان خود ماندند.


تراموزا ملکه ی بد نام اشکانی
البـته اين امت بعـدها وارد صفحات تاريخ شده و به اسم سيت ها و سکائي ها شناخته شده و بعـضي باور دارند که اين قبايل چادر نشين از همان نـژاد هند و ايراني هستـند؛ بخاطر اينکه زبان و فرهنگ بسيار مشابهي به ايرانيان داشته اند.


رضا پرچی زاده: بازگشت به دورانِ طلایی(!) سلطنت پهلوی در ایران
همچـنين يک هستدلال يا نظريه ديگر هم وجود دارد که آيا واقعـاً اين مهاجرت صورت پذيرفته هست، و آيا اينکه اين قبايل به همديگر وابسته و نزديک بوده اند.

دليل محکمي که باعث وجود اين نظريه شده هست فرق و مدارک موجود از زبان و فرهنگ اين دو قوم هست.

ر
مطالعـه زبانشناسي اين نظريه را که شباهتهاي بسياري مابـين دستور زبان و لغات اين قوم باستاني هند و اروپايي هست، مي دهد.

مقداري از لغاتي که اکنون در هر دو زبان هستفاده مي شود مانند هم هـسـتـند و مقداري از اونها از صورت قديمي به صورت جديد تغـيـير کرده هست.

همچـنـين از شباهت هاي فرهنگي اين قوم مانند پرورش قهرمانان، راههاي زراعت و کشاورزي، قدرت بدني زياد براي جنگيدن، اديان و باورهاي مشابه، همه اينها به اين باور مي رسد که اين اين قوم از يک جا سرچشمه گرفته، و اون وقتي بوده که تمام اونها يکي بوده اند.

ر
امروزه، به امت اروپا ( بجز امت هستوني، فنلا ندي و مجارستاني )، ايران و شبه قاره هند که همان نـژاد آريايي هستـند هند و اروپايي اطلاق مي شود؛ و اين نظريه بسيار قايشان و گسترده هست.

تا موقعـي که نظريهً ديگري که عکس اين را با ادعا و دليل و مدارک ثابت کند ما بر اين باور هستيم که نژاد هند و اروپايي يک قوم واحد بوده هست.

ر
ايران شناسان به زيست گاه قوم هند و ايراني، ايران - ايشانج که در اوستا به نام ايريانم - وايجو هست اطلا ق مي شود که مکاني هست نيمه افسانه اي که بحث راجع به اون جداگانه هست.

نظريه هاي متفاوتي که مي گايشانند از شمال تا به غرب درياچه آرال و رودخانه سيحون هست وجود دارند.

در اوستا و ودا به اين مکان " قلب سرد " فرموده مي شود و فرض بر اين هست که اين مکان پايتخت آخرين پادشاه هند و ايراني بوده هست.

اين پادشاه - قهرمان به اسم يـيما ( ياما در زبان سنسکريت و جم در زباي فارسي مدرن ) سر منشاً تمام فنون و بزرگي سرزمين بود.

در يکي از داستانهاي اوستا آمده هست که اين پادشاه درک کرد که ايران - ايشانج ديگر جوابگايشان امت سرزمين اش نمي شود، پس تصميم گرفت که اون را بزرگتر کند.

او شمشيرش را سه مرتبه بر رايشان زمين کشيد و توسعه داد زمينش را بـترتـيـب 3/1 3/2 3/3 در مدت وقت سه زمستان ( هر زمستاني از يک سال شروع مي شد، چونکه ايران - ايشانج فـقط يک زمستان داشت و يک تابستان ).

اين مي تواند يک گوشه اي باشد از نژاد هند و ايراني که مهاجرت کردند به ايران و بعـدها به شبه قاره هند.

ر
نـژاد هند و ايراني بعـداً از هم جدا شده و نژاد هندي به راه خود ادامه داده و به داکان ( شمال هند )، که به وسيله امت محلي جلايشان اونها گرفته شده و همانجا ماندند.

اونها با امت محلي آميخته شده و آيـين خود را نگه داشته که امروزه به اونها هندي فرموده مي شود.

ايرانيان هم به سه قبـيله بزرگ که هر کدام براي خود چندين قبـيله بودند.

اين قبايل و محدوده اونها بعلاوه حوزه قدرت و تسلط اونها در فلات ايران به شرح زير هست : ر
ر -- ماد ( مادها ) مرکز و شمال غـربي
ر -- پارس ( پارسيان ) جنوب و جنوب غـربي
ر -- پارت ( پارتها ) شرق و شمال شرقي
اين قبايل زندگي خود را با به خدمت درآمدن براي روساي محلي و جنگيدن براي اونها شروع کردند.

از اونجايي که اين جنگجايشانان به هستفاده از اسب و داشتن اسلحه آهني مجهز بودند، موفـق شدند که از هجوم امت بابل و سومر به ايران جلوگيري نمايند.

بر اثر گذشت وقت اين جنگجايشانان شغـلهاي بالا تر را نيز گرفته، و از اونجايي که اونها مي توانستـند نسبت به امت محلي زودتر دوباره سازي نمايند موفـق شدند تمام سرزمين را بگيرند.

اونها همچنـيـن مجبور شدند با امت محلي هم جنگيده و اونها را به تسليم وادارند، که اين جنگها بنابر افسانه هاي قديمي جنگ با شياطين ديو بوده که موجوداتي بزرگ و کريه المنظر بودند و از ايرانيان به شدت بدشان مي آمد.

يک نظريه هم وجود دارد که اين ديوها ساکنان اين سرزمين بوده و پشت کوه البرز زندگي مي کرده اند و از خانه و کاشانه خود در برابر تاخت و تاز امت اسب سوار جلوگيري مي کردند.

ر
موقعـي که اونها تـقريـبا تمام فلات ايران را گرفته، قبايل ايراني شروع کردند به تشکيل و درست کردن قلمرو خود کاري که در سرزمين خود هم ميکردند.

هر شهر و روستايي کوچک يک شهردار داشت که براي خود کار مي کردند و اين روستاها و شهرها به هم وابسته نبودند.

اين راه و روش خيلي زود، مخصوصا بعـد از حمله هاي کشورهاي ديگر بـين النهرين منجمله آسور، از بـين رفت.

يواش يواش قبايل ايراني خود را بصورت يک کشور و امپراطوري سوق دادند.

که اولين پادشاهي از اون مادها بود.

2:

چرا باید به ایران افتخار کنیم؟

3:

چرا باید به ایران افتخار کنیم؟

4:

چرا باید به ایران افتخار کنیم؟

5:

salam
be nazare shoma kojaye in donya eftekharati mese iran dare?
koja ye donya khanadeii mese fereydoon forooghi dare

age eshghi ham has vase dash feri khodemoone
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟

6:

ایران امتانی خونگرمو صمیمی و عاشق پیشه داره
ایران شاعرانه بزرگی چون حافظ سعدی فردوسی سهراب سپهری و............داره
ایران حرم امام رضا(ع) رو در جوار خود داره
ایران امتانی غیور و تنومندی داره که هیچ کجا پیدا نمیشه ن
ایران سرای من هست

7:

چه دل خوشي داريد

8:

ممنون ساناز جان

9:

خداييش تو اصلا خوندي؟

10:

نه

11:

اول از ساناز خانوم تشكر كنم به خاطر مطالبشون
دوم اينكه من به ايرانم عشق مي ورزم و افتخار هم مي كنم چون من از ايران و ايران از منه

12:

به خاطر تمدنش

13:

منم به ايراني بودنم افتخار ميكنم

14:

تابلو بود جون سعيد

15:

نمیدونم چی بگم.


16:

قط بگو افتخار مي كنم

17:

قط بگو افتخار مي كنم.....


18:

ادمهای باهوش داره ایران.

افتخار میکنمچرا باید به ایران افتخار کنیم؟چرا باید به ایران افتخار کنیم؟چرا باید به ایران افتخار کنیم؟چرا باید به ایران افتخار کنیم؟چرا باید به ایران افتخار کنیم؟چرا باید به ایران افتخار کنیم؟

19:

حالا یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنید.

که من توی حرفاتون ندیدم اگه اشتباه نکنم.می دونستید که کشف پیل الکتریکی رو از لوییجی گالوانی به نام ایرانی ها ثبت کردن چون توی منطقه بین النهرین پیل الکتریکی پیدا کردن؟
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و فلزاتی که روکش یه فلز دیگه رو داشتن.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

در همه جای دنیا به خودتون افتخار کنید.

20:

چرا باید به ایران افتخار کنیم؟پيير اميديار
پيير اميديار موسس و رئيس شركتebay بنيانگذار تجارت الکترونيک در جهان
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟پروفسور لطفي زاده
پروفسور لطفي زاده هستاد دانشگاه آمريكا و پدر منطق فوزي .

کامپيوتر هوشمند و بنيانگذار نسل سوم کامپيوتر در جهان
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟اميد كردستاني
اميد كردستاني معاون ارشد سايت google
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟حسين اسلامبلچي
حسين اسلامبلچي رئيس شرکت مخابرات آمريکا AT&T
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟کريستينا امان پور
خانم کر يستينا امان پور رئيس بخش سي ان ان در آمريکا
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟پروفسور مجيد سميعيپروفسور مجيد سميعي رئيس جراحان مغز جهان در آلمانچرا باید به ایران افتخار کنیم؟بيژن داوريپروفسور بيژن داوري معاون ارشد شرکتIBM بزرگترين شرکت سخت افزار کامپيوتر در جهانچرا باید به ایران افتخار کنیم؟قاسم اسرارقاسم اسرار عضو هيئت مديره ايستگاه فضايي ناساچرا باید به ایران افتخار کنیم؟انوشه انصاري
خانم انوشه انصاري رئيس موسسه تکنولوژي تل کام و اولين فضا نورد زن ايراني

چرا باید به ایران افتخار کنیم؟پروفسور علي جوان
پروفسور علي جوان در سال ۱۹۵۸ وقتي که کارمند آزمايشگاه بل بود، ايده قانون کلي ليزر گازرا مطرح نمود و در ۱۹۶۰ طرح خود را به مرحله باروري رساند.

او در سال ۱۹۶۴ براي کارهايي که در زمينه ليزر گازها انجام داده بود مدال هستوارت بالنتاين Stewart Ballentine را از انستيتو فرانکلين دريافت نمود و در سال ۱۹۶۶ مدال بنياد فني و جان هرتز Fanny and John Hertz Foundation و در سال ۱۹۷۵ مدالفردريک آيوز Fredrick Ives از انجمن اپتيکال و در سال ۱۹۹۳ مدال علمي جهاني آلبرت اينشتين Albert Einstein World Medal of Scienceرا از انجمن World Cultural دريافت کرد.
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟فرح کريمي
خانم فرح کريمي تنها زن ايراني پارلمان هلند
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟محمد جمشيدي
پروفسور محمد جمشيدي مدير برنامه هاي داخلي ايستگاه فضايي ناسا
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟آزاده تبازاده
خانم آزاده تبازاده دانشمند ايستگاه فضايي ناسا
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟فرزاد ناظم
فرزاد ناظم مدير فني سايت yahoo

چرا باید به ایران افتخار کنیم؟ماريا خرسند
خانم ماريا خرسند رئيس شرکت اريکسون
چرا باید به ایران افتخار کنیم؟فريار شيرزادفريار شيرزاد معاون وزارت بازرگاني آمريکا و دستيار رياست جمهوري آمريکا در کاخ سفيد

21:

البته باید بدانیم که موشه قصاب رئیس جمهور اسرائیل و شائول موفاز وزیر جنگشان و رئیس

پلیس و شهردار سابق اورشلیم ایرانی بودند همچنین شهردار یکی از شهرهای آلمان فکر

کنم مونیخ بود ایرانیست باهاش از طرف تلوزیون سوپریم مستر چینگ های مصاحبه کردند

میفرمود خیلی خوشحالم از اینکه ارتباطات اینقدر پیشرفت کرده که بتونم با امت دنیا ارتباط

بربرنامه کنم چه ایرانی باشند چه ایرانی نباشند

22:

اولین زن فضانورد جهان ایرانی بود
بهترین گیتاریست زن دنیا ایرانیه
رئیس ناسا ایرانی بود
خیلی های دیگه ایرانی هستند و مقام و پست بالایی تو دنیا دارند

23:

ابتدا میپرسم که چرا نباید به ایران افتخار کنیم؟
با فرهنگ غنی؛منشور بزرگ کورش بزرگ؛امتانی آزاده؛و شیر دلانی مانند کاوه و فریدون و جمشید و کیخسرو و داریوش و کورش و فردوسی و حافظ و مولانا و شیر مردانی مانند بهمن جازویه؛بابک خرمدین؛و جوانان با شرفی که در هشت سال جنگ ایران و عراق جانانه جنگیدند؛و امروز به دوستان و فرزندان میهن پرستی چون ایرانشهر و م.آزاد؛و آستیاگ و آریان و تمامی میهن پرستان برای چه به اینها افتخار نکنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟
نخستین پادشاه زن جهان "مهرانه"بود
دریاسالار بزرگ ایرانی "آرتمیس"
پدر علم فیزیک هسته ای هند یک ایرانی زردشتی هست؛تمام اینها نشان پیشرفت ایرانیان در تمام جهان هست؛

24:

بله کوروش حق با شماست و ما باید همیشه به کشور پر از تمدن خودمون افتخار کنیم در هر جای این دنیا که هستیم و در هر وضعیتی!

25:

افتخار کردن بدون عمل و قدمی مثبت برای پیشرفت ایران هیچگونه فایده ای نخواهد داشت.


26:


شما هم درست میفرمایید کدبان(آقا)کیوان
اما چرا ابتدا این افتخارات را از خودمان آغاز نکنیم؟؟با حضور در دانشگاهها و فرار از جهل و تعصبات مذهبی و یافتن تازه های دانش را هم من و شما میتوانیم.نمونه من در سنگر تاریخ و فلسفه برای میهنم تلاش میکنم.و دیگران در جایگاههای بزرگ دیگر.بوجود آوردن این افتخارات من و شما هستیم نه کس دیگر.شما به اندازه خودت پویش کن بی تردید پیروز میشوید

27:

چون قبلا مهد تمدن بوده الانو نمیدونم

28:


بانو زهرایی الان هم میتونه مهد تمدن بشه که البته بستگی به این دارد که من و تو هم بخواهیم؛نه اینکه انتظار داشته باشیم یک مشت روحانی بیایند و منجی تمدن ما شوند.شما خودت به هر نوبه ای که میتوانید بایستی به میهنت خدمت کنی

29:

دوست عزیز
بله ولی اگر همین حالا در همین ثانیه کسانی مانند من و شما تصمیم بگیریم و تلاش کنیم میتونیم ایرانی بسازیم بهتر از قبل و شاید هم پیشرفته تر از کشورهای دیگر!!!

30:

خب چه فايده گذشته چي بود ؟ چه فايده كه داريوش يه وقتي چه كرد ...
الان چي داريم ؟ الان اسم كشورمون چهجورب بالاست ؟ خوب ياد بد ؟
چي كار كنيم پرچم كشورمون جزو كشوراي پيشرفته باشه نه به عنوان تروريست ، نه به عنوان تازي ...


31:

دوست عزیز افسوس گذشته رو خوردن هیچ دردی رو دوا نمیکنه بلکه باید بیشتر تلاش کرد اگر من و شما و تمامی جوانان کشورمون در هر جایی که هستند تلاش نمايند مطمئنا ایرانی بهتر خواهیم داشت

32:

تلاش كنيم براي چي ؟ وقتي جلومون را ميگيرن ؟ وقتي نميزارن صدامون در اد چي بگيم ؟

33:

هر پیشرفتی یک مقدار هستقامت هم نیاز داره
جلوی چی رو میگیرن؟ جلوی پیشرفت یک کشور ؟ فکر نمیکنم حتی بدترین ادمها هم دوست دارند کشورشون پیشرفت کنه!!!!

34:

اره بدترين ادماها هستن كه نميخوان ...

دلشون ميخواد ايران با اسلام عزيزشون بالا بره ...


35:

دوست عزیز ما نباید به عقاید دیگران توهین کنیم هر کسی با هر دین و مذهبی میتونه باعث پیشرفت یک کشور بشه ولی باید همه با هم اتحاد داشته باشند و دشمنی رو کنار بگذارند

36:

فعلا كه احترام اونا اينجوريه :
زرتشت = اتش پرست
مسيح = خد نشناس
يهود = اشغال
همه بي دين و احمق فقط خودشون عاقل و سر به راه ..


37:

ببینید وقتی شما میخواید کاری رو انجام بدید و از نتیجه اون خبر دارید نباید به حرف کسی گوش کنید و خودتون رو درگیر مسائل حاشیه ای کنید .

در ضمن هر کسی برای خودش عقایدی داره و این عقاید شخصی هست اگر ما هم بخوایم با اونها موافق باشیم پس فرقی بین ما و کسانی که این طور عقاید رو دارند نیست!!!

38:

ما امكان نياز داريم و اين امكانات بايد در اختيارمون گذاشته بشه ...

اما وقتي هي ميپيچونند چي ميتوني بگي ؟؟/شما نميدونم ايران هستيد يا نه ؟؟؟ اگر بوديد متوجه منظورم ميشديد ...


39:

دوست گرامی
درسته من ایران نیستم ولی 17 سال در ایران زندگی کردم اگر کسی بخواد کاری انجام بده حتی در بدترین شرایط و با کمترین امکانات هم میتونه این کار رو بکنه پشتوانه لازمه کاره نه امکانات!!!

40:


نخست باید بدانیم که بودیم و چه هستیم و این یعنی هویت خود را شناختن؛انسانی که هویت خود را نمیشناسد قاعدتا بحران زده میشود البته به شکلهای گوناگون؛از جمله پیوستن به مدرنیسم و واپس گرایی غربی؛پس شما تا ندانید کیستید و چه هستید به هیچ باوری از میهنتان نمیتوانید پابند شوید.دویم اونکه اگر آرمانهای میهنتان برایتان ارزش داشته باشند همیشه و در هر صورت حتی با وجود دولتهای توتالیتاریسمی مذهبی باز هم شما به میهنتان خدمت میکنید؛استبداد وقتی ریشه یک حکومت میشود خواه ناخواه اندیشه و آزادی را عقیم میکند این جز خصوصیات ایندسته از حکومتهاست.خود منرا در همین ایران بارها مورد آزار و اذیت برنامه داده اند اما چه تاثیری بر عقاید من و باورهایم گذاشت؟نه تنها مرا نسبت به باورهایم سرد نکرد بلکه دانستم وقتی یک باور تبدیل به ارزش میشود حکومت اونرا خطرناک میبیند چرا که همین ارزشهاست که میتواند ریشه حکومت را بر چیند.


41:

اولين تصايشانر متحرك ( انيميشن ) ساخت بشر

پيش از انقلاب، باستان شناسان ايتاليايي حاضر در شهر سوخته (۵۶ کیلومتری زابل) به هنگام کاوش در گوري 5 هزار ساله، جامي را پيدا کردند که نقش يک بز همراه با تصايشانر يک درخت رايشان اون ديده مي شد.

سال ها بعد "منصور سجادي"، باستان شناس ايراني پس از بررسي اين جام دريافت؛ نقش موجود بر اون برخلاف ديگر آثار به دست آمده از محوطه هاي تاريخي شهر سوخته، تکراري هدفمند دارد، به گونه اي که حرکت بز به سايشان درخت را نشان مي دهد.

هنرمند نقاشي که جام سفالين را بوم نقاشي خود برنامه داده، توانسته هست در 5 حرکت، بزي را طراحي كند كه به سمت درخت حركت و از برگ اون تغذيه مي نمايد.

بنابراین؛ این بز متحرک می تواند اولین انیمیشن ساخته شده دست بشر باشد و به همین دلیل در بسیاری از محافل متحرک سازی دنیا مطرح شده هست.


چرا باید به ایران افتخار کنیم؟

چرا باید به ایران افتخار کنیم؟

42:

میهن پرستی در ایران باستان

استاد عبدالعظیم رضایی

نور میهن پرستی در قلوب ایرانیان باستان جلوه­گر بوده و اکنون هم هست؛ اثرات آیین کهن­سال هست که مهر میهنی و تعلق خاطر به آب و خاک کشور را مقدس­ترین وظیفه­ی دینی قرارداده و در سرنوشت ملت نجیب و شریف ایران بودیعت نهاده هست.

چون سرزمین ایران در ادوار مختلفه تاریخ محل ظهور راهنمایان بزرگ و سرچشمه­ی تمدن و دانش بوده لذا در کتاب مقدس اوستا مقدس و متبرک بشمار رفته و کشور درخشان نامیده شده هست.

ایرانیان قدیم از روی عقیده و ایمان در دعاهای خود عظمت و هستقلال دائمی ایران را از درگاه پاک اهورامزدا خواستار می­شدند و برای ترقی و تعالی اون از جان و دل کوشش می­کردند.

یکی از دعاهایی که بنام ایران مقرر شده و در مقدمه­ی مهر نیایش و گاه (هاون) هست در اون­جا چنین می­گوید : «مس و وه و پیروزگرباد مینوی مهر ایران.» یعنی «بزرگ و نیک و فیروز باد نیروی مهر ایران.»

مقصود این هست که ایرانی­ها دعا کرده و می­فرمودند؛ خدایا مهر و محبت ایران در دل ما بزرگ و فیروزمند و نیک باشد تا روزبروز اون را بیشتر دوست بداریم و در راه عظمت و ترقی اون عاشقانه فعالیت کنیم.
برای ملت ایران و عشق میهن پرستی اونان چه افتخار از این بالاتر که دعای مهر ایران در کیش پاک نیاکان سرلوحه­ی نیایش قرارداده شده.

میهن پرستی و علاقه­ی قلبی به سرزمین ایران به قدری مورد توجه هست که حتی به کوه­ها و رودهای این کشور درود فرستاده شده هست.


در فقره­ی 31 فروردین یشت فروهرهای مردان پاک و زنان پاک ایران را می­ستاید و می­گوید: «فروهرهای مردان وزنان پاک­دین مملکت ایران را می­ستاییم.»

در فقره­ی 9 سی روزه­ها می­گوید: «فروغ عظمت و جلال خداداده­ی ایرانیان را و فر ایرانی مزدا داده را می­ستاییم.»

در فقره­ی 4 مهریشت می­گوید: «مهردارنده­ی دشت­های فراخ را می­ستاییم که به مملکت ایران با خان و مان؛ با سازش و آرامش خان و مان خوش بخشد.»
در سپنتامینو گات یسنا 48 بخش 12 - اطاعت به فرمان خدا را در میهن پرستی و فقط هستقلال و عظمت کشوردانسته و فرموده هست: «کسانی که از حامیان مملکت محسوبند ای وهومن وای اشا که در مقابل حکم مزدا کوشا هستند وبا اعمال و کردار تکلیف خویش بجا می­آورند.

اونان کسانی هستند که از برای درهم شکستن خشم برانگیخته شده­اند.»

درفرگرد اول وندیداد فقره 2 : «ایران ویژه یا آریا ویچ نخستین کشوری هست که من اهورامزدا آفریدم.»
این بشارت باعث افتخار و فضیلت ایران هست که نخستین خلقت روی زمین از این سرزمین شروع شده هست.

در دیباچه آفرینگان می­گوید:

«بشود که میهن پرستی؛ ظفر و شادمانی همیشه در این سرزمین بربرنامه بماند.»

43:

سرزمین ایران با هزاران سال قدمت که سیلک و جیرفت آثار ارزشمندی از اون را در دل خودجای داده اند و در دوره های متأخرتر، آثار بر جای مانده از هخامنشیان، ساسانیان و ...

که حکایت از معماری پیشرفته، سیستم های آبیاری و تصفیه آب ، سدسازی ، ایجاد پست ، سفالگری عالی و بسیاری دیگر از مظاهر تمدن، فرهنگ و هنر دارد، سهم بزرگی از فرهنگ و تمدن جهان را به خود اختصاص داده هست .

این کشور زادگاه زرتشت هست، سرزمین اسطورهایی هست چون رستم و اسفندیار و پروراننده بسیاری از دانشمندان و شاعران که شهرت اونها مرزهای ایران را درنوردیده و جهانگیر شده هست، ایران ما شخصی چون « کوروش بزرگ » را دارد که اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر را به جهانیان عرضه کرد.

دردوران معاصر نیز علیرغم وجود هستبداد و عدم حاکمیت آزادی و دموکراسی ، بسیاری از جوانان ایرانی برای کسب اونچه از اونها دریغ شده، مبارزه می نمايند چرا که ایران ما سرزمین آرش کمانگیر و کاوه آهنگر هست.
پس چرا به ایران خود افتخار نکنیم و به ایرانی بودن خویش نبالیم ؟

44:

به فرموده هرودت:
ایرانیان امتانی آزاده و پاک دین بودند ؛دینشان را به دین مینامند و با اسیران و دشمنانشان به مهربانی سخن میگویند"

به نظر شما با این تفاسیر چرا نباید به ایران افتخار کرد؟

45:

خب چه فايده گذشته چي بود ؟ چه فايده كه داريوش يه وقتي چه كرد ...
الان چي داريم ؟ الان اسم كشورمون چهجورب بالاست ؟ خوب ياد بد ؟
چي كار كنيم پرچم كشورمون جزو كشوراي پيشرفته باشه نه به عنوان تروريست ، نه به عنوان تازي ...


46:

دوست عزیز افسوس گذشته رو خوردن هیچ دردی رو دوا نمیکنه بلکه باید بیشتر تلاش کرد اگر من و شما و تمامی جوانان کشورمون در هر جایی که هستند تلاش نمايند مطمئنا ایرانی بهتر خواهیم داشت

47:

تلاش كنيم براي چي ؟ وقتي جلومون را ميگيرن ؟ وقتي نميزارن صدامون در اد چي بگيم ؟

48:

هر پیشرفتی یک مقدار هستقامت هم نیاز داره
جلوی چی رو میگیرن؟ جلوی پیشرفت یک کشور ؟ فکر نمیکنم حتی بدترین ادمها هم دوست دارند کشورشون پیشرفت کنه!!!!

49:

اره بدترين ادماها هستن كه نميخوان ...

دلشون ميخواد ايران با اسلام عزيزشون بالا بره ...


50:

دوست عزیز ما نباید به عقاید دیگران توهین کنیم هر کسی با هر دین و مذهبی میتونه باعث پیشرفت یک کشور بشه ولی باید همه با هم اتحاد داشته باشند و دشمنی رو کنار بگذارند

51:

فعلا كه احترام اونا اينجوريه :
زرتشت = اتش پرست
مسيح = خد نشناس
يهود = اشغال
همه بي دين و احمق فقط خودشون عاقل و سر به راه ..


52:

ببینید وقتی شما میخواید کاری رو انجام بدید و از نتیجه اون خبر دارید نباید به حرف کسی گوش کنید و خودتون رو درگیر مسائل حاشیه ای کنید .

در ضمن هر کسی برای خودش عقایدی داره و این عقاید شخصی هست اگر ما هم بخوایم با اونها موافق باشیم پس فرقی بین ما و کسانی که این طور عقاید رو دارند نیست!!!

53:

ما امكان نياز داريم و اين امكانات بايد در اختيارمون گذاشته بشه ...

اما وقتي هي ميپيچونند چي ميتوني بگي ؟؟/شما نميدونم ايران هستيد يا نه ؟؟؟ اگر بوديد متوجه منظورم ميشديد ...


54:

دوست گرامی
درسته من ایران نیستم ولی 17 سال در ایران زندگی کردم اگر کسی بخواد کاری انجام بده حتی در بدترین شرایط و با کمترین امکانات هم میتونه این کار رو بکنه پشتوانه لازمه کاره نه امکانات!!!

55:


نخست باید بدانیم که بودیم و چه هستیم و این یعنی هویت خود را شناختن؛انسانی که هویت خود را نمیشناسد قاعدتا بحران زده میشود البته به شکلهای گوناگون؛از جمله پیوستن به مدرنیسم و واپس گرایی غربی؛پس شما تا ندانید کیستید و چه هستید به هیچ باوری از میهنتان نمیتوانید پابند شوید.دویم اونکه اگر آرمانهای میهنتان برایتان ارزش داشته باشند همیشه و در هر صورت حتی با وجود دولتهای توتالیتاریسمی مذهبی باز هم شما به میهنتان خدمت میکنید؛استبداد وقتی ریشه یک حکومت میشود خواه ناخواه اندیشه و آزادی را عقیم میکند این جز خصوصیات ایندسته از حکومتهاست.خود منرا در همین ایران بارها مورد آزار و اذیت برنامه داده اند اما چه تاثیری بر عقاید من و باورهایم گذاشت؟نه تنها مرا نسبت به باورهایم سرد نکرد بلکه دانستم وقتی یک باور تبدیل به ارزش میشود حکومت اونرا خطرناک میبیند چرا که همین ارزشهاست که میتواند ریشه حکومت را بر چیند.


56:

اولين تصايشانر متحرك ( انيميشن ) ساخت بشر

پيش از انقلاب، باستان شناسان ايتاليايي حاضر در شهر سوخته (۵۶ کیلومتری زابل) به هنگام کاوش در گوري 5 هزار ساله، جامي را پيدا کردند که نقش يک بز همراه با تصايشانر يک درخت رايشان اون ديده مي شد.

سال ها بعد "منصور سجادي"، باستان شناس ايراني پس از بررسي اين جام دريافت؛ نقش موجود بر اون برخلاف ديگر آثار به دست آمده از محوطه هاي تاريخي شهر سوخته، تکراري هدفمند دارد، به گونه اي که حرکت بز به سايشان درخت را نشان مي دهد.

هنرمند نقاشي که جام سفالين را بوم نقاشي خود برنامه داده، توانسته هست در 5 حرکت، بزي را طراحي كند كه به سمت درخت حركت و از برگ اون تغذيه مي نمايد.

بنابراین؛ این بز متحرک می تواند اولین انیمیشن ساخته شده دست بشر باشد و به همین دلیل در بسیاری از محافل متحرک سازی دنیا مطرح شده هست.


چرا باید به ایران افتخار کنیم؟

چرا باید به ایران افتخار کنیم؟

57:

میهن پرستی در ایران باستان

استاد عبدالعظیم رضایی

نور میهن پرستی در قلوب ایرانیان باستان جلوه­گر بوده و اکنون هم هست؛ اثرات آیین کهن­سال هست که مهر میهنی و تعلق خاطر به آب و خاک کشور را مقدس­ترین وظیفه­ی دینی قرارداده و در سرنوشت ملت نجیب و شریف ایران بودیعت نهاده هست.

چون سرزمین ایران در ادوار مختلفه تاریخ محل ظهور راهنمایان بزرگ و سرچشمه­ی تمدن و دانش بوده لذا در کتاب مقدس اوستا مقدس و متبرک بشمار رفته و کشور درخشان نامیده شده هست.

ایرانیان قدیم از روی عقیده و ایمان در دعاهای خود عظمت و هستقلال دائمی ایران را از درگاه پاک اهورامزدا خواستار می­شدند و برای ترقی و تعالی اون از جان و دل کوشش می­کردند.

یکی از دعاهایی که بنام ایران مقرر شده و در مقدمه­ی مهر نیایش و گاه (هاون) هست در اون­جا چنین می­گوید : «مس و وه و پیروزگرباد مینوی مهر ایران.» یعنی «بزرگ و نیک و فیروز باد نیروی مهر ایران.»

مقصود این هست که ایرانی­ها دعا کرده و می­فرمودند؛ خدایا مهر و محبت ایران در دل ما بزرگ و فیروزمند و نیک باشد تا روزبروز اون را بیشتر دوست بداریم و در راه عظمت و ترقی اون عاشقانه فعالیت کنیم.
برای ملت ایران و عشق میهن پرستی اونان چه افتخار از این بالاتر که دعای مهر ایران در کیش پاک نیاکان سرلوحه­ی نیایش قرارداده شده.

میهن پرستی و علاقه­ی قلبی به سرزمین ایران به قدری مورد توجه هست که حتی به کوه­ها و رودهای این کشور درود فرستاده شده هست.


در فقره­ی 31 فروردین یشت فروهرهای مردان پاک و زنان پاک ایران را می­ستاید و می­گوید: «فروهرهای مردان وزنان پاک­دین مملکت ایران را می­ستاییم.»

در فقره­ی 9 سی روزه­ها می­گوید: «فروغ عظمت و جلال خداداده­ی ایرانیان را و فر ایرانی مزدا داده را می­ستاییم.»

در فقره­ی 4 مهریشت می­گوید: «مهردارنده­ی دشت­های فراخ را می­ستاییم که به مملکت ایران با خان و مان؛ با سازش و آرامش خان و مان خوش بخشد.»
در سپنتامینو گات یسنا 48 بخش 12 - اطاعت به فرمان خدا را در میهن پرستی و فقط هستقلال و عظمت کشوردانسته و فرموده هست: «کسانی که از حامیان مملکت محسوبند ای وهومن وای اشا که در مقابل حکم مزدا کوشا هستند وبا اعمال و کردار تکلیف خویش بجا می­آورند.

اونان کسانی هستند که از برای درهم شکستن خشم برانگیخته شده­اند.»

درفرگرد اول وندیداد فقره 2 : «ایران ویژه یا آریا ویچ نخستین کشوری هست که من اهورامزدا آفریدم.»
این بشارت باعث افتخار و فضیلت ایران هست که نخستین خلقت روی زمین از این سرزمین شروع شده هست.

در دیباچه آفرینگان می­گوید:

«بشود که میهن پرستی؛ ظفر و شادمانی همیشه در این سرزمین بربرنامه بماند.»

58:

سرزمین ایران با هزاران سال قدمت که سیلک و جیرفت آثار ارزشمندی از اون را در دل خودجای داده اند و در دوره های متأخرتر، آثار بر جای مانده از هخامنشیان، ساسانیان و ...

که حکایت از معماری پیشرفته، سیستم های آبیاری و تصفیه آب ، سدسازی ، ایجاد پست ، سفالگری عالی و بسیاری دیگر از مظاهر تمدن، فرهنگ و هنر دارد، سهم بزرگی از فرهنگ و تمدن جهان را به خود اختصاص داده هست .

این کشور زادگاه زرتشت هست، سرزمین اسطورهایی هست چون رستم و اسفندیار و پروراننده بسیاری از دانشمندان و شاعران که شهرت اونها مرزهای ایران را درنوردیده و جهانگیر شده هست، ایران ما شخصی چون « کوروش بزرگ » را دارد که اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر را به جهانیان عرضه کرد.

دردوران معاصر نیز علیرغم وجود هستبداد و عدم حاکمیت آزادی و دموکراسی ، بسیاری از جوانان ایرانی برای کسب اونچه از اونها دریغ شده، مبارزه می نمايند چرا که ایران ما سرزمین آرش کمانگیر و کاوه آهنگر هست.
پس چرا به ایران خود افتخار نکنیم و به ایرانی بودن خویش نبالیم ؟

59:

به فرموده هرودت:
ایرانیان امتانی آزاده و پاک دین بودند ؛دینشان را به دین مینامند و با اسیران و دشمنانشان به مهربانی سخن میگویند"

به نظر شما با این تفاسیر چرا نباید به ایران افتخار کرد؟

60:

خوب افتخار كنيم كه چی بشه ؟این وسط چی میشه ؟ چه فایده ای داره؟

فکر میکنم به اندازه کافی افتخار کردیم !کردیم که الان اینقدر سرآمدیم تو جهان !

61:

سی سال پیش غیر از اینی که امروز هستیم بودیم

62:

یعنی 30 سال پیش ما کامل بودیم و هیچگونه تغییری نیز نباید صورت میگرفت؟

63:

دلیلی برای افتخار نمی بینم...
یعنی به چی باید بنازم؟

64:

بهر شکلی که تغییر انجام میگرفت باید غیر از این میشد

65:

یعنی؟

66:

خب! سوال خوبیه!
گویند پدر تو بود فاضل..

از فضل پدر تو را چه حاصل!
افتخار میکنیم!!

67:

به دليل ايراني بودن، وطنم و خاكي در اون به دنيا آمده ام و خانواده ام هم در اون زندگي ميكنند، افتخار ميكنم ولي دوست دارم در حال پيشرفت و بهتر شدن عوض شدن باشه!

68:

فکر می کنم کسانی که بیان می دارند به ایران افتخار نمی نمايند یا چیزی برای افتخار کردن نمی بینند و یا عقیده دارند که صحبت کردن از نیاکان و گذشتگان ما هیچ سودی ندارد، منظور از افتخار کردن به ایران را درست نفهمیده اند.

در حقیقت هر کشوری میراث دار تاریخ و گذشته خویش هست و هویت ملی و فرهنگی خویش را در ادامه همان سنت های تاریخی باز می یابد از این رو چنانچه ارتباطمان با تاریخ و گذشته مان قطع شود، انسانهایی بی هویت خواهیم شد که با وزش هر بادی به اون سو خم می شویم و در مقابل هر فرهنگ و طرز تفکری به سادگی تسلیم می شویم خواه فرهنگ عربی باشد، خواه فرهنگ غربی و یا هر فرهنگ دیگری.
البته منظور من از این سخنان، این نیست که باید دچار نوستالژیا شویم و مثل دن کیشوت در گذشته خویش غرق گردیم.

طبیعی هست که ما باید همگام با فرهنگ و تمدن جهان امروز پیش برویم و بخش هایی از دیگر فرهنگ ها را که به پیشرفت ما کمک می کند و باعث رشدو اعتلای بیشتر ما در دوران معاصر می گردد، وام بگیریم که این قطعاً به پر بارتر شدن فرهنگ غنی ایرانی کمک خواهد کرد اما متأسفانه عده بیشماری از هم میهنان ما تنها به وضعیت اسفبار امروز ایران می نگرند و غافلند از اینکه ما با پشتوانه فرهنگی غنی خویش و با الهام گرفتن از اسطوره های جاودانمان قادر خواهیم بود خودرا هر چه بیشتر تجهیز کنیم تا کاستیهای جامعه خویش را برطرف نموده و به قافله تمدن و پیشرفت جهان امروز برسیم چرا که با آگاهی از تاریخ باشکوه گذشته خویش، اعتماد به نفس از دست رفته مان راباز می یابیم و احساس حقارتی را که از مقایسه خویش با ممالک پیشرفته امروزی به ما دست داده ، به فراموشی خواهیم سپرد و در خواهیم یافت که هستعدادهای بالقوه فراوانی در این سرزمین نهفته هست که با همت و کوشش و از خود گذشتگی ما ، شکوفا خواهند شد به شرط اونکه همچون « آرش » ، جان در کف نهیم تا ایرانمان را سربلند سازیم.
به امید روزی که هر فرد ایرانی به ایران خویش افتخار کند.

69:

بعله کاملا درسته باید عنوان تایپیک به این صورت باشد برای پیشرفت ایران تلاش میکنید یا

سر نوشت خودتان را به دست قضا و قدر میسپارید

70:

حس ناسیونالیستی ما ایرانیان دوباره باید بازگردد و باعث پیشرفت کشورمان شویم.

و برای پیشرفت ما نیاز به شاه و...

نداریم ما نیاز به امت و مردان بزرگ ایران زمین داریم که همه برای پیشرفت کشورشان تلاش و برنامه ریزی و شرکت داشته باشند.
پاینده باد ایران امتی .


71:

برای چی؟ اینهمه دلیل وجود داره برای افتخار به کشورمون
حتی در بدترین کشورها هم امت به گذشته کشورشون افتخار مینمايند برای چی ما نکینم؟ با داشتن تمدنی 2500 ساله؟
شما دلیل دیگه ای دارید؟

72:

باید به ایران افتخار کرد چون من میگم

73:

پرسشم این هست از کسانی که میگویند
گیرم پدرتو بود فاضل!
چرا نباید به ایرانی بودن افتخار کنیم؟
به راستی چقدر برای این مهربان میهن قدم مفید برداشتیم؟
شاه بد بود یا خوب!
این حکومت ظالم هست یا خوب؟؟؟
شما برای میهنت چه کرده ای؟؟؟

74:

عارضم خدمتتون که تا وقتی که فقط به گذشته نبالیم و بگیم کوروش کبیر 2000 سال پیش فلان کرد و بپرسن امروز چه کردید، دیروز (نه خیلی دور) چه کردید، هیچ سخنی نداشته باشیم، چیزی برای بالیدن وجود نداره!
وقتی یادم میاد ایران چقدر وسعت داشت و امروز چقدر ازش مونده، وقتی یادم میفته که الان کجای اون فواره ای هستیم که یه وقتی چقدر به اوج میرفت و ...

تصمیم میگیرم فراموش کنم افتخار کردن رو!
.
.
.
بنده کاری به حکومت و مسائل سیاسی ندارم پس پاسخی نمیدم.
و برای میهنم جز ترکش، کار دیگه ای نکردم!
من علاقه ای به جنگیدن برای چیزهایی که انتها نداره، ندارم.
البته، این حرف ها رو فقط توی سایت میزنم!! جایی که نیاز باشه از ایرانم دفاع هم میکنم...

اما فکر میکنم دیگه زیادی لی لی به لالاش گذاشتن هم بشه حکایت شور کردن آش!

75:

خوب افتخار كنيم كه چی بشه ؟این وسط چی میشه ؟ چه فایده ای داره؟

فکر میکنم به اندازه کافی افتخار کردیم !کردیم که الان اینقدر سرآمدیم تو جهان !

76:

سی سال پیش غیر از اینی که امروز هستیم بودیم

77:

یعنی 30 سال پیش ما کامل بودیم و هیچگونه تغییری نیز نباید صورت میگرفت؟

78:

دلیلی برای افتخار نمی بینم...
یعنی به چی باید بنازم؟

79:

بهر شکلی که تغییر انجام میگرفت باید غیر از این میشد

80:

یعنی؟

81:

خب! سوال خوبیه!
گویند پدر تو بود فاضل..

از فضل پدر تو را چه حاصل!
افتخار میکنیم!!

82:

به دليل ايراني بودن، وطنم و خاكي در اون به دنيا آمده ام و خانواده ام هم در اون زندگي ميكنند، افتخار ميكنم ولي دوست دارم در حال پيشرفت و بهتر شدن عوض شدن باشه!

83:

فکر می کنم کسانی که بیان می دارند به ایران افتخار نمی نمايند یا چیزی برای افتخار کردن نمی بینند و یا عقیده دارند که صحبت کردن از نیاکان و گذشتگان ما هیچ سودی ندارد، منظور از افتخار کردن به ایران را درست نفهمیده اند.

در حقیقت هر کشوری میراث دار تاریخ و گذشته خویش هست و هویت ملی و فرهنگی خویش را در ادامه همان سنت های تاریخی باز می یابد از این رو چنانچه ارتباطمان با تاریخ و گذشته مان قطع شود، انسانهایی بی هویت خواهیم شد که با وزش هر بادی به اون سو خم می شویم و در مقابل هر فرهنگ و طرز تفکری به سادگی تسلیم می شویم خواه فرهنگ عربی باشد، خواه فرهنگ غربی و یا هر فرهنگ دیگری.
البته منظور من از این سخنان، این نیست که باید دچار نوستالژیا شویم و مثل دن کیشوت در گذشته خویش غرق گردیم.

طبیعی هست که ما باید همگام با فرهنگ و تمدن جهان امروز پیش برویم و بخش هایی از دیگر فرهنگ ها را که به پیشرفت ما کمک می کند و باعث رشدو اعتلای بیشتر ما در دوران معاصر می گردد، وام بگیریم که این قطعاً به پر بارتر شدن فرهنگ غنی ایرانی کمک خواهد کرد اما متأسفانه عده بیشماری از هم میهنان ما تنها به وضعیت اسفبار امروز ایران می نگرند و غافلند از اینکه ما با پشتوانه فرهنگی غنی خویش و با الهام گرفتن از اسطوره های جاودانمان قادر خواهیم بود خودرا هر چه بیشتر تجهیز کنیم تا کاستیهای جامعه خویش را برطرف نموده و به قافله تمدن و پیشرفت جهان امروز برسیم چرا که با آگاهی از تاریخ باشکوه گذشته خویش، اعتماد به نفس از دست رفته مان راباز می یابیم و احساس حقارتی را که از مقایسه خویش با ممالک پیشرفته امروزی به ما دست داده ، به فراموشی خواهیم سپرد و در خواهیم یافت که هستعدادهای بالقوه فراوانی در این سرزمین نهفته هست که با همت و کوشش و از خود گذشتگی ما ، شکوفا خواهند شد به شرط اونکه همچون « آرش » ، جان در کف نهیم تا ایرانمان را سربلند سازیم.
به امید روزی که هر فرد ایرانی به ایران خویش افتخار کند.

84:

بعله کاملا درسته باید عنوان تایپیک به این صورت باشد برای پیشرفت ایران تلاش میکنید یا

سر نوشت خودتان را به دست قضا و قدر میسپارید

85:

حس ناسیونالیستی ما ایرانیان دوباره باید بازگردد و باعث پیشرفت کشورمان شویم.

و برای پیشرفت ما نیاز به شاه و...

نداریم ما نیاز به امت و مردان بزرگ ایران زمین داریم که همه برای پیشرفت کشورشان تلاش و برنامه ریزی و شرکت داشته باشند.
پاینده باد ایران امتی .


86:

برای چی؟ اینهمه دلیل وجود داره برای افتخار به کشورمون
حتی در بدترین کشورها هم امت به گذشته کشورشون افتخار مینمايند برای چی ما نکینم؟ با داشتن تمدنی 2500 ساله؟
شما دلیل دیگه ای دارید؟

87:

باید به ایران افتخار کرد چون من میگم

88:

پرسشم این هست از کسانی که میگویند
گیرم پدرتو بود فاضل!
چرا نباید به ایرانی بودن افتخار کنیم؟
به راستی چقدر برای این مهربان میهن قدم مفید برداشتیم؟
شاه بد بود یا خوب!
این حکومت ظالم هست یا خوب؟؟؟
شما برای میهنت چه کرده ای؟؟؟

89:

عارضم خدمتتون که تا وقتی که فقط به گذشته نبالیم و بگیم کوروش کبیر 2000 سال پیش فلان کرد و بپرسن امروز چه کردید، دیروز (نه خیلی دور) چه کردید، هیچ سخنی نداشته باشیم، چیزی برای بالیدن وجود نداره!
وقتی یادم میاد ایران چقدر وسعت داشت و امروز چقدر ازش مونده، وقتی یادم میفته که الان کجای اون فواره ای هستیم که یه وقتی چقدر به اوج میرفت و ...

تصمیم میگیرم فراموش کنم افتخار کردن رو!
.
.
.
بنده کاری به حکومت و مسائل سیاسی ندارم پس پاسخی نمیدم.
و برای میهنم جز ترکش، کار دیگه ای نکردم!
من علاقه ای به جنگیدن برای چیزهایی که انتها نداره، ندارم.
البته، این حرف ها رو فقط توی سایت میزنم!! جایی که نیاز باشه از ایرانم دفاع هم میکنم...

اما فکر میکنم دیگه زیادی لی لی به لالاش گذاشتن هم بشه حکایت شور کردن آش!

90:

خوب برای پیشرفتهای اقتصادی و تکنیکی باید یک جامعه دانا و اندیشمند و یک فکر قوی در

جامعه وجود داشته باشد که بتواند ارتباطات امت یک جامعه را هماهنگ کند برای تولید کردن

و یا تقلید کردن اندیشه ها ما اول باید تاریخ بدانیم برای اینکه اولا بدانیم در چه شرایطی برنامه

داریم دوما برای تولید و آزمایش فکر آزمایشگاهی غیر از تاریخ وجود ندارد هر تولید علمی باید

آزمایش شود محل آزمایش اندیشه های اجتماعی و انسانی تاریخ هست

91:

بعله اینا منو یاد جمله ی امیر کبیر میاندازه که اگر من نخست وزیر بودم شاه عباس شاه بود و

نادر وزیر جنگ ایران تمام جهان را میگرفت

92:

داشتن تمدن 2500 ساله؟ کدوم قسمتش به درد من می خورده؟
خب تمدن روم و عراق و ...

هم 2500 ساله س پس من دوست داشتم ایتالیایی و یا عراقی باشم!!!

نوشته اصلي بوسيله MARC نمايش نوشته ها
خب! سوال خوبیه!
گویند پدر تو بود فاضل..

از فضل پدر تو را چه حاصل!
افتخار میکنیم!!
چی مامان؟ جواب مبهمی بود

[[/quote]

93:


بانو مریم شما درست میفرمایید و بنده هم با شما هم رای هستم ؛ و لازمه این شناخت شناخت تاریخ و کند و کاو در اون هست که ما اینکار را با بنیه اندکمان در تالر تاریخ میکنیم؛و همینطور چنانچه هم آگاهید در تالار زبان و ادبیات من در تاپیک تازی زدایی از زبان فارسی تلاشم را کرده و میکنم و این پروسه و کامیابی اش بسته به یاری و حضور شما خوبان هم دارد.

94:

!

کدام شاه؟

95:

با حرفات موافقم تنها در مورد نوشته قرمز شده کمی بیشتر توضیح دهید؟

96:

هنگامی امیر کبیر این حرفو زده حتما بهش هم عمل میکرده حیف که واقعیت نزاشت که به پایان برساندش.

ایرادی بر این امیر کبیر بزرگ نیست.

97:

چرا به ایران افتخار نکنیم؟؟؟

98:

به نام خدا


ای ایران ای مرز پر گُهر ای خاکت سرچشمه هنر


دور از تو اندیشه بَدان پاینده مانی تو جاودان

چرا باید به ایرانی بودن خود افتخار کنیم؟


آيا ميدانيد : اولين امتاني كه سيستم اگو يا فاضلاب را جهت تخليه آب شهري به بيرون از شهر اختراع كرد ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه اسب را به جهان هديه كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه حيوانات خانگي را تربيت كردند و جهت بهره مندي از اونان هستفاده كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه مس را كشف كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه آتش را در جهان كشف كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه ذوب فلزات را آغاز كردند ايرانيان بودند در شهر سيلك در اطراف كاشان .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه كشاورزي را جهت كاشت و برداشت كشف كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه نخ را كشف كردند و موفق به ريسيدن اون شدند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه سکه را در جهان ضرب كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه عطر را براي خوشبو شدن بدن ساختند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه كشتي يا زورق را ساختند ايرانيان بودند به فرمان يكي از پادشاهان زن ايراني.آيا ميدانيد : اولين ارتش سواره نظام در دنيا توسط سام ايراني اختراع شد با 115 سرباز .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پيش در جنوب ايران ، ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه شيشه را كشف كردند و از اون براي منازل هستفاده كردند ايراينان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه زغال سنگ را كشف كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه مقياس سنجش اجسام را كشف كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه به كرايشانت زمين پي بردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه قاره آمريكا را كشف كردند ايراينان بودند و كريستف كلب و واسكودوگاما بر اثر مطالعهكتابهاي ايراني كه در كتابخانه واتيكان بوده به فكر قاره پيمايي افتادند .آيا ميدانيد : كلمه شاهراه از راهي كه كورش کبير بين سارد پايتخت كارون و پاسارگاد احداث كرد گرفته شده هست .آيا ميدانيد : كورش كبير در شورايشان سابق شهري ساخت به نام كورپوليس كه خجند امروزي نام دارد .آيا ميدانيد : كورش پس از فتح بابل به معبد مردوك رفت و براي ابراز محبت به بابلي ها به خداي اونان احترام گذاشت و در همان معبد كه بيش از 1000 متر بلندي داشت براي اثبات حسن نيت خود به اونان تاج گذاري كرد .آيا ميدانيد : اولين هنرستان فني و حرفه اي در ايران توسط كورش كبير در شوش جهت تعليم فن و هنر ساخته شد .آيا ميدانيد : ديوار چين با بهره گيري از ديواري كه كورش در شمال ايران در سال 544 قبل از ميلاد براي جلوگيري از تهاجم اقوام شمالي ساخت ، ساخته شد .آيا ميدانيد : اولين سيستم هستخدام دولتي به صورت لشگري و كشوري به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگي و گرفتن مستمري دائم را كورش كبير در ايران پايه گذاري كرد .آيا ميدانيد : كمبوجبه فرزند كورش بدليل كشته شدن 12 ايراني در مصر و اينکه فرعون مصر به جاي عذر خواهي از ايرانيان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود ، با 250 هزار سرباز ايراني در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از ميلاد به مصر حمله كرد و كل مصر را تصرف كرد و بدليل آمدن قحطي در مصر مقداري بسيار زيادي غله وارد مصر كرد .

اكنون در مصر يك نقاشي ديواري وجود دارد كه كمبوجيه را در حال احترام به خدايان مصر نشان ميدهد .

او به هيچ وجه دين ايران را به اونان تحميل نكرد و بي احترامي به اونان ننمود .آيا ميدانيد : داريوش کبير با شور و مشورت تمام بزرگان ايالتهاي ايران كه در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهي برگزيده شد و در بهار 520 قبل از ميلاد تاج شاهنشاهي ايران رابر سر تهاد و براي همين مناسبت 2 نوع سكه طرح دار با نام داريك ( طلا ) و سيكو ( نقره )

را در اختيار امت برنامه داد كه بعدها رايج ترين پولهاي جهان شد .آيا ميدانيد : داريوش كبير طرح تعلميات عمومي و سوادآموزي را اجباري و به صورت كاملا رايگان بنيان گذاشت كه به موجب اون همه امت مي بايست مطالعهو نوشتن بدانند كه به همين مناسبت خط آرامي يا فنيقي را جايگزين خط ميخي كرد كه بعدها خط پهلايشان نام گرفت .

( داريوش به حق متعلق به وقت خود نبود و 2000 سال جلو تر از خود مي انديشيد .

)

آيا ميدانيد : داريوش در پايئز و زمستان 518 - 519 قبل از ميلاد نقشه ساخت پرسپوليس را طراحي كرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه اون را با كمك چندين تن از معماران مصري برايشان كاغد آورد .آيا ميدانيد : داريوش سپس تصرف بابل 25 هزار يهودي برده را كه در اون شهر بر زير يوق بردگي شاه بابل بودند آزاد كرد ..آيا ميدانيد : داريوش در سال دهم پادشاهي خود شاهراه بزرگ كورش را به اتمام رساند و جاده سراسري آسيا را احداث كرد كه از خراسان به مغرب چين ميرفت كه بعدها جاده ابريشم نام گرفت .آيا ميدانيد : اولين بار پرسپوليس به دستور داريوش كبير به صورت ماكت ساخته شد تا از بزرگترين كاخ آسيا شبيه سازي شده باشد كه فقط ماكت كاخ پرسپوليس 3 سال طول كشيد و کل ساخت کاخ ?? سال به طول انجاميد .آيا ميدانيد : داريوش براي ساخت كاخ پرسپوليس كه نمايشگاه هنر آسيا بوده 25 هزار كارگر به صورت 10 ساعت در تابستان و 8 ساعت در زمستان به كار گماشته بود و به هر هستادكار هر 5 روز يكبار يك سكه طلا ( داريك ) مي داده و به هر خانواده از كارگران به غير از مزد اونها روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن - كره - عسل و پنير ميداده هست و هر 10 روز يكبار هستراحت داشتند .آيا ميدانيد : داريوش در هر سال براي ساخت كاخ به كارگران بيش از نيم ميليون طلا مزد مي داده هست كه به فرموده مورخان گران ترين كاخ دنيا محسوب ميشده .

اين در حالي هست كه در همان وقت در مصر كارگران به بيگاري مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد كه با شلاق نيز همراه بوده هست .آيا ميدانيد : تقايشانم كنوني ( ماه 30 روز ) به دستور داريوش پايه گذاري شد و او هياتي را براي اصلاح تقايشانم ايران به رياست دانشمند بابلي "دني تون" بسيج كرده بود .

بر طبق تقايشانم جديد داريوش روز اول و پانزدهم ماه تعطيل بوده و در طول سال داراي 5 عيد مذهبي و 31 روز تعطيلي رسمي كه يكي از اونها نوروز و ديگري سوگ سياوش بوده هست .آيا ميدانيد : داريوش پادگان و نظام وظيفه را در ايران پايه گزاري كرد و به مناسبت اون تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزير بايد به خدمت بروند و تعليمات نظامي ببينند تا بتوانند از سرزمين پارس دفاع كنند .آيا ميدانيد : داريوش براي اولين بار در ايران وزارت راه - وزارت آب - ساوقت املاك -ساوقت اطلاعات - ساوقت پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنيان نهاد .آيا ميدانيد : اولين راه شوسه و زير سازي شده در جهان توسط داريوش ساخته شد .آيا ميدانيد : داريوش براي جلوگيري از قحطي آب در هندوستان كه جزايشان از امپراطوري ايران بوده سدي عظيم برايشان رود سند بنا نهاد .آيا ميدانيد : فيثاغورث كه بدلايل مذهبي از كشور خود گريخته بود و به ايران پناه آورده بود توسط داريوش كبير داراي يك زندگي خوب همراه با مستمري دائم شد .آيا ميدانيد : در طول سلطنت داريوش كبير 242 حكمران بر عليه او شورش كرده بودند و او پادشاهي بوده كه با 242 مورد شورش مقابله كرد و همه را بر جاي خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ايران بسط داد .

او در سال آخر پادشاهي به اندازه 10 ميليون ليره انگلستان ذخيره مالي در خزانه دولتي بر جاي گذاشت .*** داريوش در سال 521 قبل از ميلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پايين اجتماع خشنود نيستم ..

***

ياد اونان گرامي .

شايد ما ذره اي ميهن پرستي را از اونان بياموزيم.


ایران سرزمین مهر و دوستی همیشه با وجود مردان پاک و آزاده اش سربلند و هستوار در تاریخ همچنان خواهد ایستاد.
99:

آفرین بر شما
به شادمانی و شادباشی فرزندان کورش و نوادگانش هنوز پابرج هستند
زنده باد ایران و ایرانی

100:

زنده یاد پدر بزرگ ارتشبد بهرام آریانا که در اوایل انقلاب در منزلش در انگلستان ترور شد پیش از مرگش سخن زیبایی فرمود :
کسی که نداند مادرش (میهن)کیست ؛ هرگز نمیتواند فرزندان خوبی به جهان تحویل دهد و این همان بدترین حادثه ای هست که در زندگی ایران اتفاق میافتد؛پس بدانید که بودید و که هستید

هنوز پس از سالهای سال به این سخن زیبای ارتشبد آریانا میاندیشم که به راستی چه شیرین سخن فرمود و اما دریغ از کسانی که شیر مادر(میهن)میخورند و پستان مادر گاز میگیرند

101:

[/quote]
برای چی؟ مگه چه بدی داره که ما ایرانی هستیم عراقیهای که شما میگید چی دارند بجز اینه که الان جزو مستعمره انگلیس و امریکا هستند؟ عراقی که سالیان سال حکومت داشت حالا تمام امتش در فقر به سر میبرند؟
شاید بهتر بدونیم که تمام کشورهای که میشناسیم شاید در وقتی از مستعمره های بریتانیای کبیر بودند حتی وقتی که ما شاه داشتیم پس باید خوشحال باشیم که همیشه ایران حکومتی مستقل داشته !!!!!!

102:

ایران حکومت مستقل داشت؟!!
من چیزی یادم نمیاد از اون هستقلال همیشگی!
الان شاید..

اما پیشتر و در وقت هایی، خیر
این هستقلال همیشگی نبوده..

شاید وجود هم نداشته! (البته بجز وقت کوروش کبیر و وقتهایی که ایران به معنای واقعی کلمه ابر قدرت بوده)
مثال برای نقض " همیشه ایران حکومتی مستقل داشته " خاندان پهلوی ست


پ.ن:
البته عراق جزو مستعمره ی ایران هم هست افغانستان هم هم!بانو مریم شما درست میفرمایید و بنده هم با شما هم رای هستم ؛ و لازمه این شناخت شناخت تاریخ و کند و کاو در اون هست که ما اینکار را با بنیه اندکمان در تالر تاریخ میکنیم؛و همینطور چنانچه هم آگاهید در تالار زبان و ادبیات من در تاپیک تازی زدایی از زبان فارسی تلاشم را کرده و میکنم و این پروسه و کامیابی اش بسته به یاری و حضور شما خوبان هم دارد.

بله از تلاش شما آگاهی دارم و امیدوارم وقتی برسه که به افتخاراتمون افتخار کنیم(!!)
البته اوضاع اونقدر ها هم بد نیست.
بازم داشتن یه پدر فاضل، بهتر از داشتن یک پدر جاهل ه.


103:

آيا ميدانيد: ايران سرزمين ما هم اكنون در چه جايگاهي برنامه دارد
آيا ميدانيد: در حال حاضر چند صد سال از كشورهاي تازه به دوران رسيده عقب مانده ايم
آيا ميدانيد: مشاهير تكرار نشدني ما را ميدزدند و به نام خودشان سند ميزنند وما لذت ميبريم
آيا ميدانيد : كشور هاي پيشرفته چه فكرهاي وحشتناكي در مورد امتان ما دارند
آيا ميدانيد: اگر به گذشته خودمان نباليم دق ميكنيم
آيا ميدانيد: از ما به عنوان نسل سوخته ياد ميشود
آيا ميدانيد:ديگر اميدي به بازگشت نيست
پس باز به خودمان افتخار كنيم به خاطر گذشته مان

104:

مریم جون منظور منم بیشتر در وقت کوروش کبیر بوده
وقت پهلوی همه میدونند که خود انگلیسی ها برکنارش کردند
بله حق هم با شماست خانومی
پ.ن : مگه عراق هم جزو مستعمره ایران بوده؟!!!

105:

خوب برای پیشرفتهای اقتصادی و تکنیکی باید یک جامعه دانا و اندیشمند و یک فکر قوی در

جامعه وجود داشته باشد که بتواند ارتباطات امت یک جامعه را هماهنگ کند برای تولید کردن

و یا تقلید کردن اندیشه ها ما اول باید تاریخ بدانیم برای اینکه اولا بدانیم در چه شرایطی برنامه

داریم دوما برای تولید و آزمایش فکر آزمایشگاهی غیر از تاریخ وجود ندارد هر تولید علمی باید

آزمایش شود محل آزمایش اندیشه های اجتماعی و انسانی تاریخ هست

106:

بعله اینا منو یاد جمله ی امیر کبیر میاندازه که اگر من نخست وزیر بودم شاه عباس شاه بود و

نادر وزیر جنگ ایران تمام جهان را میگرفت

107:

داشتن تمدن 2500 ساله؟ کدوم قسمتش به درد من می خورده؟
خب تمدن روم و عراق و ...

هم 2500 ساله س پس من دوست داشتم ایتالیایی و یا عراقی باشم!!!

نوشته اصلي بوسيله MARC نمايش نوشته ها
خب! سوال خوبیه!
گویند پدر تو بود فاضل..

از فضل پدر تو را چه حاصل!
افتخار میکنیم!!
چی مامان؟ جواب مبهمی بود

[[/quote]

108:


بانو مریم شما درست میفرمایید و بنده هم با شما هم رای هستم ؛ و لازمه این شناخت شناخت تاریخ و کند و کاو در اون هست که ما اینکار را با بنیه اندکمان در تالر تاریخ میکنیم؛و همینطور چنانچه هم آگاهید در تالار زبان و ادبیات من در تاپیک تازی زدایی از زبان فارسی تلاشم را کرده و میکنم و این پروسه و کامیابی اش بسته به یاری و حضور شما خوبان هم دارد.

109:

!

کدام شاه؟

110:

با حرفات موافقم تنها در مورد نوشته قرمز شده کمی بیشتر توضیح دهید؟

111:

هنگامی امیر کبیر این حرفو زده حتما بهش هم عمل میکرده حیف که واقعیت نزاشت که به پایان برساندش.

ایرادی بر این امیر کبیر بزرگ نیست.

112:

چرا به ایران افتخار نکنیم؟؟؟

113:

به نام خدا


ای ایران ای مرز پر گُهر ای خاکت سرچشمه هنر


دور از تو اندیشه بَدان پاینده مانی تو جاودان

چرا باید به ایرانی بودن خود افتخار کنیم؟


آيا ميدانيد : اولين امتاني كه سيستم اگو يا فاضلاب را جهت تخليه آب شهري به بيرون از شهر اختراع كرد ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه اسب را به جهان هديه كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه حيوانات خانگي را تربيت كردند و جهت بهره مندي از اونان هستفاده كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه مس را كشف كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه آتش را در جهان كشف كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه ذوب فلزات را آغاز كردند ايرانيان بودند در شهر سيلك در اطراف كاشان .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه كشاورزي را جهت كاشت و برداشت كشف كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه نخ را كشف كردند و موفق به ريسيدن اون شدند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه سکه را در جهان ضرب كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه عطر را براي خوشبو شدن بدن ساختند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه كشتي يا زورق را ساختند ايرانيان بودند به فرمان يكي از پادشاهان زن ايراني.آيا ميدانيد : اولين ارتش سواره نظام در دنيا توسط سام ايراني اختراع شد با 115 سرباز .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پيش در جنوب ايران ، ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه شيشه را كشف كردند و از اون براي منازل هستفاده كردند ايراينان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه زغال سنگ را كشف كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه مقياس سنجش اجسام را كشف كردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه به كرايشانت زمين پي بردند ايرانيان بودند .آيا ميدانيد : اولين امتاني كه قاره آمريكا را كشف كردند ايراينان بودند و كريستف كلب و واسكودوگاما بر اثر مطالعهكتابهاي ايراني كه در كتابخانه واتيكان بوده به فكر قاره پيمايي افتادند .آيا ميدانيد : كلمه شاهراه از راهي كه كورش کبير بين سارد پايتخت كارون و پاسارگاد احداث كرد گرفته شده هست .آيا ميدانيد : كورش كبير در شورايشان سابق شهري ساخت به نام كورپوليس كه خجند امروزي نام دارد .آيا ميدانيد : كورش پس از فتح بابل به معبد مردوك رفت و براي ابراز محبت به بابلي ها به خداي اونان احترام گذاشت و در همان معبد كه بيش از 1000 متر بلندي داشت براي اثبات حسن نيت خود به اونان تاج گذاري كرد .آيا ميدانيد : اولين هنرستان فني و حرفه اي در ايران توسط كورش كبير در شوش جهت تعليم فن و هنر ساخته شد .آيا ميدانيد : ديوار چين با بهره گيري از ديواري كه كورش در شمال ايران در سال 544 قبل از ميلاد براي جلوگيري از تهاجم اقوام شمالي ساخت ، ساخته شد .آيا ميدانيد : اولين سيستم هستخدام دولتي به صورت لشگري و كشوري به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگي و گرفتن مستمري دائم را كورش كبير در ايران پايه گذاري كرد .آيا ميدانيد : كمبوجبه فرزند كورش بدليل كشته شدن 12 ايراني در مصر و اينکه فرعون مصر به جاي عذر خواهي از ايرانيان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود ، با 250 هزار سرباز ايراني در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از ميلاد به مصر حمله كرد و كل مصر را تصرف كرد و بدليل آمدن قحطي در مصر مقداري بسيار زيادي غله وارد مصر كرد .

اكنون در مصر يك نقاشي ديواري وجود دارد كه كمبوجيه را در حال احترام به خدايان مصر نشان ميدهد .

او به هيچ وجه دين ايران را به اونان تحميل نكرد و بي احترامي به اونان ننمود .آيا ميدانيد : داريوش کبير با شور و مشورت تمام بزرگان ايالتهاي ايران كه در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهي برگزيده شد و در بهار 520 قبل از ميلاد تاج شاهنشاهي ايران رابر سر تهاد و براي همين مناسبت 2 نوع سكه طرح دار با نام داريك ( طلا ) و سيكو ( نقره )

را در اختيار امت برنامه داد كه بعدها رايج ترين پولهاي جهان شد .آيا ميدانيد : داريوش كبير طرح تعلميات عمومي و سوادآموزي را اجباري و به صورت كاملا رايگان بنيان گذاشت كه به موجب اون همه امت مي بايست مطالعهو نوشتن بدانند كه به همين مناسبت خط آرامي يا فنيقي را جايگزين خط ميخي كرد كه بعدها خط پهلايشان نام گرفت .

( داريوش به حق متعلق به وقت خود نبود و 2000 سال جلو تر از خود مي انديشيد .

)

آيا ميدانيد : داريوش در پايئز و زمستان 518 - 519 قبل از ميلاد نقشه ساخت پرسپوليس را طراحي كرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه اون را با كمك چندين تن از معماران مصري برايشان كاغد آورد .آيا ميدانيد : داريوش سپس تصرف بابل 25 هزار يهودي برده را كه در اون شهر بر زير يوق بردگي شاه بابل بودند آزاد كرد ..آيا ميدانيد : داريوش در سال دهم پادشاهي خود شاهراه بزرگ كورش را به اتمام رساند و جاده سراسري آسيا را احداث كرد كه از خراسان به مغرب چين ميرفت كه بعدها جاده ابريشم نام گرفت .آيا ميدانيد : اولين بار پرسپوليس به دستور داريوش كبير به صورت ماكت ساخته شد تا از بزرگترين كاخ آسيا شبيه سازي شده باشد كه فقط ماكت كاخ پرسپوليس 3 سال طول كشيد و کل ساخت کاخ ?? سال به طول انجاميد .آيا ميدانيد : داريوش براي ساخت كاخ پرسپوليس كه نمايشگاه هنر آسيا بوده 25 هزار كارگر به صورت 10 ساعت در تابستان و 8 ساعت در زمستان به كار گماشته بود و به هر هستادكار هر 5 روز يكبار يك سكه طلا ( داريك ) مي داده و به هر خانواده از كارگران به غير از مزد اونها روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن - كره - عسل و پنير ميداده هست و هر 10 روز يكبار هستراحت داشتند .آيا ميدانيد : داريوش در هر سال براي ساخت كاخ به كارگران بيش از نيم ميليون طلا مزد مي داده هست كه به فرموده مورخان گران ترين كاخ دنيا محسوب ميشده .

اين در حالي هست كه در همان وقت در مصر كارگران به بيگاري مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد كه با شلاق نيز همراه بوده هست .آيا ميدانيد : تقايشانم كنوني ( ماه 30 روز ) به دستور داريوش پايه گذاري شد و او هياتي را براي اصلاح تقايشانم ايران به رياست دانشمند بابلي "دني تون" بسيج كرده بود .

بر طبق تقايشانم جديد داريوش روز اول و پانزدهم ماه تعطيل بوده و در طول سال داراي 5 عيد مذهبي و 31 روز تعطيلي رسمي كه يكي از اونها نوروز و ديگري سوگ سياوش بوده هست .آيا ميدانيد : داريوش پادگان و نظام وظيفه را در ايران پايه گزاري كرد و به مناسبت اون تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزير بايد به خدمت بروند و تعليمات نظامي ببينند تا بتوانند از سرزمين پارس دفاع كنند .آيا ميدانيد : داريوش براي اولين بار در ايران وزارت راه - وزارت آب - ساوقت املاك -ساوقت اطلاعات - ساوقت پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنيان نهاد .آيا ميدانيد : اولين راه شوسه و زير سازي شده در جهان توسط داريوش ساخته شد .آيا ميدانيد : داريوش براي جلوگيري از قحطي آب در هندوستان كه جزايشان از امپراطوري ايران بوده سدي عظيم برايشان رود سند بنا نهاد .آيا ميدانيد : فيثاغورث كه بدلايل مذهبي از كشور خود گريخته بود و به ايران پناه آورده بود توسط داريوش كبير داراي يك زندگي خوب همراه با مستمري دائم شد .آيا ميدانيد : در طول سلطنت داريوش كبير 242 حكمران بر عليه او شورش كرده بودند و او پادشاهي بوده كه با 242 مورد شورش مقابله كرد و همه را بر جاي خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ايران بسط داد .

او در سال آخر پادشاهي به اندازه 10 ميليون ليره انگلستان ذخيره مالي در خزانه دولتي بر جاي گذاشت .*** داريوش در سال 521 قبل از ميلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پايين اجتماع خشنود نيستم ..

***

ياد اونان گرامي .

شايد ما ذره اي ميهن پرستي را از اونان بياموزيم.


ایران سرزمین مهر و دوستی همیشه با وجود مردان پاک و آزاده اش سربلند و هستوار در تاریخ همچنان خواهد ایستاد.
114:

آفرین بر شما
به شادمانی و شادباشی فرزندان کورش و نوادگانش هنوز پابرج هستند
زنده باد ایران و ایرانی

115:

زنده یاد پدر بزرگ ارتشبد بهرام آریانا که در اوایل انقلاب در منزلش در انگلستان ترور شد پیش از مرگش سخن زیبایی فرمود :
کسی که نداند مادرش (میهن)کیست ؛ هرگز نمیتواند فرزندان خوبی به جهان تحویل دهد و این همان بدترین حادثه ای هست که در زندگی ایران اتفاق میافتد؛پس بدانید که بودید و که هستید

هنوز پس از سالهای سال به این سخن زیبای ارتشبد آریانا میاندیشم که به راستی چه شیرین سخن فرمود و اما دریغ از کسانی که شیر مادر(میهن)میخورند و پستان مادر گاز میگیرند

116:

[/quote]
برای چی؟ مگه چه بدی داره که ما ایرانی هستیم عراقیهای که شما میگید چی دارند بجز اینه که الان جزو مستعمره انگلیس و امریکا هستند؟ عراقی که سالیان سال حکومت داشت حالا تمام امتش در فقر به سر میبرند؟
شاید بهتر بدونیم که تمام کشورهای که میشناسیم شاید در وقتی از مستعمره های بریتانیای کبیر بودند حتی وقتی که ما شاه داشتیم پس باید خوشحال باشیم که همیشه ایران حکومتی مستقل داشته !!!!!!

117:

ایران حکومت مستقل داشت؟!!
من چیزی یادم نمیاد از اون هستقلال همیشگی!
الان شاید..

اما پیشتر و در وقت هایی، خیر
این هستقلال همیشگی نبوده..

شاید وجود هم نداشته! (البته بجز وقت کوروش کبیر و وقتهایی که ایران به معنای واقعی کلمه ابر قدرت بوده)
مثال برای نقض " همیشه ایران حکومتی مستقل داشته " خاندان پهلوی ست


پ.ن:
البته عراق جزو مستعمره ی ایران هم هست افغانستان هم هم!بانو مریم شما درست میفرمایید و بنده هم با شما هم رای هستم ؛ و لازمه این شناخت شناخت تاریخ و کند و کاو در اون هست که ما اینکار را با بنیه اندکمان در تالر تاریخ میکنیم؛و همینطور چنانچه هم آگاهید در تالار زبان و ادبیات من در تاپیک تازی زدایی از زبان فارسی تلاشم را کرده و میکنم و این پروسه و کامیابی اش بسته به یاری و حضور شما خوبان هم دارد.

بله از تلاش شما آگاهی دارم و امیدوارم وقتی برسه که به افتخاراتمون افتخار کنیم(!!)
البته اوضاع اونقدر ها هم بد نیست.
بازم داشتن یه پدر فاضل، بهتر از داشتن یک پدر جاهل ه.


118:

آيا ميدانيد: ايران سرزمين ما هم اكنون در چه جايگاهي برنامه دارد
آيا ميدانيد: در حال حاضر چند صد سال از كشورهاي تازه به دوران رسيده عقب مانده ايم
آيا ميدانيد: مشاهير تكرار نشدني ما را ميدزدند و به نام خودشان سند ميزنند وما لذت ميبريم
آيا ميدانيد : كشور هاي پيشرفته چه فكرهاي وحشتناكي در مورد امتان ما دارند
آيا ميدانيد: اگر به گذشته خودمان نباليم دق ميكنيم
آيا ميدانيد: از ما به عنوان نسل سوخته ياد ميشود
آيا ميدانيد:ديگر اميدي به بازگشت نيست
پس باز به خودمان افتخار كنيم به خاطر گذشته مان

119:

مریم جون منظور منم بیشتر در وقت کوروش کبیر بوده
وقت پهلوی همه میدونند که خود انگلیسی ها برکنارش کردند
بله حق هم با شماست خانومی
پ.ن : مگه عراق هم جزو مستعمره ایران بوده؟!!!

120:

اهان! آخه فرمودی همیشه، و این من رو دچار اشتباه کرد.


نه! برای کنایه فرمودم و منظورم الان بود!
بی خیال بحث رو سیاسی نکنیم.


121:

احساسات وطن دوستانه م، سپس شرکت در یک جشن ایرانی، به شدت تحریک شد.

122:

متاسفانه ايراني جماعت هميشه تابع احساسات خود بوده و اين عامل باعث شده تا
دولت در هر موقع كه از طرف امت احساس خطر كرده به راحتي با احساسات امت بازي كنه
كه اتفاقا خيلي هم خوب نتيجه ميگيره و همين امر باعث بقاي اين چنين دولتهايي شده
ولي اگر بر پايه عقل و منطق فكر ميكرديم و تصميم ميگرفتيم ديگر با جشن يا كوچكترين عاملي كه بتونه با احساسات ما بازي كنه به جاي اينكه احساس وطن دوستانمان تحريك بشه
به فكر يه راه نجاتي از اين خندق بلا بوديم

123:

خب اگر چند ریپ قبلی من رو خونده بودید، برداشت متفاوتی از نوشته ی من داشتید.
به هر صورت...


124:

دوستان بهتر نیست درباره شرایط هویت زدگی ایرانیان امروز را در جهان بررسی کنیم؟چرا باید چنین اتفاقی بیافتد؟چرا نباید به داشته هایمان افتخار کنیم؟؟؟

125:

ريپهاي قبلي شما روهم خوندم ولي چيزي دستگيرم نشد
راستي ايرانيها داراي يك خصوصه اخلاقي ديگر هم هستن
حقيقت از زهر مار هم براشون تلختره
به هر صورت....
موفق باشي

126:

چرا اتفاقا" جالبه.

شما لطفا" نظرت رو بگو
نوشته اصلي بوسيله رابرت نمايش نوشته ها

ريپهاي قبلي شما روهم خوندم ولي چيزي دستگيرم نشد
راستي ايرانيها داراي يك خصوصه اخلاقي ديگر هم هستن
حقيقت از زهر مار هم براشون تلختره
به هر صورت....
موفق باشي
و دیگری اینکه، همه ی ما فکر میکنیم حقیقت رو فقط ما میگیم! و درست!
با اصرار!
کاری نداریم چی میگیم! فقط میگیم! چون فکر میکنیم حقیقته!

همچنین

127:

اتفاقا شما درست ميگيد
خصوصه ديگر ما ايرانيها لجبازيه و اينكه به عقايد هم احترام نزاريم
وبه جاي تاييد كردنه حرفهاي حق طرف مقابلمان به فكر جمله سازي باشيم براي
مقابله با افكار همديگه ولو اينكه غير منطقي باشه

128:

شما به جمله سازیتون برسید بهتره.

میگیم حس وطن دوستیمونم قلقلک داده شده، یه بحث روش میسازن!!
عجبا!
خب اصلا" سرازیری هم رفت!


129:

شما درست ميگيد
خصوصه ديگر ما ايرانيها اينه كه با شنيدنه حرف حق سريع از كوره در ميريم
و به فكر يه راه فرار ميوفتيم كه البته بيشتر وقتها هم جواب ميده

130:

همون صحبت اولم خیلی درباره ی شما صدق میکرد
با اصرار میخواید ثابت کنید حرف حق میزنید
خب بزنید!
خیلی برای من مهمه الان این بحث انگار
خلاصه خوش باشید.

احساس وطن دوستانه داشتیم.

حالا هر چی شما میخوای بگی بگو..

صحبت اضافه ست.

131:

شما درست ميگيد
خصوصه ديگر ما ايرانيها اينه كه وقتي طرفه مقابل كم مياره
اينطوري خيلي تابلو خوشحالي ميكنه

132:

هر جور راحتید

133:

خيلي ممنون ديگه بايد برم
از من ميشنايشان ديگه تو اين جشنا شركت نكن سرت كلاه ميره
موفق باشي

134:

ایرانی همیشه متقاعده( قانعس)تو بدترین شرایط شکر گذار خداست..

135:

اهان! آخه فرمودی همیشه، و این من رو دچار اشتباه کرد.


نه! برای کنایه فرمودم و منظورم الان بود!
بی خیال بحث رو سیاسی نکنیم.


136:

احساسات وطن دوستانه م، سپس شرکت در یک جشن ایرانی، به شدت تحریک شد.

137:

متاسفانه ايراني جماعت هميشه تابع احساسات خود بوده و اين عامل باعث شده تا
دولت در هر موقع كه از طرف امت احساس خطر كرده به راحتي با احساسات امت بازي كنه
كه اتفاقا خيلي هم خوب نتيجه ميگيره و همين امر باعث بقاي اين چنين دولتهايي شده
ولي اگر بر پايه عقل و منطق فكر ميكرديم و تصميم ميگرفتيم ديگر با جشن يا كوچكترين عاملي كه بتونه با احساسات ما بازي كنه به جاي اينكه احساس وطن دوستانمان تحريك بشه
به فكر يه راه نجاتي از اين خندق بلا بوديم

138:

خب اگر چند ریپ قبلی من رو خونده بودید، برداشت متفاوتی از نوشته ی من داشتید.
به هر صورت...


139:

دوستان بهتر نیست درباره شرایط هویت زدگی ایرانیان امروز را در جهان بررسی کنیم؟چرا باید چنین اتفاقی بیافتد؟چرا نباید به داشته هایمان افتخار کنیم؟؟؟

140:

ريپهاي قبلي شما روهم خوندم ولي چيزي دستگيرم نشد
راستي ايرانيها داراي يك خصوصه اخلاقي ديگر هم هستن
حقيقت از زهر مار هم براشون تلختره
به هر صورت....
موفق باشي

141:

چرا اتفاقا" جالبه.

شما لطفا" نظرت رو بگو
نوشته اصلي بوسيله رابرت نمايش نوشته ها

ريپهاي قبلي شما روهم خوندم ولي چيزي دستگيرم نشد
راستي ايرانيها داراي يك خصوصه اخلاقي ديگر هم هستن
حقيقت از زهر مار هم براشون تلختره
به هر صورت....
موفق باشي
و دیگری اینکه، همه ی ما فکر میکنیم حقیقت رو فقط ما میگیم! و درست!
با اصرار!
کاری نداریم چی میگیم! فقط میگیم! چون فکر میکنیم حقیقته!

همچنین

142:

اتفاقا شما درست ميگيد
خصوصه ديگر ما ايرانيها لجبازيه و اينكه به عقايد هم احترام نزاريم
وبه جاي تاييد كردنه حرفهاي حق طرف مقابلمان به فكر جمله سازي باشيم براي
مقابله با افكار همديگه ولو اينكه غير منطقي باشه

143:

شما به جمله سازیتون برسید بهتره.

میگیم حس وطن دوستیمونم قلقلک داده شده، یه بحث روش میسازن!!
عجبا!
خب اصلا" سرازیری هم رفت!


144:

شما درست ميگيد
خصوصه ديگر ما ايرانيها اينه كه با شنيدنه حرف حق سريع از كوره در ميريم
و به فكر يه راه فرار ميوفتيم كه البته بيشتر وقتها هم جواب ميده

145:

همون صحبت اولم خیلی درباره ی شما صدق میکرد
با اصرار میخواید ثابت کنید حرف حق میزنید
خب بزنید!
خیلی برای من مهمه الان این بحث انگار
خلاصه خوش باشید.

احساس وطن دوستانه داشتیم.

حالا هر چی شما میخوای بگی بگو..

صحبت اضافه ست.

146:

شما درست ميگيد
خصوصه ديگر ما ايرانيها اينه كه وقتي طرفه مقابل كم مياره
اينطوري خيلي تابلو خوشحالي ميكنه

147:

هر جور راحتید

148:

خيلي ممنون ديگه بايد برم
از من ميشنايشان ديگه تو اين جشنا شركت نكن سرت كلاه ميره
موفق باشي

149:

ایرانی همیشه متقاعده( قانعس)تو بدترین شرایط شکر گذار خداست..

150:

ايراني مجبوره كه قانع باشه وشكر گزار چون راه ديگه اي هم نداره
ضمنا ايراني بايد به ايران افتخار كنه

151:

به ایران افتخار میکنم به دلیل وجود مرد متفکر سال آقای احمدی نژاد
به خاطر وجود دموکراسی اسلامی در ایران
به خاطر تساوی حق زن و مرد
به خاطر ارزانی و رفاه بی حد و مرز
به خاطر بالا بودن سطح فرهنگ امت
به خاطر نبود رشوه در ادارات
به خاطر احترام به وقت امت در ادارات و رسیدگی سریع به مشکلات ارباب رجوع
به خاطر نبود فساد و اعتیاد در جامعه
به خاطر لغو سنگسار و حکم اعدام
به خاطر تقسیم ثروتهای ملی و آوردن پول نفت به سفره امت
به خاطر احترام به همه قومیت ها و ادیان
و.....!!

152:


153:

دوست عزيز نظر و سخن شما هم كاملا درست وه كسي هم نميتونه ايرادي بگيره ولي بدونيد كه اينا ايارادات كشور ما هست كه با دست خودمون اجازه رشدش رو داديم ....


154:

آلمان و ژاپن سپس جنگ جهانی کجا بودند؟ اونها میتوانند به اونچه ساخته اند افتخار نمايند
ما برای این کشور یا اصلا فکر کنید برای این یک مشت خاک برای خانه برای خودمان چه کرده ایم ؟ برای خودمان
آیا خواستیم به خودمان زحمت بدهیم این خانه را بسازیم اونچه خواستیم با پول نفت خریدیم
اکثر ما حتی نمیدانیم چه برسرمان آمده و میآید.

سرمان را پایین انداخته ایم و زندگی میکنیم بیشتر ما طبق آمار کتاب نمیخوانیم.از تاریخ هیچ نمیدانیم و اطلاعات سیاسیمان هم که حرف ندارد اعتماد به نفسی هم داریم که هیچ بنی بشری ندارد .تعجبی ندارد اگر شعرا و مشاهیرمان را میدزدند.به چه افتخار کنیم ؟به تحریم شکوهمند انتخابات ؟یا به حسن آقای بقال سر کوچه که موقع انتخابات سیاستمدار اهل و عیال و خاندان مبارک میشود؟
به آقا پسرای خوشگل و مامانی که دغدغه شان موی سرشان هست و اینکه چطور خرج ولگردی فرداشبشان را از بابای بدبختشان بگیرند یا دختر خانمهایی که مهمترین مسئله در زندگیشان پیدا کردن یک شوهر تاپ هست؟
بخدا اگر اروپاییها به فکر این چیزها هستند بخاطر این هست که مشکلی ندارند حلش نمايند زحمتش را آبا و اجدادشان برایشان کشیده اند مثل ما نیستند که جد اندر جد با عواطفشان فکر نمايند و تصمیم بگیرند.


155:

من از تو می پرسم چرا به ایرانی بودن افتخار نکنیم؟ایرانی دارای سه رکن مهم در زندگی هست:کردار پندار نیک فرمودار نیک همین سه چیز کافی برای افتخار کردن

156:

درود بر همگی شما
و بسیار خوب هست که جوانان ایرانی اینگونه میاندیشند ببینید یک آمریکایی که ملت یا "nation"برایش نا مفهوم هست چگونه به تاریخ 300 ساله دزدی اش افتخار میکند در حالیکه مهر رد بر انسانهای سرخ پوست میزند و خود را وارث و ناجی سرخپوستان میداند که اونها را از توحش نجات داد ، به راستی چرا ما به ملت ایران و خود ایران افتخار نکنیم؟؟؟؟

157:

درود کوروش

بله حق باشماست.

ولی اگر دقت کنیم در حال حاضر اکثر جوانهای ما چیزی از گذشته پر افتخار ما نمیدونند نمیدونم چرا حتی در کتابهای تاریخی که در دبستانها دبیرستانها هم درس داده میشه خیلی خلاصه بر تاریخ ایران گذری میشه و همون و همون هیچ انگیزه ای برای این که یک دانش اموز بره و درباره تاریخ کشورش تحقیق کنه وجود نداره در صورتی که اگر شما به همین کشور امریکا و یا بریتانیای کبیر نگاه کنید حتی در دبستانها و دبیرستانها هم دانش اموزان باید درباره هر درسی که بر میدارند تا اخر سال تحقیق داشته باشند.

متاسفانه ما افتخار نمیکنیم چون چیزی نیمدونم از گذشتمون بجز یک مشت فرموده های تکراری ولی اگر بخوایم تحقیق کنیم حتما افتخار میکنیم.

البته این نظر بنده هست!

158:

افتخار داشت! (گذشته)
ولی الان مایه ننگه!

159:

ایران یک بخشی از کره زمینه که دورش خط کشیدن فرمودن این ایرانه حالا امتش هر کاری هم کرده باشند امت جاهای دیگر هم کارهای دیگه انجام دادن به این که نمی شه افتخار کرد

160:


بزرگی فرمود:
پای کوبان خر لنگان
به چراگاه نیاکان
کمر قتل و جنایت
ز کجا تا به کجاها
تو مگر جان جهانی
که زخود سخن چرانی ؟؟؟
تو و این خاک چو مینو
صنم لعبته جویان !
تو برو سنگ به خود زن
نه به این میهن پاکان
تو و این خاک چوگهر
شرف خاک مطهر
تو برو کمر به قتل و گنه برادر خود
که نیای من در این خاک بود از سرت زیادی

کورش آریانا)


بهتر هست برووید بساطتان را جای دیگری علم کنید ، اونکس که شیر مادر میخورد و پستان گاز میگیرد

161:

جدا؟؟؟
پس یا در خواب و فسانه اید یا مانند حیرت زدان در ودی تازیان از مدینه تا منا را میدوید؟؟؟
این سروده را برای شما هم فرموده ام.خوب بخوانید !

پای کوبان خر لنگان
به چراگاه نیاکان
کمر قتل و جنایت
ز کجا تا به کجاها
تو مگر جان جهانی
که زخود سخن چرانی ؟؟؟
تو و این خاک چو مینو
صنم لعبته جویان !
تو برو سنگ به خود زن
نه به این میهن پاکان
تو و این خاک چوگهر
شرف خاک مطهر
تو برو کمر به قتل و گنه برادر خود
که نیای من در این خاک بود از سرت زیادی

(کورش آریانا)

162:


بانو ساناز در پی فرمایشات شما که بسیار مانند همیشه به جا بود باید عرض کنم که دقیقا همینگونه هست که فرمودید و این نکته که ش.ر بختانه در ایران ما تاریخی که به خورد جوانان و نوجوانان ما میدهند اکثرا جعلی و نامستند هستند به فرض مثال ما هیچ نوشته ای از تاریخ ناسخ التواریخ در هیچ مقطعی را نمیبینیم.و بیشر تلاششان بر این هست که بگویند کورش مقبره اش در فلانجاست و یک سلسله به نام هخامنشیان و ساسانیان و ...

بوده هست در عوض برای خود تایخ معاصر را علم کرده اند که بگویند ما چنین کردیم ! این بزرگترین خیانتی هست که اینها به تاریخ ما کرده اند !
اونهم چه تاریخ معاصری؟؟؟
باز با هزار و یک نیرنگ و دروغ !!!
مثلا در مورد جنبشهایی مانند توده و ...و یا شکل گیری ارتش آزادی بخش ایران در سال 59 و ترور بزرگانی مانند ارتشبد آریانا و سرهنگ معین زاده !؟از این بزرگان هیچگاه نامی برده نشده هست.
اینها همه مسخ تاریخ ایرانند و به خاطر تعصب و دگم موجود در جامعه و بد جلوه دادن ایشان در تاریخ معاصر باز هم خیانتی هست که بر پیشانی ملت ایران میزنند.


163:

درود کوروش
بله حق باشماست.

متاسفانه در درس تاریخی که در مدارس کشور ما داده میشه خیلی از اطلاعات سندی نداره و شاید بشه فرمود طوطی وار به خورد یه دانش اموز داده میشه....تاریخ گدشته ما به کلی تحریف شده و هیچ نشانه ای ازش در درسهای الان ما نیست بجز تاریخ معاصر که همون طور هم که خودتون فرمودید اون هم کلی تحریف شده پس ما چه طور باید از تاریخ کشورمون اگاه بشیم؟


باید بگم الان واقعا به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم به کشورم دیروز شبکه ای داشت درباره تمام معماریها و تاریخچه پرسپولیس صحبت میکرد که واقعا غرور امیز بود و مقداری هم خجالت اور چون شاید بیشتر تاریخ اونها رو من نمیدونستم که این واقعا بده برای یک ایرانی!!!!!

164:

بايد به اين ايران براى هميشه افتخار كرد كسى كه مليت خود را زير سؤال برد ديكر جه براى او باقى ميماند با همه كمبودهايش ،با تمام نواقص با تمام بديها ش اين خاك باكى هست كه هيجكس نميتوان از ان دل بكند اكر مشكلى هم وجود داره نبايد به حساب مملكت كذاشت اين افراد هستند كه اين مشكلات بوجود ميارن اكه نظام مشكل داره (به كفته شما) ايرانى و ايران جه كناهى دارند به خدا قسم اكه هرجاى دنيا كه برم بازم يك ايرانيم وبه اين وطن كهن افتخار ميكنم

165:

ايراني مجبوره كه قانع باشه وشكر گزار چون راه ديگه اي هم نداره
ضمنا ايراني بايد به ايران افتخار كنه

166:

به ایران افتخار میکنم به دلیل وجود مرد متفکر سال آقای احمدی نژاد
به خاطر وجود دموکراسی اسلامی در ایران
به خاطر تساوی حق زن و مرد
به خاطر ارزانی و رفاه بی حد و مرز
به خاطر بالا بودن سطح فرهنگ امت
به خاطر نبود رشوه در ادارات
به خاطر احترام به وقت امت در ادارات و رسیدگی سریع به مشکلات ارباب رجوع
به خاطر نبود فساد و اعتیاد در جامعه
به خاطر لغو سنگسار و حکم اعدام
به خاطر تقسیم ثروتهای ملی و آوردن پول نفت به سفره امت
به خاطر احترام به همه قومیت ها و ادیان
و.....!!

167:


168:

دوست عزيز نظر و سخن شما هم كاملا درست وه كسي هم نميتونه ايرادي بگيره ولي بدونيد كه اينا ايارادات كشور ما هست كه با دست خودمون اجازه رشدش رو داديم ....


169:

آلمان و ژاپن سپس جنگ جهانی کجا بودند؟ اونها میتوانند به اونچه ساخته اند افتخار نمايند
ما برای این کشور یا اصلا فکر کنید برای این یک مشت خاک برای خانه برای خودمان چه کرده ایم ؟ برای خودمان
آیا خواستیم به خودمان زحمت بدهیم این خانه را بسازیم اونچه خواستیم با پول نفت خریدیم
اکثر ما حتی نمیدانیم چه برسرمان آمده و میآید.

سرمان را پایین انداخته ایم و زندگی میکنیم بیشتر ما طبق آمار کتاب نمیخوانیم.از تاریخ هیچ نمیدانیم و اطلاعات سیاسیمان هم که حرف ندارد اعتماد به نفسی هم داریم که هیچ بنی بشری ندارد .تعجبی ندارد اگر شعرا و مشاهیرمان را میدزدند.به چه افتخار کنیم ؟به تحریم شکوهمند انتخابات ؟یا به حسن آقای بقال سر کوچه که موقع انتخابات سیاستمدار اهل و عیال و خاندان مبارک میشود؟
به آقا پسرای خوشگل و مامانی که دغدغه شان موی سرشان هست و اینکه چطور خرج ولگردی فرداشبشان را از بابای بدبختشان بگیرند یا دختر خانمهایی که مهمترین مسئله در زندگیشان پیدا کردن یک شوهر تاپ هست؟
بخدا اگر اروپاییها به فکر این چیزها هستند بخاطر این هست که مشکلی ندارند حلش نمايند زحمتش را آبا و اجدادشان برایشان کشیده اند مثل ما نیستند که جد اندر جد با عواطفشان فکر نمايند و تصمیم بگیرند.


170:

من از تو می پرسم چرا به ایرانی بودن افتخار نکنیم؟ایرانی دارای سه رکن مهم در زندگی هست:کردار پندار نیک فرمودار نیک همین سه چیز کافی برای افتخار کردن

171:

درود بر همگی شما
و بسیار خوب هست که جوانان ایرانی اینگونه میاندیشند ببینید یک آمریکایی که ملت یا "nation"برایش نا مفهوم هست چگونه به تاریخ 300 ساله دزدی اش افتخار میکند در حالیکه مهر رد بر انسانهای سرخ پوست میزند و خود را وارث و ناجی سرخپوستان میداند که اونها را از توحش نجات داد ، به راستی چرا ما به ملت ایران و خود ایران افتخار نکنیم؟؟؟؟

172:

درود کوروش

بله حق باشماست.

ولی اگر دقت کنیم در حال حاضر اکثر جوانهای ما چیزی از گذشته پر افتخار ما نمیدونند نمیدونم چرا حتی در کتابهای تاریخی که در دبستانها دبیرستانها هم درس داده میشه خیلی خلاصه بر تاریخ ایران گذری میشه و همون و همون هیچ انگیزه ای برای این که یک دانش اموز بره و درباره تاریخ کشورش تحقیق کنه وجود نداره در صورتی که اگر شما به همین کشور امریکا و یا بریتانیای کبیر نگاه کنید حتی در دبستانها و دبیرستانها هم دانش اموزان باید درباره هر درسی که بر میدارند تا اخر سال تحقیق داشته باشند.

متاسفانه ما افتخار نمیکنیم چون چیزی نیمدونم از گذشتمون بجز یک مشت فرموده های تکراری ولی اگر بخوایم تحقیق کنیم حتما افتخار میکنیم.

البته این نظر بنده هست!

173:

افتخار داشت! (گذشته)
ولی الان مایه ننگه!

174:

ایران یک بخشی از کره زمینه که دورش خط کشیدن فرمودن این ایرانه حالا امتش هر کاری هم کرده باشند امت جاهای دیگر هم کارهای دیگه انجام دادن به این که نمی شه افتخار کرد

175:


بزرگی فرمود:
پای کوبان خر لنگان
به چراگاه نیاکان
کمر قتل و جنایت
ز کجا تا به کجاها
تو مگر جان جهانی
که زخود سخن چرانی ؟؟؟
تو و این خاک چو مینو
صنم لعبته جویان !
تو برو سنگ به خود زن
نه به این میهن پاکان
تو و این خاک چوگهر
شرف خاک مطهر
تو برو کمر به قتل و گنه برادر خود
که نیای من در این خاک بود از سرت زیادی

کورش آریانا)


بهتر هست برووید بساطتان را جای دیگری علم کنید ، اونکس که شیر مادر میخورد و پستان گاز میگیرد

176:

جدا؟؟؟
پس یا در خواب و فسانه اید یا مانند حیرت زدان در ودی تازیان از مدینه تا منا را میدوید؟؟؟
این سروده را برای شما هم فرموده ام.خوب بخوانید !

پای کوبان خر لنگان
به چراگاه نیاکان
کمر قتل و جنایت
ز کجا تا به کجاها
تو مگر جان جهانی
که زخود سخن چرانی ؟؟؟
تو و این خاک چو مینو
صنم لعبته جویان !
تو برو سنگ به خود زن
نه به این میهن پاکان
تو و این خاک چوگهر
شرف خاک مطهر
تو برو کمر به قتل و گنه برادر خود
که نیای من در این خاک بود از سرت زیادی

(کورش آریانا)

177:


بانو ساناز در پی فرمایشات شما که بسیار مانند همیشه به جا بود باید عرض کنم که دقیقا همینگونه هست که فرمودید و این نکته که ش.ر بختانه در ایران ما تاریخی که به خورد جوانان و نوجوانان ما میدهند اکثرا جعلی و نامستند هستند به فرض مثال ما هیچ نوشته ای از تاریخ ناسخ التواریخ در هیچ مقطعی را نمیبینیم.و بیشر تلاششان بر این هست که بگویند کورش مقبره اش در فلانجاست و یک سلسله به نام هخامنشیان و ساسانیان و ...

بوده هست در عوض برای خود تایخ معاصر را علم کرده اند که بگویند ما چنین کردیم ! این بزرگترین خیانتی هست که اینها به تاریخ ما کرده اند !
اونهم چه تاریخ معاصری؟؟؟
باز با هزار و یک نیرنگ و دروغ !!!
مثلا در مورد جنبشهایی مانند توده و ...و یا شکل گیری ارتش آزادی بخش ایران در سال 59 و ترور بزرگانی مانند ارتشبد آریانا و سرهنگ معین زاده !؟از این بزرگان هیچگاه نامی برده نشده هست.
اینها همه مسخ تاریخ ایرانند و به خاطر تعصب و دگم موجود در جامعه و بد جلوه دادن ایشان در تاریخ معاصر باز هم خیانتی هست که بر پیشانی ملت ایران میزنند.


178:

درود کوروش
بله حق باشماست.

متاسفانه در درس تاریخی که در مدارس کشور ما داده میشه خیلی از اطلاعات سندی نداره و شاید بشه فرمود طوطی وار به خورد یه دانش اموز داده میشه....تاریخ گدشته ما به کلی تحریف شده و هیچ نشانه ای ازش در درسهای الان ما نیست بجز تاریخ معاصر که همون طور هم که خودتون فرمودید اون هم کلی تحریف شده پس ما چه طور باید از تاریخ کشورمون اگاه بشیم؟


باید بگم الان واقعا به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم به کشورم دیروز شبکه ای داشت درباره تمام معماریها و تاریخچه پرسپولیس صحبت میکرد که واقعا غرور امیز بود و مقداری هم خجالت اور چون شاید بیشتر تاریخ اونها رو من نمیدونستم که این واقعا بده برای یک ایرانی!!!!!

179:

بايد به اين ايران براى هميشه افتخار كرد كسى كه مليت خود را زير سؤال برد ديكر جه براى او باقى ميماند با همه كمبودهايش ،با تمام نواقص با تمام بديها ش اين خاك باكى هست كه هيجكس نميتوان از ان دل بكند اكر مشكلى هم وجود داره نبايد به حساب مملكت كذاشت اين افراد هستند كه اين مشكلات بوجود ميارن اكه نظام مشكل داره (به كفته شما) ايرانى و ايران جه كناهى دارند به خدا قسم اكه هرجاى دنيا كه برم بازم يك ايرانيم وبه اين وطن كهن افتخار ميكنم

180:

آفرین بر شما معین جان
همین با اینکه عکس آواتارت اسلامی هست اما خود را یک ایرانی میدانید همین رشته هاست که ما را به هم میپیوندد.


181:

منم خیلی به ایران عشق میورزم
ممنون ساناز جون

182:

من واقعا ایرانو با هیچ کسوری عوض نمیکنم هرجاش یه زیبایی داره فقط برین شمالش همینجایی که من هستم فقط تازه که خیلی قشنگه تیکه از این همست

183:

يكي از سران يا مسئولان عرب كه اغلب هم كشورشون گرم و خشك هست اومده بوده شمال و اون جنگلها و اينا رو كه ديده بود فرموده بود اينجا يه قطعه بهشت رايشان زمين هست!

(البته اگه ما ايرانيها بذاريم با ساخت و ساز و زباله و قطع درخت و ...) اگه اين طبيعت و مناظر شمال تايشان يه كشور ديگه اي بود اونجا رو تبديل به يكي از قطبهاي گردشگري ميكردند ولي ما...


184:

برای اینکه واقعا افتخارکردنیه
اصلا شمادلیل بیاریدکه چرادوسش نداشته باشیم

185:

من با نظر بانو بهاران موافقم.
شما بگویید کسی را میشناسید که بتواند یک دلیل خردمندانه برای افتخار به کشورش ذکر کند؟ شما فقط میگویید به ایرانی بودنم افتخار میکنم خب این خوبه فقط باید بدانید که ما روی یک کره معلق در فضا برنامه داریم که هرگز دوست نداریم اتفاق ناگواری برایش رخ بدهد.

ارزش یک کشور به عملکرد جهانی اون هست نه به تعصبات امتی اون.

نمیتوانید ایران را از کره زمین جدا دوست داشته باشید اما میتوانید از قسمتی که هویت شما در اونجا شکل گرفته و خاطرات تلخ و شیرینتان و دلبستگی های گوناگونتان که در انجا رخ داده را دلیل بر دوست داشتنتان عنوان کنید.


186:

ایــــــــــران چهار فصل با امتی خون گرم ، مهربان ، با جوانهایی با هوش و با هستعداد ، افتخار می کنم ایرانی هستم و در کشور عزیزم ایران اسلامی زندگی می کنم.


187:

پاسارگاد لطف کنید زین پس نام ایران را به تنهایی بیاورید و پسوند اسلامی را همراهش نکنید زیرا باعث سو برداشت می شود و ممکن هست من هم مثلا بخواهم زین پس بگویم ایران زرتشتی و همین باعث تفرقه میان ایرانیان میشود.


188:

ایران کشور نامداران و دلیران هست

189:

ایران باعث افتحار تمام ایرانیان هست زیرا:

1.مهد تمدن دنیاست

2.تمام دنیا در علم از ایران ریشه دارند

3.این خاک پرورش دهنده شاهان.فیلسوفان.عالمان و سربازان جان بر کف زیادیست..

درست هست که الان ما از این منظورها عقبیم و صلابت خود را از دست دادیم اما باید برای بدست آوردنش تلاش کنیم نه خود را عقب بکشیم و به حرف زدن اکتفا کنیم....

190:

با تو موافقم دمت گرم

191:

ای وطن ای مادر تاریخ ساز
ای مرا بر خاک تو روی نیاز

ای کویر تو بهشت جان من
عشق جاویدان من ایران من

ای ز تو هستی گرفته ریشه ام
نیست جز اندیشه ات اندیشه ام

آرشی داری به تیر انداختن
دست بهرامی به شیر انداختن

کاوه آهنگری ضحاک کش
پتک دشمن افکنی ناپاک کش

رخشی و رستم بر او پا در رکاب
تا نبیند دشمنت هرگز به خواب

مرزداران دلیرت جان به کف
سرفرازن سپاهت صف به صف

خون به دل کردند دشت ونهر را
بازگرداندند خرمشهر را

ای وطن ای مادر ایران من
مادر اجداد و فرزندان من

خانه من بانه من توس من
هر وجب از خاک تو ناموس من

ای دریغ از تو که ویران بینمت
بیشه را خالی ز شیران بینمت

خاک تو گر نیست جان من مباد
زنده در این بوم و بر یک تن مبادوطن یعنی همه آب و همه خاک
وطن یعنی همه عشق و همه پاک

به گاه شیر خواری گاهواره
به دور درد پیری عین چاره

وطن یعنی پدر مادر نیاکان
به خون و خاک بستن عهد و پیمان

وطن یعنی هویت اصل ریشه
سر آغاز و سر انجام و همیشه

ستیغ و صخره و دریا و هامون
ارس زاینده رود اروند کارون

وطن یعنی سرای ترک تا پارس
وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

وطن یعنی دو دست از جان کشیدن
به تنگستان و دشتستان رسیدن

زمین شستن ز هستبداد و از کین
به خون گرم در گرمابه فین

وطن یعنی اذان عشق فرمودن
وطن یعنی غبار از عشق رفتن

وطن یعنی هدف یعنی شهامت
وطن یعنی شرف یعنی شهادت

وطن یعنی گذشته حال فردا
تمام سهم یک ملت ز دنیا

وطن یعنی چه آباد و چه ویران
وطن یعنی همین جا یعنی ایران

وطن یعنی رهایی ز آتش و خون
خروش کاوه و خشم فریدون

وطن یعنی زبان حال سیمرغ
حدیث جان زال و بال سیمرغ

سپاه جان به خوزستان کشیدن
شهادت را به جان ارزان خریدن

نماز خون به خونین شهر خواندن
مهاجم را ز خرمشهر راندن

وطن یعنی اذان عشق فرمودن
وطن یعنی غبار از عشق رفتن

وطن یعنی چه آباد و چه ویران
وطن یعنی همین جا یعنی ایران


شعر از : علیرضا شجاع پور

192:

البته حرف شما براي كشورهايي هست كه در گذشته مال ايران بودند ولي الاون نيستند!
مثلا كشورهايي مانند امارات و بحرين!(بعبارتي مخصوصا اين دو!)
نوشته اصلي بوسيله AR4SH نمايش نوشته ها
دوست عزيز نظر و سخن شما هم كاملا درست وه كسي هم نميتونه ايرادي بگيره ولي بدونيد كه اينا ايارادات كشور ما هست كه با دست خودمون اجازه رشدش رو داديم ....
من مي تونم چون اينا ايراد نيستند!ايراد ها رفع شدند!
نوشته اصلي بوسيله بهاران نمايش نوشته ها
به ایران افتخار میکنم به دلیل وجود مرد متفکر سال آقای احمدی نژاد
اين و هستم تا آخرش!
به خاطر وجود دموکراسی اسلامی در ایران
خدا بيشترش كنه!
به خاطر تساوی حق زن و مرد
سوخت و سوز نداشت ايشان دير و زود چرا!طرحش همين روزا ابلاغ شد!
به خاطر ارزانی و رفاه بی حد و مرز
هستقلال بها داره!فوتبال بازي كردن نيستش كه يكم بازي كني بعد خسته بشي و سر دو دقيقه تمام مسايل رفع بشه!
به خاطر بالا بودن سطح فرهنگ امت
امت ايران سطح فرهنگ اكثريتش بالا هست
به خاطر نبود رشوه در ادارات
همه جاي شهر آسمان همين رنگ هست!
به خاطر احترام به وقت امت در ادارات و رسیدگی سریع به مشکلات ارباب رجوع
اين يكي رو قبول دارم تا الاون يك مشكل ول يخوب تو ايتاليا هم وضع همين طوريه!
به خاطر نبود فساد و اعتیاد در جامعه
كار امت چه ربطي به كشور داره خوب؟اينا برنامه ي هستكبار بود ولي كشور داره مبارزه مي كنه!
به خاطر لغو سنگسار و حکم اعدام
البته تا چند وقت ديگه چون علما تازه اعتراض كردن اونم به دليل دولت امتي هست!
به خاطر تقسیم ثروتهای ملی و آوردن پول نفت به سفره امت
آوردند ولي يه عده نفوذي از دولت قبل و مشكلات جهاني مانع از احساس اون شد!
واسه همين يه برنامه ديگه ريختند!
به خاطر احترام به همه قومیت ها و ادیان و.....!!
اين يكي رو هم قبول دارم ما تو مشهد مقدس سه تا كليسا داريم معروف ترينش مال ايستگاه سراب هست كه برنامه هاي خوب و منظمي مي ذاره!
به ايران افتخار مي كنم چون به من خود باوري و حق انتخاب داده و مهمتر از همه هستقلال!

193:

آرزومه که جوونامون بفهمن که بجای انتقاد بفهمن که باید خودشون آستین بالا بزنن و دوباره همه چیزو درست کنن نه که کنایه بزنن....

194:

در ميان دولتمردان آمريكاي و هستعمارگر منفور و همينطور در ميان صهيونيست ها ولي در جهان محبوب!
آيا ميدانيد: در حال حاضر چند صد سال از كشورهاي تازه به دوران رسيده عقب مانده ايم
در وقت شاه 500 سال از دنيا عقب مانديم ولي پس از انقلاب به زير 100 سال كشيده شد!
در دهه ي گذشته نيز فاصله ي ما شروع به كم شدن تصاعدي كرد!
در حالا حاضر ما 20 سال با ديگر كشورهاي جهان فاصله داريم!كه با كمك انرژي هسته اي به صفر مي رسد!
آيا ميدانيد: مشاهير تكرار نشدني ما را ميدزدند و به نام خودشان سند ميزنند وما لذت ميبريم
بله در همين راستا فهرستي 200 نفره از مشاهير ايراني به يونسكو ارسال شد!
آيا ميدانيد : كشور هاي پيشرفته چه فكرهاي وحشتناكي در مورد امتان ما دارند
كشورهاي پيش رفته مثل اسرائيل ما را منفور مي دارند!
ولي در بين افرادي كه در كانادا و اندونزي هستند ما محبوبيم!
يك مرد بزرگ فرمود:راز موفقيت در رهبري را نمي دانم ولي راز شكست اون هست كه سعي كني همه را راضي نگه داري!
آيا ميدانيد: اگر به گذشته خودمان نباليم دق ميكنيم
متاسفانه به گذشته ي خود مي باليم!ولي انصافا دق نمي كنيم!
كوروش هر چه كرد 2500 سال پيش كرد ما چه كرديم؟
با حلوا حلوا كردن دهان شيرين نشده و نمي شود!
بايد كار كرد ما بايد خودمان دست به كار شايشانم!
چرا ما بايد به زير حمايت و نوكري آ«ريكا برايشانم؟مگر ما چه مان كمتر هست؟
چرا خود ما آمريكا نشايشانم؟
آيا ميدانيد: از ما به عنوان نسل سوخته ياد ميشود
از ما نه ولي نسل گذشته بلي!
در بابا ديوار چين چنين فرموده شد!:
نسلي براي ايجاد اين دبوار از بين رفت تا حافظ نسلهاي بعدي باشد!
آيا ميدانيد:ديگر اميدي به بازگشت نيست
به كدامين بازگشت؟بازگشت به عصر احتناق و تاريكي؟
الحمدالله خير!امروزه ما پيش رفت هاي زيادي داشتيم كه مديون فضايي هستيم كه پدرانمان در نيم دهه پيش به ارمغان آوردند!
پس باز به خودمان افتخار كنيم به خاطر گذشته مان
من بيشتر به حال افتخار مي كنم چون خود در اون سهيم هستم و مي بينم كه توانايي انجام كمكي براي اون دارم!
ممنون از شما و افرادي مثل شما و خودم كه به مسايل كشورمان اهميت مي دهيم

195:

آفرین بر شما معین جان
همین با اینکه عکس آواتارت اسلامی هست اما خود را یک ایرانی میدانید همین رشته هاست که ما را به هم میپیوندد.


196:

منم خیلی به ایران عشق میورزم
ممنون ساناز جون

197:

من واقعا ایرانو با هیچ کسوری عوض نمیکنم هرجاش یه زیبایی داره فقط برین شمالش همینجایی که من هستم فقط تازه که خیلی قشنگه تیکه از این همست

198:

يكي از سران يا مسئولان عرب كه اغلب هم كشورشون گرم و خشك هست اومده بوده شمال و اون جنگلها و اينا رو كه ديده بود فرموده بود اينجا يه قطعه بهشت رايشان زمين هست!

(البته اگه ما ايرانيها بذاريم با ساخت و ساز و زباله و قطع درخت و ...) اگه اين طبيعت و مناظر شمال تايشان يه كشور ديگه اي بود اونجا رو تبديل به يكي از قطبهاي گردشگري ميكردند ولي ما...


199:

برای اینکه واقعا افتخارکردنیه
اصلا شمادلیل بیاریدکه چرادوسش نداشته باشیم

200:

من با نظر بانو بهاران موافقم.
شما بگویید کسی را میشناسید که بتواند یک دلیل خردمندانه برای افتخار به کشورش ذکر کند؟ شما فقط میگویید به ایرانی بودنم افتخار میکنم خب این خوبه فقط باید بدانید که ما روی یک کره معلق در فضا برنامه داریم که هرگز دوست نداریم اتفاق ناگواری برایش رخ بدهد.

ارزش یک کشور به عملکرد جهانی اون هست نه به تعصبات امتی اون.

نمیتوانید ایران را از کره زمین جدا دوست داشته باشید اما میتوانید از قسمتی که هویت شما در اونجا شکل گرفته و خاطرات تلخ و شیرینتان و دلبستگی های گوناگونتان که در انجا رخ داده را دلیل بر دوست داشتنتان عنوان کنید.


201:

ایــــــــــران چهار فصل با امتی خون گرم ، مهربان ، با جوانهایی با هوش و با هستعداد ، افتخار می کنم ایرانی هستم و در کشور عزیزم ایران اسلامی زندگی می کنم.


202:

پاسارگاد لطف کنید زین پس نام ایران را به تنهایی بیاورید و پسوند اسلامی را همراهش نکنید زیرا باعث سو برداشت می شود و ممکن هست من هم مثلا بخواهم زین پس بگویم ایران زرتشتی و همین باعث تفرقه میان ایرانیان میشود.


203:

ایران کشور نامداران و دلیران هست

204:

ایران باعث افتحار تمام ایرانیان هست زیرا:

1.مهد تمدن دنیاست

2.تمام دنیا در علم از ایران ریشه دارند

3.این خاک پرورش دهنده شاهان.فیلسوفان.عالمان و سربازان جان بر کف زیادیست..

درست هست که الان ما از این منظورها عقبیم و صلابت خود را از دست دادیم اما باید برای بدست آوردنش تلاش کنیم نه خود را عقب بکشیم و به حرف زدن اکتفا کنیم....

205:

با تو موافقم دمت گرم

206:

ای وطن ای مادر تاریخ ساز
ای مرا بر خاک تو روی نیاز

ای کویر تو بهشت جان من
عشق جاویدان من ایران من

ای ز تو هستی گرفته ریشه ام
نیست جز اندیشه ات اندیشه ام

آرشی داری به تیر انداختن
دست بهرامی به شیر انداختن

کاوه آهنگری ضحاک کش
پتک دشمن افکنی ناپاک کش

رخشی و رستم بر او پا در رکاب
تا نبیند دشمنت هرگز به خواب

مرزداران دلیرت جان به کف
سرفرازن سپاهت صف به صف

خون به دل کردند دشت ونهر را
بازگرداندند خرمشهر را

ای وطن ای مادر ایران من
مادر اجداد و فرزندان من

خانه من بانه من توس من
هر وجب از خاک تو ناموس من

ای دریغ از تو که ویران بینمت
بیشه را خالی ز شیران بینمت

خاک تو گر نیست جان من مباد
زنده در این بوم و بر یک تن مبادوطن یعنی همه آب و همه خاک
وطن یعنی همه عشق و همه پاک

به گاه شیر خواری گاهواره
به دور درد پیری عین چاره

وطن یعنی پدر مادر نیاکان
به خون و خاک بستن عهد و پیمان

وطن یعنی هویت اصل ریشه
سر آغاز و سر انجام و همیشه

ستیغ و صخره و دریا و هامون
ارس زاینده رود اروند کارون

وطن یعنی سرای ترک تا پارس
وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

وطن یعنی دو دست از جان کشیدن
به تنگستان و دشتستان رسیدن

زمین شستن ز هستبداد و از کین
به خون گرم در گرمابه فین

وطن یعنی اذان عشق فرمودن
وطن یعنی غبار از عشق رفتن

وطن یعنی هدف یعنی شهامت
وطن یعنی شرف یعنی شهادت

وطن یعنی گذشته حال فردا
تمام سهم یک ملت ز دنیا

وطن یعنی چه آباد و چه ویران
وطن یعنی همین جا یعنی ایران

وطن یعنی رهایی ز آتش و خون
خروش کاوه و خشم فریدون

وطن یعنی زبان حال سیمرغ
حدیث جان زال و بال سیمرغ

سپاه جان به خوزستان کشیدن
شهادت را به جان ارزان خریدن

نماز خون به خونین شهر خواندن
مهاجم را ز خرمشهر راندن

وطن یعنی اذان عشق فرمودن
وطن یعنی غبار از عشق رفتن

وطن یعنی چه آباد و چه ویران
وطن یعنی همین جا یعنی ایران


شعر از : علیرضا شجاع پور

207:

البته حرف شما براي كشورهايي هست كه در گذشته مال ايران بودند ولي الاون نيستند!
مثلا كشورهايي مانند امارات و بحرين!(بعبارتي مخصوصا اين دو!)
نوشته اصلي بوسيله AR4SH نمايش نوشته ها
دوست عزيز نظر و سخن شما هم كاملا درست وه كسي هم نميتونه ايرادي بگيره ولي بدونيد كه اينا ايارادات كشور ما هست كه با دست خودمون اجازه رشدش رو داديم ....
من مي تونم چون اينا ايراد نيستند!ايراد ها رفع شدند!
نوشته اصلي بوسيله بهاران نمايش نوشته ها
به ایران افتخار میکنم به دلیل وجود مرد متفکر سال آقای احمدی نژاد
اين و هستم تا آخرش!
به خاطر وجود دموکراسی اسلامی در ایران
خدا بيشترش كنه!
به خاطر تساوی حق زن و مرد
سوخت و سوز نداشت ايشان دير و زود چرا!طرحش همين روزا ابلاغ شد!
به خاطر ارزانی و رفاه بی حد و مرز
هستقلال بها داره!فوتبال بازي كردن نيستش كه يكم بازي كني بعد خسته بشي و سر دو دقيقه تمام مسايل رفع بشه!
به خاطر بالا بودن سطح فرهنگ امت
امت ايران سطح فرهنگ اكثريتش بالا هست
به خاطر نبود رشوه در ادارات
همه جاي شهر آسمان همين رنگ هست!
به خاطر احترام به وقت امت در ادارات و رسیدگی سریع به مشکلات ارباب رجوع
اين يكي رو قبول دارم تا الاون يك مشكل ول يخوب تو ايتاليا هم وضع همين طوريه!
به خاطر نبود فساد و اعتیاد در جامعه
كار امت چه ربطي به كشور داره خوب؟اينا برنامه ي هستكبار بود ولي كشور داره مبارزه مي كنه!
به خاطر لغو سنگسار و حکم اعدام
البته تا چند وقت ديگه چون علما تازه اعتراض كردن اونم به دليل دولت امتي هست!
به خاطر تقسیم ثروتهای ملی و آوردن پول نفت به سفره امت
آوردند ولي يه عده نفوذي از دولت قبل و مشكلات جهاني مانع از احساس اون شد!
واسه همين يه برنامه ديگه ريختند!
به خاطر احترام به همه قومیت ها و ادیان و.....!!
اين يكي رو هم قبول دارم ما تو مشهد مقدس سه تا كليسا داريم معروف ترينش مال ايستگاه سراب هست كه برنامه هاي خوب و منظمي مي ذاره!
به ايران افتخار مي كنم چون به من خود باوري و حق انتخاب داده و مهمتر از همه هستقلال!

208:

آرزومه که جوونامون بفهمن که بجای انتقاد بفهمن که باید خودشون آستین بالا بزنن و دوباره همه چیزو درست کنن نه که کنایه بزنن....

209:

در ميان دولتمردان آمريكاي و هستعمارگر منفور و همينطور در ميان صهيونيست ها ولي در جهان محبوب!
آيا ميدانيد: در حال حاضر چند صد سال از كشورهاي تازه به دوران رسيده عقب مانده ايم
در وقت شاه 500 سال از دنيا عقب مانديم ولي پس از انقلاب به زير 100 سال كشيده شد!
در دهه ي گذشته نيز فاصله ي ما شروع به كم شدن تصاعدي كرد!
در حالا حاضر ما 20 سال با ديگر كشورهاي جهان فاصله داريم!كه با كمك انرژي هسته اي به صفر مي رسد!
آيا ميدانيد: مشاهير تكرار نشدني ما را ميدزدند و به نام خودشان سند ميزنند وما لذت ميبريم
بله در همين راستا فهرستي 200 نفره از مشاهير ايراني به يونسكو ارسال شد!
آيا ميدانيد : كشور هاي پيشرفته چه فكرهاي وحشتناكي در مورد امتان ما دارند
كشورهاي پيش رفته مثل اسرائيل ما را منفور مي دارند!
ولي در بين افرادي كه در كانادا و اندونزي هستند ما محبوبيم!
يك مرد بزرگ فرمود:راز موفقيت در رهبري را نمي دانم ولي راز شكست اون هست كه سعي كني همه را راضي نگه داري!
آيا ميدانيد: اگر به گذشته خودمان نباليم دق ميكنيم
متاسفانه به گذشته ي خود مي باليم!ولي انصافا دق نمي كنيم!
كوروش هر چه كرد 2500 سال پيش كرد ما چه كرديم؟
با حلوا حلوا كردن دهان شيرين نشده و نمي شود!
بايد كار كرد ما بايد خودمان دست به كار شايشانم!
چرا ما بايد به زير حمايت و نوكري آ«ريكا برايشانم؟مگر ما چه مان كمتر هست؟
چرا خود ما آمريكا نشايشانم؟
آيا ميدانيد: از ما به عنوان نسل سوخته ياد ميشود
از ما نه ولي نسل گذشته بلي!
در بابا ديوار چين چنين فرموده شد!:
نسلي براي ايجاد اين دبوار از بين رفت تا حافظ نسلهاي بعدي باشد!
آيا ميدانيد:ديگر اميدي به بازگشت نيست
به كدامين بازگشت؟بازگشت به عصر احتناق و تاريكي؟
الحمدالله خير!امروزه ما پيش رفت هاي زيادي داشتيم كه مديون فضايي هستيم كه پدرانمان در نيم دهه پيش به ارمغان آوردند!
پس باز به خودمان افتخار كنيم به خاطر گذشته مان
من بيشتر به حال افتخار مي كنم چون خود در اون سهيم هستم و مي بينم كه توانايي انجام كمكي براي اون دارم!
ممنون از شما و افرادي مثل شما و خودم كه به مسايل كشورمان اهميت مي دهيم

210:

ما باید به گذشتگانمان افتخار کنیم زیرا اونها بهترین الگو برای ما هستند....

211:

خونمونه ....... خیلی دوستش دارم

212:

خوب اینم یه دلیل منطقیه ....


213:

ایران وطنم جان وتنم

214:

ما باید به گذشتگانمان افتخار کنیم زیرا اونها بهترین الگو برای ما هستند....

215:

خونمونه ....... خیلی دوستش دارم

216:

خوب اینم یه دلیل منطقیه ....


217:

ایران وطنم جان وتنم


63 out of 100 based on 58 user ratings 833 reviews