با سلام من پچ 1.1 و کرکش رو دانلود کردم ولی وقتی join میزنم هیچکس نیست (بدون پچ هم همین طور بود حالا چی کار کنم ؟)