kala-tamin دفتر اشعار *ناصر رعـیـت نــواز*


دفتر اشعار *ناصر رعـیـت نــواز*دفتر اشعار *ناصر رعـیـت نــواز*
ناصر رعیت نواز
متولد 1 خرداد 1360
متولد و ساکن مشهداستاد شهریار و دیدن معشوقه ای که ازدواج کرده...

1:

مطمئنم ،

پیامبری فقط به معحزه آوردن نیست !

وقتی

از چشمهای تو هم

معجزه بر می آید .


زندگینامه شاعران

2:

وصیت می کنم ؛

بند کفنَم را باز بگذارید!

که وقت آمدنَش

در آغوش بگیرمَش!


مهدی اخوان ثالث

3:

از رفتن تو

چه حادثه ای تاریخی تر بود !

که هیچ تقویمی

روز نبودنَت را ثبت نمی کند .


برگزیده اشعار زیبای عشقی بوشهری

4:

میان این همه مهمان
چقدر تنهایم
وقتی
ما بین این همه کفش
کفش های تو نیست


شاعر همجنسگرای ایرانی!+عکس

5:

زیباترین رنگین کمان را

وقتی دیدم

که سپس گریه ات

خندیدی !


ویلیام شکـسپــیر

6:

کــاش ..


با هم در کوچه های این شهر راه برویم.


می خواهم جاهایی را که مُرده ام نشانت بدهم !


پل الوار (Paul Éluard )

7:

مرهم زخم های كهنه ام ..


کنت رکسروث


كنج لبان توست !..بوسه نمی خواهم ..!

سخنی بگو...

8:

دریـــــــــــا ..
به ماهیها نفرمودم؛


تو دریایی..


اما تمام رودخانه ها


دنبال تــــــــــو می گردند !

9:

با هر سر زلفَش
هستعاره ای به شاعران میداد!
اما ..
هستعاره های مرا
به پشت گوشَش انداخت!

10:

جای خالی ات ..
اونقدر بزرگ شده !..
که حتی می شود در اون زندگی کرد !

11:

شیرینی لبهای تو
خبری از
تلخی حرف های این روزها را نمی داد !
لبهای تو
قبل از تو
به من نارو زدند !

12:

به دروغ فرموده ام :...به خوابم می آیی !!..

تا چشمانم ..

دمی ..

پلک برهم بگذارند..!!

13:

با آمدن تو
امتان كوچك چشم هاي من
تنها امتاني خواهند بود
كه با شوق فرياد میزنند:
خشكسالي
خشكسالي

14:

كاش تو
دختركي قالي باف بودي
و من
قالي دست بافي
بـر سـر دار ِ تــــــــو !

15:

آیه ی زیبایی ...

تو کدام آیه یِ خداوندی

هر که تو را می بیند؛

به کفر من ..

ایمان می آورد!

16:

اشک خونین ...
بس که چشمهایم به لبهای توست؛

اشکم را

پای هر گلدانی بریزی ..

گل سرخ می روید!

17:

حافظ هم ..
از من کلافه هست !
بس که ..
آمدنت را فال گرفتم !!

18:

کاری که چشم های تو ..

با من می کند ؛

شاخ نبات با حافظ نکرد !

19:

از اولین و آخرین نامه ای که برایت نوشته ام

هیچ پاسخی نرسیده!

ولی خوشحالم که برگشت نخورده

حتما به دستت رسیده!!!

20:

قصه ای بــــگو ...

که وقتی به آخر رسید ..

کلاغ هم به خانه اش برسد !!

خسته ام از انتظار کلاغ نشسته در آشیان !

21:

عبور می کنم..!

هر روز..

از کنار نیمکت های خالی پارک..!

طوریکه انگار کسی..

در نیمکت های آخرین !....

انتظارم را می کشد!

و به اونجا می رسم..!

باید وانمود کنم..

که باز هم دیر رسیده ام..!....

22:

اونقدر خيالاتي شده ام

كه حتي

براي بوسيدنت

نيازي به لبهاي تو نيست !

23:

دلم را
به مستحبی خوش کرده ام
که جواب اون واجب هست
« سلام نازنین »

24:

نبودنت را یک ساعت عقب کشیده ام
در سرزمین پاییز های بی نیمکت
منتظر نشستن با توام !

25:

آیه ی زیبایی ...

تو کدام آیه یِ خداوندی

هر که تو را می بیند؛

به کفر من ..

ایمان می آورد!

26:

اشک خونین ...
بس که چشمهایم به لبهای توست؛

اشکم را

پای هر گلدانی بریزی ..

گل سرخ می روید!

27:

حافظ هم ..
از من کلافه هست !
بس که ..
آمدنت را فال گرفتم !!

28:

کاری که چشم های تو ..

با من می کند ؛

شاخ نبات با حافظ نکرد !

29:

از اولین و آخرین نامه ای که برایت نوشته ام

هیچ پاسخی نرسیده!

ولی خوشحالم که برگشت نخورده

حتما به دستت رسیده!!!

30:

قصه ای بــــگو ...

که وقتی به آخر رسید ..

کلاغ هم به خانه اش برسد !!

خسته ام از انتظار کلاغ نشسته در آشیان !

31:

عبور می کنم..!

هر روز..

از کنار نیمکت های خالی پارک..!

طوریکه انگار کسی..

در نیمکت های آخرین !....

انتظارم را می کشد!

و به اونجا می رسم..!

باید وانمود کنم..

که باز هم دیر رسیده ام..!....

32:

اونقدر خيالاتي شده ام

كه حتي

براي بوسيدنت

نيازي به لبهاي تو نيست !

33:

دلم را
به مستحبی خوش کرده ام
که جواب اون واجب هست
« سلام نازنین »

34:

نبودنت را یک ساعت عقب کشیده ام
در سرزمین پاییز های بی نیمکت
منتظر نشستن با توام !


83 out of 100 based on 83 user ratings 1133 reviews