kala-tamin حجاب در ایران باستان !


حجاب در ایران باستان !حجاب در ایران باستان !
به نام خداوند جان و خردبا درود بر شما هم میهنان گرامی !
امیدوارم همواره پایدار و استوار باشید ....
اما موضوعی که بیشتر افراد آن را قبول ندارند و با ادعاهای بی منطق آن را رد می کنند بنده سعی نمودم در اینجا با دلیل و مدرک موضوع حجاب را ثابت کنم !


در حالی كه در جهان بدحجابی و بی حجابی شیوع پیدا كرده و در اثر همین كار، فساد و بی بندوباری، بسیاری از كشورهای دنیا را فراگرفته، عده ای گمان می كنند كه حجاب مخصوص دین مقدس اسلام است، در حالیكه این توهم صحیح نیست. زیرا آنچه به طور خلاصه می توان گفت آن است كه: تمام ملل و مردم جهان، زنانشان دارای حجاب بوده اند اگرچه در كیفیت پوشش فرق داشته اند.
با كندوكاو در تاریخ ایران باستان و آثار بجای مانده از آن دوران كه اغلب مردم شان كیش زرتشت داشتند، چنین بدست می آید كه زنان ایران از دیرباز حجاب و اخلاق نیكو و پاكدامنیشان زبانزد همه بوده است و این حقیقت نیز روشن می شود كه با ورود اسلام به ایران، حجاب وارد ایران نشده است، بلكه بانوان ایران از قدیم الایام حجاب داشته اند. در تاریخ آمده است كه: هنگامی كه سه تن از دختران كسری (شاهنشاه ساسانی) را به همراه غنائم فراوان نزد عمر آوردند وی دستور داد با آوازی بلند روی آنان فریاد كشند كه پوشش از چهره برگیرند تا مسلمانان آنها را ببینند و خریداران بیشتر با پول زیادتری پیدا شوند. دوشیزگان ایرانی از برهنه كردن صورت خودداری كردند، و یك مشت بر سینة نماینده عمر زدند و آنان را از خود دور ساختند.
همچنین در جاهای مختلف شاهنامه سخن از زن نیكوی ایرانی و حجاب او به میان آمده است كه از این اشعار استفاده می شود كه زنان ایرانی از دیرباز حجاب داشته اند. اكنون به برخی از این اشعار توجه فرمائید:
چنین گفت شیرین كه ای مهتران
جهان گشته و كار دیده سران
سه چیز باشد زنان را بهی
كه باشند زیبای گاه مهی
دگر آنكه فرّخ پسر زاید او
زشوی خجسته بیفزاید او
سه دیگر كه بالا و رویش بود
به پوشیدگی نیز مُوَیش بود
بدانگه من جفت خسرو بُدَم
به پوشیدگی در جهان نو بُدَم
بگفت این بگشاد چادر زروی
همه روی ماه و همه پشت موی
مرا از هنر موی بُد در نهان
كه او را ندیدی كس اندر جهان
نمودم همه پشت این جادویی
نه از تنبل و مكر و ز بدخویی
نه كس سوی من پیش از این دیده بود
نه از مهتران نیز شنیده بود
سخن تهمینه همسر رستم:
به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست
چون من زیر چرخ كبود اندكیست
كس از پرده بیرون ندیدی مرا
نه هرگز كسی آواز شنیدی مرا

سخن منیژه:
منیژه منم دخت افراسیاب
برهنه ندیده رخم آفتاب

ویل دورانت دربارة حجاب زنان ایران می نویسد:
در نقشهایی كه از ایران باستان برجای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود این نقشها نشان می دهد كه زنان دارای حجاب، مخصوصاً با چادر بوده اند.
نویسندة كتاب پوشاك باستانی ایرانیان در این رابطه می نویسد:
تاریخ نویسان دربارة پوشاك آن زمان اكثراً به سكوت گذرانده اند .... با این وصف از روی برخی نقوش كه از آن زمان به جای مانده، به زنانی از این دوره بر می خوریم كه از پهلو بر اسب سوارند، اینان چادری مستطیل بر روی همة لباس خود افكنده اند و در زیر آن یك پیراهن دامن بلند، و زیر این نیز یك پیراهن دیگر بلند تر تا به مچ پا نمایان است.
با این حال لباس مذهبی زرتشتیان در حال حاضر نشان دهندة وجود حجاب در دین زرتشت است. زرتشتیان دارای جامه ویژة مذهبی هستند كه هر فرد پسر یا دختر، پس از رسیدن به سن پانزده سالگی، باید آن را به تن نماید. بگونه ای كه نپوشیدن آن جامة مذهبی باعث ایجاد دیو «در وج ناسو»شمرده است.
این لباس «سدره و كُشتی» نام دارد و كیفیت آن، كه می تواند پوشش كاملی برای زنان به حساب آید. تمام بدن را می پوشاند. و از نظر زرتشت بر هر یك از مرد و زن واجب است كه هنگام انجام مراسم عبادی و نیایش، سر خود را بپوشانند. بنا به گفتة مؤبد «رستم شهرزادی» پوشش زنان باید به گونه ای باشد كه هیچ یك از موهای سرزن از سرپوش بیرون نباشد ذرخرده اوستا به طور صریح چنین آمده است:
«همگان نامی ز تو برگوییم و همگان سر خود را می پوشیم آنگاه به درگاه دادار اهورا مزدا نماز می كنیم»
بنابراین حجاب در كیش زرتشت مانند سایر ادیان وجود داشته است و این یك ضرورت اجتماعی است كه آیینهای آسمانی به آن توجه كرده اند و مورد تأكید برنامه داده اند، هرچند كه عده ای از تعالیم دینی خود سرپیچی می كنند و رو به سوی بدحجابی و بی حجابی می آورند.

پیروز باشید ....داستان گیلگمش

1:

مرسی از زحمتی که کشیدید بسیار جالب بود
دو سه نکته فقط عرض کنم

تمام ملت های جهان رو از کجا آوردید؟ همین الان افریقایی ها زناشون سینه بند ندارن مثه مردا بازه هزاران هزار قوم و قبیله تو دنیا بوده و هست تعمیم جز به کل نمیشه کرد.


تصاویـری از آلبـوم اهـدایی ناصـرالدین شـاه


توی شاهنامه بعضی جاها هم فرموده شده که موهای زنا بیرونه .


فـردوسـی جـاویـد
من خوندمش الان حسش نیست برم پیدا کنم ولی اینا یادمه :

گردآفرید که کلاه خودش رو برداشت موهای بلندش رو همه تو جنگ دیدن
یه بارم رستم از موهای چیز..


کوروش‌ستایی در تاریخ معاصر/ مرهمی بر زخم «کوچک‌انگاری» ایرانیان
اسم دختره چی بود مامان سهراب ؟ گرفت رفت بالا!
فعلا ایناست ولی بازم دیدم مطمئنم

این که توی کیش زرتشت اومده زنا حجاب دارن حالا یه دختر که اصلا به دین کار نداره باید حجاب کنه؟ نمیشه ربطش داد .


عکس: درشت‌ترین اسکناس در سال 1274 ه.ش
هرکس خواست باید حجاب کنه هرکس نخواست نه.


تاریخچه ی نام محله های تهران


معرفی پهلوانان ایرانی شاهنامه

2:

نخست اينكه خيال كنيم ثابت شده ولي هر انساني در انتخاب آزاد هست.

فساد و بی بندوباری
كاري به درست و غلطش ندارم چون در چنين هاوقتي نزيسته ام ولي اين بي بندوباري كه ميگيد 2-3 مين صنعت دنياست!

هنگامی كه سه تن از دختران كسری (شاهنشاه ساسانی) را به همراه غنائم فراوان نزد عمر آوردند وی دستور داد با آوازی بلند روی اونان فریاد كشند كه پوشش از چهره برگیرند تا مسلمانان اونها را ببینند و خریداران بیشتر با پول زیادتری پیدا شوند.


كوروش بزرگ
دوشیزگان ایرانی از برهنه كردن صورت خودداری كردند، و یك مشت بر سینة نماینده عمر زدند و اونان را از خود دور ساختند
پس روبند كالاي فرهنگي صادراتي ايران به تازستان هست!

در نقشهایی كه از ایران باستان برجای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود این نقشها نشان می دهد كه زنان دارای حجاب، مخصوصاً با چادر بوده اند.

تاریخ نویسان دربارة پوشاك اون وقت اكثراً به سكوت گذرانده اند ....

با این وصف از روی برخی نقوش كه از اون وقت به جای مانده، به زنانی از این دوره بر می خوریم كه از پهلو بر اسب سوارند، اینان چادری مستطیل بر روی همة پوشش خود افكنده اند و در زیر اون یك پیراهن دامن بلند، و زیر این نیز یك پیراهن دیگر بلند تر تا به مچ پا نمایان هست.

ميشه شما كه با مدرك شوند حجاب را ثابت نموده ايد! چند فرتور از نمونه هايي كه فرموديد بگذاريد تا من هم ببينم چون تا كنون چنين سنگ نگاره اي نديده ام.

با این حال پوشش مذهبی زرتشتیان در حال حاضر نشان دهندة وجود حجاب در دین زرتشت هست.

زرتشتیان دارای جامه ویژة مذهبی هستند كه هر فرد پسر یا دختر، پس از رسیدن به سن پانزده سالگی، باید اون را به تن نماید.

بگونه ای كه نپوشیدن اون جامة مذهبی باعث ایجاد دیو «در وج ناسو»شمرده هست.

چه اسلام چه زرتشت و چه ....

اينها با اولينانتخاب آزاد انسان در ستيز هستند.
و اكنون آيا شما در هاوقت زرتشتي چه در ايران چه در هند آيا چنين چيزي را ميبيندي جز در مراسم ديني؟!

3:

با درود
به نظر من بایستی هر پژوهشی بدور از پی ورزی و پیش داوری انجام پذیرد چون وقتی که باورهای شخصی در حد تعصب برای انسان ارزشمند شد نتیجه اش گرداوری نسک های از مطهری می شود.
پیش تر در جستاری دیگر عرض کردم با توجه به اینکه هر انسان عادی حق تفسیر و برداشت از قراون را ندارد در این آشفته بازار ملایی هر روحانی برای خود در کشور خود و متاثر از باورهای خویش برداشت هایی میکند.

من آیه ها رو با دو ترجمه می آورم ( اگر که نمی ترسید از اینکه خود برداشت کنید حتمن آیه ها رو مطالعه کنید)

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿نور آیه30﴾

فولادوند: به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند كه اين براى اونان پاكيزه‏تر هست زيرا خدا به اونچه مى‏كنند آگاه هست.

مکارم شیرازی: به مؤ منان بگو چشمهاي خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گيرند، و فروج خود را حفظ كنند، اين براي اونها پاكيزه تر هست، خداوند از اونچه انجام مي‏دهيد آگاه هست.

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿نور آیه 31﴾

فولادوند: و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر اونچه كه طبعا از اون پيداست و بايد روسرى خود را بر سينه خايشانش [فرو] اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان [همكيش] خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه [از زن] بى‏نيازند يا كودكانى كه بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نكرده‏اند آشكار نكنند و پاهاى خود را [به گونه‏اى به زمين] نكوبند تا اونچه از زينتشان نهفته مى‏دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شايشاند

مکارم شیرازی: و به زنان با ايمان بگو چشمهاي خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گيرند، و دامان خايشانش را حفظ كنند، و زينت خود را جز اون مقدار كه ظاهر هست آشكار ننمايند، و (اطراف) روسريهاي خود را بر سينه خود افكنند (تا گردن و سينه با اون پوشانده شود) و زينت خود را آشكار نسازند مگر براي شوهرانشان يا پدرانشان يا پدر شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران همسرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم كيششان يا بردگانشان (كنيزانشان) يا افراد سفيه كه تمايلي به زن ندارند يا كودكاني كه از امور جنسي مربوط به زنان آگاه نيستند، اونها هنگام راه رفتن پايهاي خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود.

(و صداي خلخال كه بر پا دارند به گوش رسد) و همگي به سايشان خدا بازگرديد اي مؤ منان تا رستگار شايشاند.
همچنین در جاهای مختلف شاهنامه سخن از زن نیكوی ایرانی و حجاب او به میان آمده هست.

بله شاهنامه شناسنامه ملی ایرانیان هست.

نمیدانم کجای شاهنامه از چادر سیاه مشکی حرفی زده شده اما بنا به فرموده شاهنامه زنان طبیعتا در ورزش، شکار، هنرهای جنگی و دانش آموزی شرکت می کرده اند.


برای نمونه در جنگ‌ها بانوان مبارز ایرانی پوششی همچون مردان می پوشیدند که گواه این سخن جنگ سهراب با گردآفرید هست که تا وقتی که کلاهخود از سر گردآفرید نیفتاده‌بود، سهراب به زن بودن او پی نبرده بود.

با كندوكاو در تاریخ ایران باستان و آثار بجای مانده از اون دوران كه اغلب امت شان كیش زرتشت داشتند، چنین بدست می آید كه زنان ایران از دیرباز حجاب و اخلاق نیكو و پاكدامنیشان زبانزد همه بوده هست و این حقیقت نیز روشن می شود كه با ورود اسلام به ایران، حجاب وارد ایران نشده هست، بلكه بانوان ایران از قدیم الایام حجاب داشته اند.

نخست: بله همواره در درازنای تاریخ، زنان ایرانی دارای منزلت و ارزش والایی بودند به حدی که همانند مردان داوری میکردند، کد بانو نامیده شده و با آموزش های زرتشت از همان روزگار گشتاسپ به شهبانویی ایران بر گزیده می شدند و بعد ها در وقت هخامنشیان روشن شد که تمام ظریف کاری ها تخت جمشید با زنان بوده و حتا رییس دسته بزرگی از مردان کارگر بوده و در قسمت های حساب داری و بایگانی هم مشغول به کار بودند و در وقت ساسانیان آذر میدخت و پوران دخت به به تخت پادشاهی ایران زمین نشستند.

در باره جایگاه زنان در ایران بسیار هست که در این نوشتار نمی گنجه اما منظور از آوردن گوشه ای از اون این بود که زنان از آزادی کامل برخوردار بودند.

نکته بعدی پاکدامنی مرد و زن هست که مورد ارزیابی فرهنگ ایرانیست چرا که در جای جای تاریخ و فرهنگ کهن ایران زمین آهنگ به زناشویی، به زندگی خوش و خرم و ساوقت خانواده همیشه سفارش شده و این کار به خوبی ستوده شده هست.

با ذکر این نکته که پاکدامنی جزیی ار فرهنگ سترگ ایران هست نمیدانم چطور برای نگارنده نوشتار بالا به ناگهان صورتی از مسئله حل شد که با ورود دین اسلام به ایران حجاب وارد ایران نشده هست بلکه بانوان ایران از قدیم الایام حجاب داشته اند؟!!

در تاریخ آمده هست كه: هنگامی كه سه تن از دختران كسری (شاهنشاه ساسانی) را به همراه غنائم فراوان نزد عمر آوردند وی دستور داد با آوازی بلند روی اونان فریاد كشند كه پوشش از چهره برگیرند تا مسلمانان اونها را ببینند و خریداران بیشتر با پول زیادتری پیدا شوند.

دوشیزگان ایرانی از برهنه كردن صورت خودداری كردند، و یك مشت بر سینة نماینده عمر زدند و اونان را از خود دور ساختند.[1]
زنان ایرانی پوشش خود را بر عمر متجاوز و وحشی بستند تا از گزند اونان در امان باشند.
در تاریخ ایران از این دست موارد زیاد پیدا میشه که همانا نشانگر فرهنگ غنی ایرانیست.

چندی پیش درفش گرامی در جستاری دیگر آورد: در دوره ی اردشیر هخامنشی که تمیستوکل (یکی از رهبران یونان در جنگ سالامیس که باعث پیروزی یونانیان شد ) به ایران پناهنده شده بود از قول پلوتارک چنین آمده که ایرانیان تعصب خاصی نسبت به زنان خود دارند و اونان را در گردونه می گذارند و به جای دیگر می برند و حتا از جاهایی می برند که مرد کمتری در اونجا باشد؛ با همین شیوه تمیستوکل را در گردونه می گذارند و چنین وانمود می نمايند که یکی از شاهزادگان هست که برای همسری با یکی از درباریان به پایتخت می برند و ماموران دولتی هم جرات نگاه کردن به درون گردونه را نداشتند!!
ویل دورانت دربارة حجاب زنان ایران می نویسد:
در نقشهایی كه از ایران باستان برجای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود.[5] این نقشها نشان می دهد كه زنان دارای حجاب، مخصوصاً با چادر بوده اند.


نویسندة كتاب پوشاك باستانی ایرانیان در این رابطه می نویسد:
تاریخ نویسان دربارة پوشاك اون وقت اكثراً به سكوت گذرانده اند ....

با این وصف از روی برخی نقوش كه از اون وقت به جای مانده، به زنانی از این دوره بر می خوریم كه از پهلو بر اسب سوارند، اینان چادری مستطیل بر روی همة پوشش خود افكنده اند و در زیر اون یك پیراهن دامن بلند، و زیر این نیز یك پیراهن دیگر بلند تر تا به مچ پا نمایان هست.[6]
در این قسمت می پردازیم به نوع پوشش زنان در ایران و تفاوت اون با حجاب اسلامی کنونی .

زیرا بررسي‌ها نشان مي دهد كه پوشش تمام بدن در دوره هاي مختلف تاريخي چه نزد زنان و چه نزد مردان در ايران يك حقيقت بوده هست و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمی برده اند.

اما شوربختانه پوشش کامل و آراسته همراه با تزیینات رو بی خردان با چادر سیاه زغالی اسلامی مقایسه می نمايند.

فرهنگ ایرانی از جمله فرهنگ هایی هست که همواره در خود تنوع بسیار زیادی در خصوص پوشاک گروه های مختلف اجتماعی دیده، این گوناگونی نه تنها در گروه های قومی و مذهبی بلکه در میان طبقات مختلف اجتماعی بر حسب جایگاه اقتصادی، سیاسی، جنسی و کارکردی خود به وفور دیده شده هست.به دلیل کمبود منابع کافی به ویژه در پژوهش های تاریخی مطالعه بر روی پوشاک ایرانیان در وقت های باستان قدری مشکل هست که پژوهشگران رو نیازمند «دانش مکمل» میکند.

دانشی که شامل بررسی نقوش برجسته، اشیای کنده کاری شده، جام ها، مهرها، نقاشی های دیواری و متون قدیمی و ...

می شود.

پس اینکه تاریخ نگاری به صرف تحلیل خود مطلبی رو جهت چنین موضوع مبهمی عنوان بدارد چندان راه گشا جهت پژوهش درست نخواهد بود.بنده خیلی خلاصه و ناچیز از حداقل هایی که در ایران باستان کشف شده هست در این جستار برنامه میدهم:


عیلام:

[IMG]http://img5.*************/files/tzv19a590p7ziyfp0d94.jpg[/IMG]
در عیلام باستان زنان فرماندهی سپاه داشته و تا اونجایی که از شواهد بر میاد نظام مادر سالارانه داشته و چندین مجسمه از الهه مادر ( مادر خدا) از اون دوران کشف شده هست.

خدایان مادینه، از سده 19 پیش از میلاد به بعد، نشانه های خود را روی آثار بدست آمده، بصورتهای زیر باقی گذاشتند: ظرفی که دو مجسمه الهه کوچک در کنار اون ساخته شده؛ زن-ماهی؛ تصویر همخوابگی یک زوج مقدس در بستر و ...[IMG]http://img5.*************/files/7etrmu2icw4sh3x7c0b1.gif[/IMG]
Annubanini
and the goddess Ishtar, Sar-I Pul, Iran
Drawing by Pascal Coste, ca.

1840, of a rock bas-relief of Victory of King

در نقش برجسته سر پل ذهاب که در بالا تصویر اون آورده شد زن کلاهی بلند و نوک دار ایرانی بر سر داشته و پیراهن بلندی پوشیده.

و چند تصویری از این نقش بر جسته در: تارنمای میراث فرهنگی[IMG]http://img5.*************/files/fdtv6pgyj6g88u8pypsr.jpg[/IMG]
زن نخ ریس 700ق.م-عیلامی-موزه لوور


------------------------------------------------------------
مادها :

دولت ماد را مي توان پيشاهنگ دولت آريايي و دولت بزرگ هخامنشي دانست چه «هووخشتر» دولتهاي نيرومند اون وقت يعني آشور و بابل را ضعيف ساخت و بر ارمنستان و آسياي صغير تا رود هاليس دست يافت .

عيلام ، پارس ، هيرکاني ، طبرستان و باکتري از دولت ماد اطاعت ميکردند.

اين دولت اصول کشورداري قبايل متحد و فنون نايشانن جنگ را بوجود آورد.

چنانکه کوروش بزرگ پس از فتح ماد همدان را که پايتخت دولت ماد بود، مرکز پادشاهي خود برنامه داد و پارسيان از آداب و رسوم و حتي طرز پوشاک مادها بهره مند شدند.

لغت نامه دهخدا

هرودت راجع به فرهنگ مادها و چگونگي دقت اونها در اداره امورات كشور و اوضاع اجتماعي و حتي نوع پوشش و انواع پوشاك مادها و به ايشانژه لوازم دفاعي و سلاح‌هاي جنگيان مادي چنان جزييات را به پژوهشگران معرفي مي‌كند كه بي‌ترديد بايد بخش قابل ملاحظه‌اي از تمدن پارسيان را گرفته يا به ارث برده شده از مادها دانست.

به گونه‌اي كه هم‌اكنون اشاره شد زبان مادها در مقايسه با زبان ايرانيان عصر هخامنشي، به زبان اقوام ايراني نژاد نزديك‌تر هست.

هرودت

بر این پايه در بسیاری از موارد پوشاك مادها و پارس ها یكسان بوده و به فرموده ی برخی نویسندگان و مورخان كهن،پارس ها هم پوشش هایی شبیه پوشاك مادها به تن می كردند و همچنین مردان و زنان بسیار نزدیک به هم پوشش می پوشیده اند.

دیاکونوف

--------------------------------------------------------------
پارس ها:
قدیمی ترین بقا توسط یک هیئت روس در دره پازیریک کشف شده هست.

چند قطعه فرش در این منطقه پیدا شده که در این میان زین فرش های متععد دست بافتی نیز وجود دارند که در نوع خود بی نظر و زیبا هستند.یکی از این زین فرش ها مراسم مذهبی را ترسیم می نمايند که توسط چهار زن جشن گرفته شده هست.

اونها ایرانی الاصل هستند و پوشش هخامنشی به تن دارند.

رنگ پوست شخصیت ها سفید، چشم هایشان قهوه ای و موهایشان آبی هست.

در این فرش شباهت پوشش زنان با مردان بسیار قابل توجه هست، فرضیه ای که توسط هرودوت پیش از این تایید شده هست.

تاریخ اجتماعی ایران - جلد اول / پوشاک ایرانیان - احمد رضایی فرد

حجاب در ایران باستان !
ملکه و ندیمه های اونان- زین فرش مکشوف در پازیریک


در دوره هخامنشی وقتی که ملکه به همراه پادشاه، هیئت نمایندگان زن را به حضور می پذیرفت، او نیز مانند شاه تاج بر سر می گذاشت.

در حیات ملکه مادر نقش همسر شاه کمتر می ش.

خود شاه در برابر مادرش تعظیم می کرد.

پوشش زنان با گونه ای که بسیار شبیه مردان هست اغلب با جواهراتی چون فرَوَهر آراسته و تزیین می شد.

-------------------------------------------------------------
پارت ها :

زنان پارتی همانند نیاکان خود پوشش می پوشند.حجاب در ایران باستان !

Origin: Iran
Circa: 1st Century AD to 2nd Century AD


حجاب در ایران باستان !
A bust from The National Museum of Iran of Queen Musa, excavated by a French team in Khuzestan in 1939.یک پیکره مربوط به شاهزاده واشفاری از قرن دوم میلادی دقیق اجزای پوشش زنان پارتی رو مشخص میکند.

بر سر این شاهزاده یک کلاه بزرگ و با شکوه بر روی موهای بافته شده برنامه دارد و بر روی این کلاه چادر رها شده هست.

علاوه بر اون، تمامی نقاط پوشش و پیکر او حیرت انگیز هست.

یک دستبند در دست راست که با گردندبند ها همانگی دارد، دو گردنبند الماس و بالاخره یک زنجیر بلند و سنگین از جواهرات با شکوه این شاهزاده هست.

پوشش این شاهزاده شامل: یک پیراهن آستین دار که بلندی اون تا قوزک پا می رسد و روی اون یک تونیک بدون آستین که قد اون تقریبا تا ساق پاست.

علاوه بر اون یک کمربند ظریف در زیر سینه فشرده شده هست.پیکره دیگری که متعلق به قرن دو میلادی ست که اوبال، دختر جابال رو نشان میدهد.

در اینجا اوبال با تاجی بلند و چند تکه به طرز باشکوهی تزیین شده هست.

چادر بر روی شانه ها برنامه گرفته و خطوط بدن را مشخص می کند.

او یک پیراهن از جنش پارچه طرح دار بر تن دارد که به شکل مربع هایی هست که در میان و کناره های اون سنگ های گران قیمت برنامه گرفته هست.

( شور بختانه عکس این دو پیکره را پیدا نکردم)
پریچهر رحیمی تاریخ پوشاک ایران/ محمد علی شادمان - تاریخچه پوشاک

چادر:
چادر واژه ای سانسکریتی هست و زنان ایرانی از دیرباز از اون هستفاده نموده و بیشتر در وقت اشکانیان هستفاده از اون مشاهده شده.

چادر پوشش بلند و مستطیل شکلی بود که زنان روی سرشان برنامه میدادند و یا بدن را با اون می پوشاندند و به میل خود اون را در پشت سرشان به صورت آویزان شده رها می کردند.( شنل مانند)


---------------------------------------------------------------
ساسانیان:

[IMG]http://*************/files/hs0v0l1bb817mkmqibi8.jpg[/IMG]
Taq-e Bostan carving, Women playing harp while the king is hunting.حجاب در ایران باستان ![IMG]http://img5.*************/files/2oplqa3fzekmtidtc8db.jpg[/IMG]
Bottle decorated with figures of female dancers
Sassanid era, c.

5th-6th century AD
Reshy, Dailaman province, Iran?
Gilded silver
H: 18 cm; L: 11 cm
Purchased 1965
MAO 426


[IMG]http://*************/files/ezcffd87t8vpzwh1qjl0.jpg[/IMG]
Female musicians accompanying king during hunting, Taq-e Bostan


حجاب در ایران باستان !
A Portrait of Queen Puran Dokhtحجاب در ایران باستان !
Queen Poran, the second to last woman on the throne of the Sassanid dynasty, 630.

State Hermitage Museum, St.

Petersburg, Russia.Taq-e Bostan - High-relief of Anahita, Khosro II, Ahura Mazda


حجاب در ایران باستان !
Mosaic of a woman[IMG]http://*************/files/e01lf87bpmthokzsgbjj.jpg[/IMG]
Sassanid period, 2nd century AD
Floor of the iwan, "palace" of Shapur I, Bishapur, Fars, Iran
Mosaic of stone and marble
H.

6.4 cm; W.

8.5 cm
Excavations by Georges Salles and Roman Ghirshman, 1935-41
Mosaic of a woman playing the harp


حجاب در ایران باستان !
Mosaic of a womanو در پایان توجه شما رو به زیر جلب میکنم :


حجاب در ایران باستان !
منشور حقوق بشر کوروش در موزه بریتانیابله درست دیده اید.

هستوانه کوروش بزرگ که «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شود.چنانچه حق انتخاب پوشش رو یکی از حقوق انسانی هر فردی بدونیم فرمودگو هایی که بوی گند قرون وسطایی میده جهت اثباتِ اثبات شده ها به طور کامل بیهوده، فاسد و دور ریختن ایست.

در سده 21 که انسان های دنیای متمدن اکنون در حال پیشرفت هستند وقتی می بینم که اندیشه های واپسگرایی و پوسیده جهت تحمیل عقاید، تاریخ و فرهنگ رو تحریف مینمايند تاسف میخورم و با خود می گویم اونها کجا و ما کجا!

4:

آقا محمد دمت گرم به اطلاعاتمون اضافه کرده شد عزیزحجاب در ایران باستان !

5:

محمد جان ما می تونیم همین حالا که هم حکومت اسلامی در ایران هست عکس های زنان فراوانی را بدون حجاب در قالی ها و تابلوهای روی دیوار خونه ببینیم !
این سبب نمی شه که بگیم امت اون وقت اینجور حجابی داشتند !
بیشتر به اشعار فردوسی بزرگ توجه کنید ....
اما روی هم رفته ایرانیان همواره امتی با حیا و با ایمان بوده اند که حجاب زنان کنونی و پیشین نمونه بارزی برای اثبات اون هست

پیروز باشید

6:

من و شايد هم ديگران همچنان چشم در راه ادله هاي شما در مورد اين جستار هستيم.


7:

خوب دقیقا خود این نشون میده که فرهنگ امت ما با این قانون اجباری چادر و حجاب میونه ای نداره حتی اگر زور بالا سرش باشه باز بلاخره سلیقه و خواست خودش رو ولو در قالی و تابلو به قول شما نشون میده.

قانون حکومتی با فرهنگ امت 2 تا چیز کاملا متفاوت میتونه باشه.

اتفاقا همون مثالی که زدید یعنی همون قالی و تابلو و عکسی که فرمودین خودش میتونه بیانگر فرهنگ امت ما باشه بدون توجه به اینکه چه نوع قوانین حکومتی در حال حاظر داریم.

در حال حاظر هم که فکر کنم بررسی مساله حجاب از همین زاویه فرهنگی مد نظرتون هست دیگه؟
پس خودتون جواب خودتون رو دادین.


8:

[quote]
موافقموَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿نور آیه 31﴾

فولادوند: و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر اونچه كه طبعا از اون پيداست و بايد روسرى خود را بر سينه خايشانش [فرو] اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان [همكيش] خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه [از زن] بى‏نيازند يا كودكانى كه بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نكرده‏اند آشكار نكنند و پاهاى خود را [به گونه‏اى به زمين] نكوبند تا اونچه از زينتشان نهفته مى‏دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شايشاند

مکارم شیرازی: و به زنان با ايمان بگو چشمهاي خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گيرند، و دامان خايشانش را حفظ كنند، و زينت خود را جز اون مقدار كه ظاهر هست آشكار ننمايند، و (اطراف) روسريهاي خود را بر سينه خود افكنند (تا گردن و سينه با اون پوشانده شود) و زينت خود را آشكار نسازند مگر براي شوهرانشان يا پدرانشان يا پدر شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران همسرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم كيششان يا بردگانشان (كنيزانشان) يا افراد سفيه كه تمايلي به زن ندارند يا كودكاني كه از امور جنسي مربوط به زنان آگاه نيستند، اونها هنگام راه رفتن پايهاي خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود.

(و صداي خلخال كه بر پا دارند به گوش رسد) و همگي به سايشان خدا بازگرديد اي مؤ منان تا رستگار شايشاند.


-----------------------------------------------------------
حتی این آیه هم رفی از تار مو نمیزند
توی قران جز موارد انگشت شماری حرف از حجاب نیست بر عکس نماز و زکات و زنا و ....


که بارها تذکر داده میشود شاید از نظر قران هم حجاب نوعی انتخاب هست که به شرم و حیای مسلمین واگذار کرده ( دیدگاه شخصی من)
توی آیه بالا فقط سخن از سینه هست که حتی فاحشه ها اون را نمایان نمی کنن
در حالی که ما در خفقان پوشش به تنگ آمده ایم حتی در کاشانه خود هم اجازه آزاد زیستن نداریم !!!!!!!

___________________________________________
نخست: بله همواره در درازنای تاریخ، زنان ایرانی دارای منزلت و ارزش والایی بودند به حدی که همانند مردان داوری میکردند، کد بانو نامیده شده و با آموزش های زرتشت از همان روزگار گشتاسپ به شهبانویی ایران بر گزیده می شدند و بعد ها در وقت هخامنشیان روشن شد که تمام ظریف کاری ها تخت جمشید با زنان بوده و حتا رییس دسته بزرگی از مردان کارگر بوده و در قسمت های حساب داری و بایگانی هم مشغول به کار بودند و در وقت ساسانیان آذر میدخت و پوران دخت به به تخت پادشاهی ایران زمین نشستند.

در باره جایگاه زنان در ایران بسیار هست که در این نوشتار نمی گنجه اما منظور از آوردن گوشه ای از اون این بود که زنان از آزادی کامل برخوردار بودند.


نکته بعدی پاکدامنی مرد و زن هست که مورد ارزیابی فرهنگ ایرانیست چرا که در جای جای تاریخ و فرهنگ کهن ایران زمین آهنگ به زناشویی، به زندگی خوش و خرم و ساوقت خانواده همیشه سفارش شده و این کار به خوبی ستوده شده هست.

با ذکر این نکته که پاکدامنی جزیی ار فرهنگ سترگ ایران هست نمیدانم چطور برای نگارنده نوشتار بالا به ناگهان صورتی از مسئله حل شد که با ورود دین اسلام به ایران حجاب وارد ایران نشده هست بلکه بانوان ایران از قدیم الایام حجاب داشته اند؟!!زنان ایرانی پوشش خود را بر عمر متجاوز و وحشی بستند تا از گزند اونان در امان باشند.
در تاریخ ایران از این دست موارد زیاد پیدا میشه که همانا نشانگر فرهنگ غنی ایرانیست.

چندی پیش درفش گرامی در جستاری دیگر آورد: در دوره ی اردشیر هخامنشی که تمیستوکل (یکی از رهبران یونان در جنگ سالامیس که باعث پیروزی یونانیان شد ) به ایران پناهنده شده بود از قول پلوتارک چنین آمده که ایرانیان تعصب خاصی نسبت به زنان خود دارند و اونان را در گردونه می گذارند و به جای دیگر می برند و حتا از جاهایی می برند که مرد کمتری در اونجا باشد؛ با همین شیوه تمیستوکل را در گردونه می گذارند و چنین وانمود می نمايند که یکی از شاهزادگان هست که برای همسری با یکی از درباریان به پایتخت می برند و ماموران دولتی هم جرات نگاه کردن به درون گردونه را نداشتند!!


در این قسمت پردازیم به نوع پوشش زنان در ایران و تفاوت اون با حجاب اسلامی کنونی .

زیرا
بررسي‌ها نشان مي دهد كه پوشش تمام بدن در دوره هاي مختلف تاريخي چه نزد زنان و چه نزد مردان در ايران يك حقيقت بوده هست و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمی برده اند.

اما شوربختانه پوشش کامل و آراسته همراه با تزیینات رو بی خردان با چادر سیاه زغالی اسلامی مقایسه می نمايند.
جالبه که تا کم میارید دم از فرهنگ ایرانی میزنید واقعا همه چیز را درباره عقاید محتومه ایرانیان میدانید که حتی با اون روی عقب ماندگی امرووقت سرپوش میگذارید؟

ایران زرتشت هم از افراط در تنگنا بود مردی که زنش را برای شبی به مسکینی صدقه نمیداد یا شلاق می خورد یا کشته میشد

در جشنای تمام نشدنی و هر روزه ی زرتشت شرکت جستن اجباری بود و کسی که شرکت نمی کرد 900 ضربه شلاق می خورد یعنی زیر ضربات شلاق می مرد

فرهنگ سپس اسلام
زنان روبنده میزدن و چهره از مردان پنهان می کردن
بهترین دلیل برای اینکه هستاد ادبیاتمان فرموده بود که سعدی نظر باز بوده و به قصاب و بقال محله نظر داشته !!!!!!!
باعث تاسف هست فرهنگ روبنده ای که مردان را عاشق مردان می کند و لواط را پرورش میدهد

حتی بعید میدانم آدمهای اون دوران از زناشویی ارضا نماينده ای هم برخوردار بوده اند
از زنی که همه مردان رو گرفته چه توقعی میشه داشت؟!

9:

[quote=darkob;1627567] درود بر شما
به این شوند دم از فرهنگ ایرانی میزنیم چون با موضع حجاب پیوند دارد و برای

شما روشن نکردید که آرمان از ایران زرتشتی چه وقتی هست.

اگر رجوع کردید به تاریخ وقت ساسانی و آیین نامه نسک وندیداد که خُب به بیراهه رفته اید.

وقت زندگی زرتشت بر پایه تاریخ کلاسیک به شش هزار سال پیش از میلاد بر میگردد و مهمترین نسک اوستا که همان سخنان خود زرتشت هست «گات ها» نام دارد که به روشنی اندیشه و بنیان زرتشتی گری را میتوان در اون نگریست.


10:

[quote=darkob;1627567] عزیزجان لطفا دو موردی که قرمز کردم مورد اول رو توضیح بدید من نفهمیدم چی فرمودید برای این موارد منبع فرمایشتون رو هم بگید که ما هم رجوع کنیم.


11:

باعث شرمندگیست که منبعش را به خاطر نمی آورم
نتیجه پراکنده خوانیه من هست

اما از کلیتش چیزهایی به خاطر دارم

در ایران باستان مردان موظف بودن که اگر مردی مسکین که توانایی ازدواج ندارد
به در خانه ش آمد همسرش را برای هم آغوشی در اختیار وی برنامه دهد!!!!

و حضور در جشنهای باستانی کاملا اجباری بود و عدم شرکت عواقبی چون شلاق داشت

ببخشید که منبعش را به خاطر ندارم

12:

سلام

رودابه نبود؟

(رسیدنم بخیر)

13:

زیاد به حافظه خودتون فشار نیارین، من خودم یک مرجع توپ بهتون معرفی میکنم این صحبتها که سهل هست هرگونه فحش خواهر مادری به تبار و نژاد ایرانی میتونین توش پیدا کنید.تازه خدمات پس از فروش هم داره.

نویسندش هم دکتر پروفسور آیت الله پور پیرار هست.85 out of 100 based on 75 user ratings 325 reviews