kala-tamin «ويندفارم»، شغلي تازه


«ويندفارم»، شغلي تازه«ويندفارم»، شغلي تازه
هر روز در اين جهان، مشاغل تازه با نام هاي زيبا به وجود مي آيد كه برخي از اين مشاغل، مورد تشويق دولت ها و مجامع بين المللي هم برنامه مي گيرد. يكي از اين مشاغل، خريد زمين در يك منطقه لم يزرع بادخيز و نصب پروانه و توليد برق، بدون استفاده از سوخت زيان آور فسيلي است. نام اين تاسيسات را كه به سرمايه گذاري هنگفت نياز ندارد «ويند فارمwindfarm (مزرعه باد)» گذارده اند. اين سرمايه گذاري سودآور و مورد تقدير جهاني را تشبيه به بطري كردن آب كرده اند كه اين روزها هركس در كنار يك چشمه و يا چاه آرتزين تاسيسات آن را داير كرده و كلي سود مي برد. در مارس 2007 انجمن بين المللي حفظ محيط زيست ضمن صدور اعلاميه اي، از تاسيس «ويند فارم» ستايش كرد و روزنامه ها اين اعلاميه را همراه با عكس بالا منتشر ساختند.

درگيري ها و ناآرامي ها در مارس 2008 در مناطق شيعه نشين عراق و اخطارها و شعارهايي كه قبلا سابقه نداشت درگيري هاي تازه عراق از 25 تا 27 مارس 2008 كه طبق گزارش دفاتر خبرگزاري هاي غرب از بغداد، عمدتا ميان ميليشياي وابسته به مقتدا صدر موسوم به «سپاه المهدي» و نيروهاي عراقي صورت گرفته بود، در آن سه روز 105 كشته و دهها مجروح داشت.
آن درگيريها، در جريان ديدارهاي نيمه مارس 2008 سناتور مك كين (نامزد 71 ساله وقت جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوري نوامبرآن سال) و سپس ديك چني معاون رئيس جمهوري وقت آمريكا از عراق آغاز شده بود كه هر دو مدعي شده بودند که وضعيت در عراق رو به آرامش گذارده است!. درگيري هاي اواخر مارس 2008 با انفجارهايي در كربلا (و در روز ورود چني به بغداد) آغاز شده بود كه ضمن آن شماري و ازجمله چند زائر ايراني كشته شدند. متعاقب انفجارهاي كربلا، انفجارهاي انتحاري ديگري در بعقوبه، بغداد و موصل رويداد. پس از اين انفجارهاي پرتلفات كه شيعيان هدف آنها بودند، چهار روز متوالي از نقاط مختلف بغداد بخشي از اين شهر كه به منطقه سبز معروف است و تاسيسات حساس دولتي و سفارت آمريكا در آنجا برنامه گرفته و شديدا محافظت مي شود به راكت بسته شده بود كه تلفات و زيانهايي وارد ساخته و ژنرال آمريكايي ديويد پترائوس اين راكت ها را فرستاده از ايران اعلام كرده بود. اين زد و خوردها، در پي سفر شتاب زده نوري المالكي نخست وزير عراق به بصره و نيز شدت عمل نيروهاي عراقي، به جنوب عراق و ازجمله بصره، كوت و چند شهر شيعه نشين ديگر گسترش يافته بود. مقتدا صدر كه از هفت ماه پيش از اين يك آتش بس يكجانبه اعلام كرده بود ضمن اشاره به اين درگيري ها گفته بود كه آتش بس حق دفاع از خود را نقض نمي كند و افراد سپاه المهدي اگر مورد حمله قرارگيرند دفاع خواهند كرد.
در اين ميان (و در آن زمان) سختگيري نسبت به ورود ايرانيان به عراق كه عمدتا زائر هستند درمرز ورودي افزايش يافته و اين سختگيري و ازجمله انگشت نگاري مستقيما از جانب نظاميان آمريكايي بعمل مي آمد.
نوري المالكي به افراد مسلح (ميليشيا) در بصره و شهرهاي شيعه نشين و ازجمله محله صدر در بغداد سه روز مهلت داده بود كه اسلحه بزمين بگذارند؛ التيماتومي كه قبلا از لحاظ تندي لحن كلام سابقه نداشت و باعث تشديد درگيري شده بود. وي در اولتيماتوم خود اين افراد را «قانون شكنان» خطاب كرده بود.
همزمان با تشديد درگيري ها، در نقاط شيعه نشين و ازجمله محله صدر بغداد، برضد المالكي تظاهرات صورت گرفته و تظاهركنندگان كه طبق گزارش خبرگزاري هاي غرب، بيشترشان از هواخواهان مقتصدا صدر بودند حتي خواستار كناره گيري المالكي كه خود يك شيعه مذهب است شده بودند.
گزارش بامداد 27 مارس 2008 حكايت از انفجار يكي از دو لوله اصلي انتقال نفت خام عراق جهت صدور داشت. در محل انفجار طبق عكس هايي كه مخابره شده بود حريق گسترده اي روي داده بود. برخي از عراقي به خبرنگاران خارجي گفته بودند كه انفجار لوله نفت زياني به مردم معمولي عراق وارد نمي سازد زيرا كه سوء استفاده از نفت عراق زياد است از سرقت گرفته تا قاچاق آن و انتقال پولش و .... اين عراقي ها گفته بودند كه در طول اشغال نظامي عراق فساد دولتي دهها برابر شده و گمان نمي رود بتوان وضعيت را در مدتي كوتاه اصلاح كرد. برخي از مفسران آمريكايي چهارشنبه شب (26 مارس 2008) اظهار نظر كرده بودند كه برقراري آرامش نسبي چند ماه گذشته در عراق به لطف ايران بود.

نوشيروان کيهاني زاده

iranians history99 out of 100 based on 89 user ratings 789 reviews