kala-tamin آیا تیتان پیرتر از زحل است؟


آیا تیتان پیرتر از زحل است؟آیا تیتان پیرتر از زحل است؟
نسبت نیتروژن موجود در جو قمر تیتان نشان می‌دهد این جرم کیهانی باید مسن‌تر از زحل باشد.

به گزارش(ایسنا)، بر اساس مطالعات جدید، نیتروژن موجود در جو تیتان در شرایطی شبیه به محل تولد بسیاری از دنباله‌دارهای باستانی متعلق به ابر Oort پی‌ریزی شده است.

همواره این تصور وجود داشته که سیارات زودتر از قمرهایشان شکل‌ گرفته‌اند و این که آن‌ها به تدریج شروع به جمع‌آوری قمرهای طبیعی‌شان طی میلیاردها سال کرده‌اند اما مطالعه جدید این تصور را بر هم می‌ریزد زیرا بر اساس آن، تیتان شاید زودتر از سیاره والدش (زحل) شکل گرفته باشد.

نیتروژن، ماده اصلی در جو زمین و همچنین تیتان است و کشف جدید این احتمال را رد می‌کند که بلوک‌های سازنده تیتان در درون دیسک داغ حاوی ماده‌ای شکل گرفتند که سیاره نوزاد زحل را در طول شکل‌گیری‌اش احاطه کرده بود.

نتایج حاصله بدین معناست که بلوک‌های سازنده تیتان در ابتدای تاریخ منظومه شمسی و در دیسک سرد حاوی گاز و غباری شکل گرفته‌اند که خورشید را به وجود آورده است. این نقطه همچنین مکان تولد بسیاری از دنباله‌دارهایی است که امروزه ساختار بدوی و غیرقابل‌تغییرشان را حفظ کرده‌اند.

بر اساس تحقیق انجام‌ شده، اطلاعات موجود درباره بلوک‌های سازنده اصلی تیتان هنوز در جو این قمر یخی موجودند و به محققان امکان آزمودن ایده‌های مختلف در خصوص چگونگی شکل‌گیری آن را می‌دهد.

مطالعه جدید به رهبری «کاتلین ماندت» از «موسسه تحقیقاتی ساوث‌وست» در سان آنتونیوی تگزاس انجام شد و تیمی بین‌المللی از دانشمندان در آن حضور داشتند.

جزئیات این کشف علمی در Astrophysical Journal Letters منتشر شده است.
آیا تیتان پیرتر از زحل است؟89 out of 100 based on 79 user ratings 629 reviews