kala-tamin شهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍!


شهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍!شهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍!
یک دانشجوی معماری اسپانیایی به طراحی یک شهر به اصطلاح پادار پرداخته که می‌تواند در جست‌وجوی شغل‌ها و منابع بهتر در اطراف حرکت کند.

به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مفهوم مانوئل دومینیگز شامل شهری کوچ‌نشین است که از زنجیرهای کاترپیلار شبیه نمونه‌های مورد استفاده در تانکها جهت حرکت به مناطق حاوی مشاغل بهتر برای ساکنین برخوردار است.

دومینیگز اظهار کرد: من می‌خواستم مدیریت ارضی بین ماده و انرژی ایجاد کنم که از چندین اثر مثبت برخوردار خواهد بود. این تاثیرات شامل تعادل مجدد جمعیت بین شهرها و روستاها، تجدید محیط و ارائه مشاغل جدید هستند.

این کلانشهر متحرک که «سازه بسیار بزرگ» نام داشته، از همه چیزهایی که از یک شهر انتظار دارید مانند امکانات ورزشی، رستوران، دانشگاه، بیمارستان و کتابخانه برخوردار است.

این اولین بار نیست که ایده طراحی یک شهر متحرک مطرح شده است. «شهر راهرو» رون هرون انگلیسی اولین بار در دهه 1960 مطرح شده بود.

هرون در مجله معماری Archigram به نمایش ساخت سازه‌های رباتیک هوشمند عظیم پرداخته بود که آزادانه می‌توانند در جهان حرکت کنند.

وی پیشنهاد کرده بود که شهرهای متحرک مختلف می‌توانند به یکدیگر متصل شده و کلانشهرهای بزرگتر متحرک را در زمان نیز شکل داده و سپس دوباره از هم جدا شوند.

طراحی سازه بسیار بزرگ به توسعه طرح هارون با ارائه تولید انرژی پاک در زمان حرکت با استفاده از توربینهای بادی، پنلهای خورشیدی و نیروگاههای انرژی هیدروژنی پرداخته است.

به گفته دومینیگز، این حقیقت که شهر در اطراف حرکت می‌کند می‌تواند به عنوان راهی برای تشویق به احیای محیط زیست اطراف بجای تخریب آنها مورد استفاده قرار بگیرد.

می‌توان این طرح را به سادگی یک پروژه دانشجویی خواند اما دومینیگز معتقد است که سازه بسیار بزرگ به لحاظ نظری قابل ساخت است.

این طراحی ممکن است یک مفهوم عجیب و غریب بنظر برسد اما با قرار داشتن تعدادی از شهرهای اصلی جهان در رکود اقتصادی، ممکن است به آینده خیلی دوری مربوط نباشد.

انتهای پیام


شهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍! مفهوم کلانشهر «سازه بسیار بزرگ»شهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍! ساختار پایه روی زنجیره‌های کاترپیلار که به حرکت شهر در اطراف کمک می‌کندشهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍! دال شبکه‌ای پایه شهر که سازه روی آن قرار گرفته و به تاسیسات طبقه پائین متصل می‌شودشهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍! مفهوم کلانشهر «سازه بسیار بزرگ»شهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍! مفهوم کلانشهر «سازه بسیار بزرگ»شهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍! تصوری از عبور سازه خیلی بزرگ از روی یک روستاشهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍! مفهوم کلانشهر «سازه بسیار بزرگ»

حیات زمینی از کف دریاها آغاز شده است

1:

شهری که با پاهایش به دنبال منابع و مشاغل می‌گردد‍!


59 out of 100 based on 54 user ratings 769 reviews